Středa 01. prosinec 2021 20:22
reklama
InstaMarkets
reklama
Swissquote Bank
reklama
BidAskBit vanoce
reklama
InstaMarkets

Klíčová slova - Meta Trader

C:\fakepath\fxstreet-11072021-1.jpg

Psychologický deník tradera aneb jak odstranit negativní vzorce chování

12.07.2021 Každý obchodník během své tradingové kariéry prochází několika obdobími svého vývoje. Od neznalého „amatéra“, který teprve poznává zákony finančních trhů, seznamuje se s fungováním nabídky a poptávky, zkouší své první obchody přes tradingového „puberťáka“, který má již ponětí o technických parametrech, vyzná se v různých obchodních přístupech, má vlastní zkušenost se zisky i ztrátami a začíná zjišťovat, že trading není jen matematika a ekonomie, ale že musí svou pozornost obrátit i na sebe sama, aby se stal uceleným a ziskovým obchodníkem.
C:\fakepath\obrazek1.jpg

Ranná „káva“ na NASDAQ (US100)

22.09.2020 V predchádzajúcom období som hľadal alternatívu k DAX-u pre skalpovaciu techniku. Nakoľko o DAX-e som popísal už pomerne veľa, v tomto článku v krátkosti zhrniem dnešnú (22. september 2020) rannú seansu na NASDAQ (US100) a nachvíľu sa vrátim k obchodovaniu na tom istom inštrumente počas včerajšieho dňa (21. september 2020), kedy som urobil začiatočnícke chyby.
C:\fakepath\obrazek4.jpg

Konzistentne úspešné obchodovanie (6)

03.09.2020 V predposlednej časti tejto série sa zameriam na ďalšie „netradičné“, ale podľa môjho názoru priame determinanty obchodovania. Koľko je „dosť“ podľa trhu, kontrola vnímania jeho pohybu a rozpoznanie „pravej“ intuitívnej informácie.
C:\fakepath\obrazek1.jpg

Sebareflexia – ukážka aj keď to nejde!

25.08.2020 Častejšie píšem o úspešných obchodných seansách, ako o neúspešných. Pravdou je, že úspešných je podstatne viac. Nakoľko ale včerajší obchodný deň bol jednoznačne neúspešný, nastal čas, aby som tento popísal a sebakriticky uviedol chyby. Chyby, ktoré som urobil a urobiť nemusel. Bude to ešte viac osobné, ako veľakrát uvádzam v záveroch svojich článkoch.
C:\fakepath\obrazek4.jpg

Zhodnotenie 34. týždňa 2020

23.08.2020 Permanentné testovanie „stratégie“ obchodovania na reálnom účte scalpovacou technikou s občasnými intradennými obchodmi na inštrumente DAX, vykázalo zisk v 34. týždni 2020 na úrovni 14,49 % zhodnotenia kapitálu.
C:\fakepath\obrazek1.jpg

Reálne obchody; neúspešný a úspešný

07.08.2020 Vzdelávanie patrí k nespochybniteľným determinantom konzistentne úspešného obchodovania, avšak názorné ukážky z praxe, teóriu posunú do pragmatickej roviny. Pre ilustráciu som vybral dva reálne obchody tohto týždňa, ktoré klasifikujem ako neúspešný – stratový a úspešný – ziskový. Pri porovnávaní využijem témy, ktoré uvádzam v článkoch: „Konzistentne úspešné obchodovanie (KUO 1 – 4)“
C:\fakepath\obrazek1.jpg

Konzistentne úspešné obchodovanie (4)

05.08.2020 Zodpovedajúca metodológia myslenia nám pomôže definovať správanie trhov tak, aby bolo zrozumiteľné a aby sme sa mohli vyhnúť potenciálnym chybám. Najviac nám však pomôže vyrovnať sa s viacerými, ak nie všetkými, bežne nedisciplinovanými emočnými reakciami. „Ďalšia časť za cestou Konzistentne úspešného obchodovania (KUO)“.
C:\fakepath\obrazek3.jpg

USD a meny indexového koša DXY

03.08.2020 US dolár dlhšie obdobie oslaboval v porovnaní s menami indexového koša sily amerického dolára (DXY). V piatok (31. júla 2020) prišlo k výraznejšej korekcii na všetkých menových pároch s náznakom možnej zmeny trendu. Pokiaľ by aj prišlo k zmene trendu, takáto by sa s najväčšou pravdepodobnosťou neudiala jednoznačným spôsobom, ale viacnásobným testovaním aktuálnych úrovní. V každom prípade vzniká viacero príležitostí pre rôzne typy obchodníkov, ako aj pre viacero techník obchodovania.
C:\fakepath\obrazek1.jpg

Konzistencia úspešného obchodovania (3)

31.07.2020 Tretia časť série – „Konzistencia úspešného obchodovania“ je zameraná na ďalšie dôležité determinanty, ktoré majú nesporný vplyv na úspešnosť nášho obchodovania. Vedieť objektívne identifikovať výhody a využiť svoju príležitosť sú aspekty, ktoré nám predurčujú ziskovosť našej stratégie z dlhodobého hľadiska. Ukážem na menšom reálnom účte zhodnotenie obchodného kapitálu za jeden deň o 12,77 %, ako aj pripomeniem potrebu zmenšovania strát a zvyšovania ziskov.
C:\fakepath\obrazek6.jpg

3 reálne obchody

24.07.2020 V dnešnom článku rozanalyzujem tri reálne obchody tvoriace základný kameň môjho hodnotenia práve sa končiaceho týždňa. Uvediem rozdiely medzi úspešným a neúspešným obchodom, nakoľko tak ako zvyknem písať, nie vždy stratový obchod automaticky vyjadruje neúspešnosť a naopak, ziskový úspešnosť. Samozrejmosťou je pridaná hodnota v podobe jednej z možností „Vnímania trhu do „opačného smeru“ a krátky pohľad na „Syndróm FOMO“.
C:\fakepath\obrazek1.jpg

Aktuálne „možnosti“ na DAX-e

20.07.2020 V predchádzajúcich dňoch DAX začal testovať „psychologickú“ hranicu 13000 bodov. Testovanie tejto hranice umožňuje otvárať objednávky pri viacerých stratégiách, ako aj technických spôsoboch. S určitým nadhľadom by sa dalo povedať, že: „vybrať si môže každý“. Tento článok je zameraný na aktuálnu situáciu na DAX-e a jej prípadné využitie. 15. júla 2020 o 16:51 hod. (SEČ) minimálne u jedného z brokerov, spomenutá psychologická hranica bola na menej ako jednu minútu prekonaná (13002,1 bodov).
C:\fakepath\obrazek2.jpg

Príprava na 30. týždeň 2020

19.07.2020 Index sily amerického dolára – U.S. Dollar Index (ďalej DXY) zložený z exkluzivity hlavných svetových mien – EUR, JPY, GBP, CAD, SEK a CHF na strane jednej a na strane druhej z USD, taktiež v posledných obdobiach zaznamenal výrazné pohyby oboma ↓↑ smermi. DXY sa aktuálne nachádza na rovnakých ± hodnotách ako na začiatku roku 2020, pričom samotný USD je oproti EUR ako „najvplyvnejšej“ meny indexového koša v miernom „oslabení“ (cca 220 pips).
C:\fakepath\obrazek3.png

Excelentný záver 29. týždňa

17.07.2020 Po nevýrazných výsledkov v priebehu týždňa, kedy som sa pohyboval ±, rozhodol som sa v závere primerane zariskovať. Výsledkom bolo 5 skalpovacích obchodov na DAX-e, v priebehu 20 minút so zhodnotením účtu 2,26 %, kedy najkratší obchod trval 47 sekúnd a najdlhší 6 minút a 56 sekúnd.
C:\fakepath\dax-1.jpg

„Všetkého-schopný“ DAX

08.07.2020 V tomto článku na konkrétnom príklade sa zameriam na skutočne nebezpečný inštrument – DAX. V dnešných dopoludňajších hodinách, DAX stúpol o 102 bodov (1 020 tick value). Na DAX-e nič výnimočné. Pokiaľ, ale zoberieme do úvahy skutočnosť, že „nešlo o žiadnu ťažiskovú“ hodinu (10:34 – 10:36 hod.) a nebola v tom čase vyhlasovaná žiadna fundamentálna správa, tak pohyb bol pomerne výrazný.
C:\fakepath\trading7.jpg

2 reálne obchody – (ne)úspešný

07.07.2020 V dnešnom článku zhodnotím dva reálne obchody. Jeden stratový a jeden ziskový. Ukážka stratového obchodu, bude názorným príkladom, ako náš výsledok môže ovplyvniť bežná záležitosť. Chvíľkovou nepozornosťou od otvorenej pozície, som si spôsobil úplne zbytočnú (nezmyselnú) stratu na konci úspešného obdobia.
C:\fakepath\obrazek1.jpg

Pravdepodobne každý z nás napreduje...

01.07.2020 Za uplynulé dní prebehla v diskusnom fóre FXstreet.cz pomerne živá diskusia pod jedným z mojich článkov. Predpokladám, že takmer každý si mohol niečo odniesť. Nie som stotožnený s niektorými spôsobmi, ale aj to patrí k pluralite názorov, ako aj k mnohorakosti vyjadrovania. V tomto článku, skutočným príbehom s konkrétnymi príkladmi napíšem, že pravdepodobne sa uberáme správnym smerom. V prípade tvojho záujmu, prečítaj článok a sám posúď či sa mýlim alebo nie.
C:\fakepath\obrazek2.PNG

Konzistencia ziskov (24. – 53. týždeň 2020)

23.06.2020 V krátkosti zhodnotím dnešný obchod na USD/JPY. Zverejním equity krivku od sledovaného (8. jún 2020) obdobia k dnešnému dňu, ako aj výhľad do konca roka 2020. Cieľom týchto článkov, bude v priebehu 2. ½ 2020 postupné popisovanie predovšetkým risk, money a bezpečnostného manažmentu. Sériu článkov zakončím zhodnotením a detailným popísaním stratégie a jej sub-stratégií a samozrejme aj celkovou bilanciou účtu.
C:\fakepath\obrazek1.jpg

Money-manažment na 4 týždne

10.06.2020 V článku uverejním šablónu môjho základného money manažmentu na 4 kalendárne týždne, vrátane legiend. Porovnám vhodnosť obchodovania v pips, alebo v mene depozitu. Upozorním na jedinečnosť a nenávratnosť každého jedného obchodu a poukážem na to, ako aj ziskový obchod môže byť neúspešným. V závere v časti: „S úsmevom, ale aj vážne“ pridám alegóriu z gréckej mytológie voči nástrahám na trhoch.
C:\fakepath\obrazek1.jpg

Úspešný začiatok 24. týždňa 2020

08.06.2020 V tomto článku zhodnotím dôležitosť vykročenia správnym spôsobom. Dnes do nového týždňa a v mojom prípade aj do nového obdobia. 6 obchodov počas rannej 90 minútovej seansy = 6 ziskových obchodov, plus 7. ziskový, intradenný obchod. Pridám niečo vážne, ale aj na odľahčenie – upozorním na neustálu možnosť (hrozbu) „Čiernej labute“ a syndrómu „Varenej žaby“.
C:\\fakepath\\trade-2.jpg

Najhorší a najlepší obchod týždňa

15.05.2020 V článku zhodnotím stratový a štyri ziskové obchody, na tému: „Najhorší a najlepší obchod týždňa“. Ziskové obchody boli „skalpovacie“, realizované na jednom inštrumente (DAX) – short, za necelých 27 minút. Zhrniem dôvody otvorenia objednávok, uzavretie, pozitíva ale aj negatíva.
C:\fakepath\obrazek1.jpg

DAX, príspevky vo „Fóre“ a reálne obchody

06.05.2020 Krakra, rescator111, Kyps0v, Andílek; georgeus25; mucofx, JarojR, Jarek777, Bohuško – prispievatelia pod týmito „nickname“, ktorí prispeli ku konštruktívnej diskusii k článku „DAX a scalping na DAX-e“. Každý jeden príspevok bol prínosom. Ich postrehy, námety, odporúčania budú pridanou hodnotou tohto článku. Pridám aj niečo vážne, ale aj na odľahčenie, ako aj krátku rekapituláciu 6 reálnych obchodov.
C:\fakepath\dax.jpg

DAX a scalping na DAX-e

03.05.2020 Základné informácie o DAX a o obchodovaní skalpovacou technikou na tomto inštrumente. Najdôležitejšom nemeckom akciovom indexe. Pár realizovaných obchodov v tomto týždni, ako aj niečo v časti vážne, ale aj pre odľahčenie – napr. význam a pôvod slova skalp.
C:\fakepath\trading-5.jpg

Retracement EUR/GBP, EUR/AUD, DAX a 2 reálne obchody v 13. týždni 2020

29.03.2020 Tri inštrumenty s výraznými pohybmi k historickým úrovniam za 22 dní. Následne ich retracement v priebehu ďalších 8 dní. EUR/GBP, EUR/AUD a DAX po svojich výrazných pohyboch sa nachádzajú „v etape konsolidácie, alebo v príprave na ďalší výrazný pohyb“? Na priložených a údajmi doplnených grafoch je tento stav „výrečnejší“. Za pozornosť stojí, že ich hodnoty spred 8 dní boli aktuálnymi maximami a minimom.
C:\\fakepath\\obrazek-1.jpg

Reálne obchody – stratový a ziskový

25.03.2020 V krátkosti zhodnotím dva reálne obchody za predchádzajúce obdobie. Najhorší – stratový a najlepší – ziskový. Ktorý obchod je najhorší (najstratovejší), a ktorý je najlepší (najziskovejší) je vec pohľadu, resp. kritérií hodnotenia. Za najlepší automaticky nepovažujem najziskovejší, ale ten, ktorý bol po všetkých stránkach zvládnutý čo najoptimálnejšie. Taktiež to platí aj opačne. Najstratovejší obchod automaticky neznamená, že je aj najhorší.
C:\fakepath\obrazek7.jpg

EUR/GBP, EUR/AUD a DAX

19.03.2020 Tri inštrumenty s výraznými pohybmi smerom k svojim historickým úrovniam. Za 22 obchodných dní sa výrazne priblížili k hodnotám spred viac ako 10 rokov. EUR/GBP, EUR/AUD a DAX „mieria“ k svojim maximám a minimám. Dokáže ich niekto, alebo niečo zastaviť? EUR/GBP posilnilo o 1 205 pips; EUR/AUD posilnilo o 3 687 pips a DAX oslabil o 5 835 bodov. Na priložených a údajmi doplnených grafoch je tento pohyb „výrečnejší“.
C:\fakepath\07Bankovky.jpg

Panika na trhoch, alebo ako sa stať víťazom

12.03.2020 Vždy sa chceme stať víťazmi. Je to pre nás prirodzené a nespochybniteľné. Niektorí sme ochotní pre víťazstvo urobiť viac, niektorí menej. Vyhrať chce ale každý. Na trhoch ale je potrebné pre víťazstvo urobiť maximum. Skutočne maximum a v tejto dobe o to viac.
C:\fakepath\obrazek5.png

Bilancia 1. - 5 týždňa (plán splnený...)

08.03.2020 Prinášam bilanciu 5 týždňov obchodovania, ktoré som začal 3. a ukončenie bolo naplánované na 28. februára 2020. Plánované obdobie som predĺžil o 1 týždeň z dôvodov, ktoré postupne v článku vysvetlím. Samozrejme, že zverejním aj detailnú bilanciu ako aj plusy a mínusy mojej činnosti.
C:\fakepath\obrazek3.png

Bilancia 3. obchodného týždňa (zisk)

23.02.2020 Tento týždeň som uzavrel aj keď v malom, ale predsa len v zisku. Po predchádzajúcich dvoch týždňoch, kedy všetky výsledky z detailného výpisu účtu boli negatívne, sú v tomto všetky pozitívne. Uvedené, ale nekonštatujem ako spokojnosť. Práve naopak – tento týždeň mohol a mal byť podstatne lepší.
C:\fakepath\obrazek2.jpg

Bilancia 2. obchodného týždňa

16.02.2020 Hneď na úvod poviem, uvediem pravdu. Od piatka som špekuloval ako napísať, čo nevyhnutne napísať musím. Bez vykrúcačiek bez hanby, ale s potrebnou dávkou sebareflexie. Nepamätám si, kedy som mal dva po sebe idúce týždne s podobnými výsledkami. Aktuálne dianie na trhoch nie je naklonené mojim podmienkam, ale aj napriek tomu je potrebné si zobrať zo všetkého poučenie.
C:\fakepath\forex.jpg

Forex: Dolar klesá kvůli optimismu ohledně obchodní dohody USA s Čínou

27.12.2019 Americký dolar dnes klesá. Optimismus ohledně americko-čínské obchodní dohody u investorů vyvolal zájem o rizikovější aktiva. Kolem 18:00 se dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, snížil o půl procenta na 97,03 bodu.
C:\\fakepath\\forex4445.jpg

Forex: Dolar kvůli nejistotě ohledně dohody USA a Číny mírně oslabuje

06.11.2019 Americký dolar dnes na forexových trzích mírně klesá, reaguje tak na zprávu o možném zpoždění obchodní dohody mezi Spojenými státy a Čínou. Na trh se vrací nejistota, a tak zájem obchodníků se přesouvá k japonskému jenu a dalším měnám, které jsou považovány za bezpečný přístav v dobách nejistoty.
C:\fakepath\172445-blog_271019_AU_D1.png

Efektivní využití indikátoru Relative Strenght Index (RSI)

27.10.2019 Indikátor Relative Strenght Index (dále jen RSI indikátor) je díky obchodní platformě Meta Trader, jehož je součástí, notoricky známý a mezi obchodníky oblíbený indikátor. Hlavním tématem tohoto blogu, ale nebude obchodování překoupených oblastí a stejně tak klasických divergencí i když je samozřejmě zmíním. Osobně vidím mnohem vyšší potenciál tohoto indikátoru v jiném a méně propagovaném způsobu použití. Tuto možnost dnes představím a navrhnu k ní jednoduchý způsob obchodování.
C:\fakepath\EURCZKH1.png

Forex: Koruna dnes opět oslabila k euru, je nejslabší od května

29.08.2019 Koruna dnes opět oslabila k euru. Během dopoledne sice posilovala až o tři haléře, den ale zakončila proti středečnímu závěru slabší o dva haléře. Kolem 17:00 se obchodovala za 25,90 Kč/EUR, což je nejslabší hodnota od konce letošního května. K dolaru dnes česká měna stagnovala na 23,37 Kč/USD, na závěr obchodování ale začala oslabovat a den uzavřela na 23,40 Kč/USD. Vyplývá to z informací na webu společnosti Patria Finance.
C:\fakepath\USDJPYH1.png

Závěr týdne na finančních trzích 10.5.2019

10.05.2019 Americké akcie smazaly počáteční ztráty a nakonec zpevnily. Pomohl jim komentář ministra financí Stevena Mnuchina a následně i prezidenta Donalda Trumpa, že obchodní jednání s Čínou byla konstruktivní a že budou pokračovat. Pozornost k sobě ale poutal i debut akcií Uber, které po výrazném kolísání uzavřely s vysokou ztrátou. Vývoj v obchodních jednáních pomohl dolaru.
C:\fakepath\BRENTH1.png

Ropa kvůli signálům vyšší poptávky z Číny zdražuje

19.10.2018 Ceny ropy se dnes výrazně zvyšují v reakci na signály růstu poptávky v Číně, která je druhým největším spotřebitelem ropy na světě. Cenu podpořily také zprávy, že ropnému kartelu OPEC a jeho spojencům se nedaří zvýšit těžbu na dohodnutou úroveň. Za celý týden by však měly ceny již druhý týden za sebou vykázat pokles, a to kvůli růstu zásob v USA a obavám ze zpomalení růstu globální ekonomiky vlivem obchodní války.
C:\fakepath\BRENTH1.png

Komodity: Ropa po zprávě o stavu zásob v USA klesá

05.07.2018 Ceny ropy dnes na světových trzích klesají. Hlavní příčinou je zpráva o stavu zásob suroviny ve Spojených státech, která výrazně stáhla dolů hlavně cenu americké ropy. Kolem 18:45 SELČ cena severomořské ropy Brent vykazovala pokles o 0,4 procenta na 77,91 USD za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu ztrácela kolem 1,4 procenta na 73,14 dolaru za barel.
img

Tipy, jak změnit váš obchodní systém

23.03.2018 Největší problém s bezplatnými obchodními strategiemi na forexu je, že nejsou časově testovány a co se týče některých placených systémů, tak nemají ve skutečnosti takovou hodnotu, jakou za ně zaplatíte. Nicméně mít dobrý obchodní systém není jediným faktorem, který by měl rozhodnout o vašem úspěchu.
C:\fakepath\BRENTH1.png

Komodity: Cena ropy dnes mírně oslabuje

28.12.2017 Ceny ropy dnes mírně oslabují, zůstávají ale poblíž 2,5letých maxim především díky silné poptávce z Číny a zvýšené aktivitě amerických rafinérií. Objem obchodů je jako tradičně v závěru roku slabý.
img

Investorská liga mistrů odstartovala

07.11.2017 V pondělí 30.10. spustila společnost Bossa její největší vzdělávací projekt za dobu působení v České republice. Každý pracovní den pozvala jednotlivé partnery a obchodníky, aby vysílali webináře, kde ukazují své obchodní přístupy a strategie.
usdx-08092017.png

Závěr týdne na finančních trzích 8.9.2017

08.09.2017 Americké akcie dnes převážně oslabují. Investoři vyčkávají, jaké škody napáchá hurikán Irma, který se blíží k Floridě, a vyhodnocují finanční dopady řádění hurikánu Harvey. Hlavní indexy by měly uzavřít týdenní obchodování se ztrátou. Mnozí ekonomové také odhadují, že hurikány se odrazí na hrubém domácím produktu (HDP) USA za třetí čtvrtletí. Dolar zůstává slabý.
brent-06092017.png

Ropa roste, investory však znepokojuje hurikán Irma

06.09.2017 Ceny ropy dnes pokračují v růstu, k němuž přispívá postupná obnova provozu amerických rafinerií po hurikánu Harvey. Díky tomu se zvyšuje poptávku po této surovině. Investoři se nicméně obávají, že hurikán Irma směřující k Floridě by mohl způsobit nové výpadky ve zpracování ropy.
usdx-04092017-10.png

Dolar slábne, sráží jej napětí kolem jaderného testu KLDR

04.09.2017 Americký dolar dnes na forexových trzích oslabuje, sráží jej hlavně napětí kolem severokorejského jaderného testu. Dolarový index je poblíž minima za 2,5 roku, zájem je například o euro, které je k dolaru blízko 1,2000 EUR/USD. Obchodování je ale slabší, protože ve Spojených státech se kvůli svátku neobchoduje.
usdx-24082017-10.png

Forex: Investoři čekají na setkání centrálních bankéřů

24.08.2017 Americký dolar se dnes na forexových trzích zotavil ze ztrát, které zaznamenal po výrocích amerického prezidenta Donalda Trumpa. Investoři vyčkávají, jaké signály vzejdou ze schůzky centrálních bankéřů v letovisku Jackson Hole, kde promluví šéfka americké centrální banky Janet Yellenové, prezident Evropské centrální banky (ECB) Mario Draghi a další.
usdx-17072017.png

Forex: Dolar dnes sestoupil na minimum za 10 měsíců

17.07.2017 Americký dolar dnes ke koši měn sestoupil na minimum za deset měsíců. Jeho pokračující oslabování je výsledkem pochybností, zda americká centrální banka (Fed) vzhledem k situaci ekonomiky ještě do konce roku zvýší základní úrokovou sazbu.
brent-12072017.png

Ropě pomáhají zprávy o snížení amerických zásob

12.07.2017 Ceny ropy na světových trzích dnes rostou. Pomohly jim zprávy amerického vládního Úřadu pro energetické informace (EIA) a Amerického ropného institutu (API) o snížení zdejších ropných zásob. EIA uvádí, že se americké zásoby snížily o 7,6 milionu barelů, což dalece překonalo jeho odhad poklesu pouze o 2,9 milionu barelů. Je to ale zároveň méně než pokles o 8,1 milionu barelů udávaných API, který ovšem používá odlišnou metodiku výpočtu.
brent-11072017.png

Ropě pomáhá zpráva o poklesu zásob nafty v Evropě

11.07.2017 Ceny ropy na světových trzích dnes překonaly počáteční útlum a vzrostly o téměř dvě procenta. Trh reagoval na vzestup cen termínových kontraktů na benzin a topný olej po zprávě o poklesu jejich zásob v Evropě.
USDJPYH1-10072017.png

Forex: USD/JPY je na dvouměsíčním maximu

10.07.2017 Americký dolar se dnes na forexových trzích dostal na dvouměsíční maximum k japonskému jenu. Pomohla mu příznivá statistika z amerického trhu práce z konce minulého týdne a postoj japonské centrální banky k měnové politice. Vývoj směnných kurzů by ale mohla ovlivnit šéfka americké centrální banky (Fed) Janet Yellenové, která má na tento týden plánované pololetní vystoupení k měnové politice.
usdx-07072017-10.png

Shrnutí páteční obchodní seance 7.7.2017

07.07.2017 Akcie ve Spojených státech na závěr týdne posílily. K růstu přispěla příznivá zpráva o vývoji nezaměstnanosti v USA, která posílila důvěru investorů v sílu americké ekonomiky. Dařilo se hlavně technologickým a finančním společnostem.
wti-07072017.png

Komodity: Ceny ropy se opět prudce snižují

07.07.2017 Ceny ropy se dnes opět výrazně snižují, pokles přesahuje tři procenta. Trh reaguje na další nárůst těžby v USA z minulého týdne i na rekordní vývoz suroviny z Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC). Nadále panují obavy, že producentům se převis nabídky srazit nepodaří.
usdx-07072017.png

Forex: Dolar díky statistice z trhu práce zpevňuje

07.07.2017 Americký dolar dnes na forexových trzích posiluje, k růstu mu pomáhá zejména zpráva o silné tvorbě pracovních míst v USA. To zvyšuje pravděpodobnost, že americká centrální banka (Fed) v letošním roce zvýší základní úrokové sazby celkem třikrát, jak původně předpokládala.
img

Obchodujte binární opce ziskově s BERSI Scalp

30.11.2016 Binární opce jsou jedním z několika druhů obchodování na burze. To ví téměř každý obchodník. Obchodování binárních opcí se ale na rozdíl od obchodování CFD kontraktů vyznačuje naprostou jednoduchostí.
img

V tradingu volíme AOS

16.09.2016 Všiml jsem si, že poslední dobou mnoho lidí (možná bych měl napsat traderů) volí v tradingu směr AOS, je to ale správná cesta?
img

Upozornění na změnu marží v aplikaci Patria Forex

30.06.2016 Vážení klienti, v průběhu měsíce června došlo v aplikaci Patria Forex k několika změnám v zajištění z důvodu blížícíh...
eurusd-06052016-1.png

Forex: Shrnutí obchodování 6.5.2016

06.05.2016 Americké akcie navzdory počátečnímu růstu uzavřely včerejší obchodování bez výraznějších změn. Situace na trhu se tak stabilizovala po předchozích dvou poklesech za sebou. Investoři jsou opatrní před páteční zprávou o dubnovém vývoji nezaměstnanosti ve Spojených státech, která by mohla naznačit další vývoj měnové politiky americké centrální banky (Fed).
img

Začínáme s platformou Patria Forex MetaTrader 4 (MT4)

08.04.2016 Se spuštěním obchodní platformy Meta Trader 4 se obchodníkům, kteří mají svůj účet u Patria Forex, otevírají nové možnosti v jejich obchodování. Aplikace je svým charakterem velmi podobná původní aplikaci Trading Station II, avšak některé nastavení může uživatele, kteří se s MT4 teprve seznamují, nejprve zmást. V článku tak přinášíme základní informace o nastavení nové platformy, které mohou začátky v aplikaci Meta Trader 4 ulehčit.
img

Technická analýza - Britská libra bude v jasné defenzivě bránit hodnotu 1,4000 GBPUSD

06.04.2016 GBPUSD: Měnový pár se dnes pohybuje hluboko pod hladinou denního pivotu na 1,4185 GBPUSD. Oscilátor relativní síly RS...
img

Technická analýza - Eurodolar zakotvil při 1,1380 EURUSD a vyčkává na další impuls

05.04.2016 EURUSD: Měnový pár se dnes pohybuje na úrovni denního pivotu na 1,1384 EURUSD. Oscilátor relativní síly RSI se pohybu...
img

Obchodování v Meta Traderu 4 nyní nově dostupné i pro klienty Patria Forex!

04.04.2016 Patria Forex rozšiřuje nabídku svých obchodních platforem! K současné obchodní aplikaci Trading Station II, která byla vyvinuta ve spolupráci Patria Forex a zahraničního partnera - společnosti FXCM...
usdx-12112015-5.png

Forex: Dolar klesá k euru i dalším měnám

12.11.2015 Americký dolar dnes klesl k euru a dalším předním světovým měnám. Investoři vybírali zisky po nedávném vzestupu americké měny na mnohaměsíční maxima. Analytici ale očekávají, že v dlouhodobějším výhledu bude dolar nadále zpevňovat.
img

Cztrader – Marcus, Watchtrade

07.05.2015 Rádi bychom vám jako tradeři traderům představili šikovné obchodní nástroje, které, jak jsme přesvědčeni, vám pomohou k vydělávání peněz na burze.
img

GKFX Váš celosvětový obchodní partner

11.01.2013 Společnost GKFX byla založena v roce 2009 v Londýně za účelem stát se vůdčí firmou na forexovém trhu.
img

TeleTRADE (Tele TRADE D.J.)

08.11.2011 Společnost TeleTRADE byla založena v roce 1994 a dnes je to uznávaný leader v oboru poskytování konzultačních a servisních služeb na mezinárodních finančních trzích. TeleTrade zkušenosti, TeleTrade diskuze.
metatrader.JPG

MetaTrader: Začínáme obchodovat na nejoblíbenější investiční platformě

26.07.2010 Zejména ze strany začínajících obchodníků dostáváme na naše emailové adresy různé dotazy na ovládání tohoto softwaru. Některé dotazy plynou i z úplných základů. Pojďme si tedy nyní trochu zopakovat a shrnout problematiku především z pohledu začínajícího obchodníka s touto obchodní aplikací.
img

Můj první rok na FX. (díl 2.)

04.11.2009 No a tak jsem začal.
Související klíčová slova: FOREX | FXstreet | Technická analýza | Psychologie | Money management | Obchodní systémy | Fundamentální analýza | Čínský jüan | Live trading | Price Action | Obchodní strategie | Čína | Video | Finance | Peníze | Australský dolar | Disciplína | Stříbro | Expert | Akciový index | SSI | Equity | Backtesting | Inflace | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | GBP/JPY | Nasdaq | Dow Jones | Mario Draghi | USD/CAD | EUR/JPY | Rusko | USA | Británie | Britská libra | OPEC | Koruna | HDP | Obchodní deník | Bezpečný přístav | MQL4 | Programování | Divergence | Pin Bar | Austrálie | Česká měna | Apple | Analytik | Ceny ropy | Ropa Brent | Ropa WTI | Americké akcie | Poptávka | Americká ekonomika | Daně | Rizika | Politika | Export | Import | Ekonomové | USD/SEK | EUR/AUD | AUD/JPY | CAD/JPY | USD/ZAR | USD/TRY | USD/CZK | EUR/CZK | Míra nezaměstnanosti | Svíčkové formace | Deník tradera | Tradestation | Obchodování na burze | GKFX | Binární opce | Spready | CFDs | Forex strategie | Eurodolar | Kapitál | Sazby | Oscilátory | AOS | Akcie | Akciový trh | Aktiva | Akumulace | Alert | Americký dolar | Analýza | Zhodnocení | B/E | Balance | Breakout | Broker | Buy Limit | Buy Stop | CFD | Centrální banka | Centrální banky | Close | Konsolidace | DAX | Demo účet | Dolarový index | Dollar | Drawdown | ECB | Ekonomika | Euro | FX | Fed | Gann | Gap | Grafy | HFT | Hedging | High | Index DAX | Indikátor | Indikátory | Inside Bar | Insider | Intraday | Investice | Investiční společnost | Japonský jen | Komodity | Korekce | Koš | Kurz | LES | Long | Long pozice | Lot | Low | MT4 | Makléř | Risk | Marže | MetaTrader | Momentum | Měna | Měnové páry | Měnový pár | Měny | NYSE | Nabídka | Nástroj | Obchodní příkaz | Obchodní systém | Obchodník | Opce | Open | Oscilátor | Outside Bar | Pivot points | Platforma | Pozice | Profit Target | Provize | Příkaz | RRR | RSI | Realizovat zisk | Retracement | Rezistence | Reálný účet | Riziko | Ropa | S&P 500 | Scalper | Scalping | Sell Limit | Sell Stop | Sentiment | Short | Short pozice | Spread | Standard & Poor's 500 | Stop-Loss | Swingový obchodník | Take Profit | Tick | Time frame | Tištění peněz | Trader | Trading | Trend | Tržní cena | Ukazatel | Volatilita | Výkonnost | Výpis z účtu | Wall Street | Zastavení ztrát | Zlato | ČNB | Časový rámec | Úrokové sazby | Americká měna | Analytici | Obchodní platforma | Banky | Doporučení | EUR | USD | Commerzbank | Barclays | Dluhopisy | JPY | CHF | CAD | AUD | GBP | ČEZ | Obchodování | Forex trading | Obchodování na forexu | Goldman Sachs | Regulátor | Objem obchodů | Cena ropy | Patria | Americký prezident | BOSSA | Patria Forex | Admiral Markets | Indexy | Americká lehká ropa | Investoři | Produkce ropy | Ekonomie | Program nákupů dluhopisů | EU | Klouzavé průměry | Vývoj ceny | Zasedání Fedu | Myšlení | Business | Pravděpodobnost | BNP Paribas | Výnosy dluhopisů | Zisk | Ziskový obchod | Overtrading | Break-Even | Kurz eura | Obchodování na finančních trzích | Zkušenosti | Panika | Optimismus | Výsledky | Chamtivost | Strach | Emoce | Trpělivost | Obchodní příležitosti | Obchodní příležitost | Bohatství | Trading in The Zone | Japonská měna | ČSOB | DailyFX | Obchodovat | Jak se stát intradenním finančníkem | Alexander Elder | MT5 | Financování | Investovat | Nasdaq Composite | Makro | USDX | Obchodní seance | Makrodata | Facebook | Měnový index | Donald Trump | Burzy | Tomáš Vobořil | Zásoby ropy | Trading Station | Obchodníci | Obchodní účet | Vzdělávání | Semináře | Praxe | EURUSD | USDJPY | USDCHF | GBPUSD | Index | Podpora | OHLC | High-frequency trading | Kasino | AdmiralMarkets | Akcie dnes | Americká centrální banka | Analytika | Analýzy | Anglická libra | Automatické obchodní systémy | Automatický obchodní systém | Banka | BH Securities | Binární opce Meta Trader | Binární opce strategie | Break Even | Brent | Brokeři | Cena | Cena ropy brent | Cena ropy dnes | Čínská měna | CZK | CZTrader | Časové pásmo | České koruny | Dolar | Dolary | Ekonomické zprávy | Ekonomický kalendář | Engulfing | EUR USD | Eura | EURAUD | EURGBP | Finanční prostředky | Finanční služby | Forex MetaTrader | Forex.cz | Forexové obchodování | Forexu | FXCM | FXstreet.cz | GKFX.com | Graf | Graf EURUSD | Index Dow Jones | Index Nasdaq | Index S&P 500 | Inside | Instrument | Instrumenty | Investiční | Investiční doporučení | IQ Option | ISM | Kurzy | Libra | Management | Manuál | Market | Markets | Měšec.cz | Meta Trader 4 | Meta Trader 5 | MetaTrader 4 | MetaTrader 4 download | MetaTrader 5 | MetaTrader 5 demo | MetaTrader demo | MetaTrader4 | Metoda Price Action | Mezinárodní investiční společnost | Morning Star | MQL5 | MQL5.com | MT 4 | Neuronové sítě | Obchodní platformy | Obchodní software | Obchodování binárních opcí | Obchodování opcí | Obchodujeme | Obchody na burze | Online obchodování | Patria Finance | Patria Online | Patterns | PinBar | Pips | Pivot | Pivoty | Platforma MT4 | Reuters | Ropy | Řízení rizik | Seminář | Signály | Tele Trade | TeleTrade | TeleTrade diskuze | TeleTrade zkušenosti | Tesla Motor | Tesla Motors | Tesla Motors akcie | The Secret | Trading Centre | Trading demo | Trading KB | Trading pattern | Trh | US dolar | Volatility | VT trader | Vydělávání peněz | Vývoj ceny ropy | Vývoj ceny ropy Brent | Webinář | Webináře | WebTrader Patria | WTI | Patria Direct | Založení účtu | Zkušenost | Zpráva | Zprávy | Zisky | Tradeři | Live účet | DXY | EIA | Trading Central | Benzín | Long equity | RSJ | Báze | Buy | Intermediate | Medvědí strategie | Obchodní den | Překoupení | Přeprodání | Range | ROCE | Sell | Triple Witching Day | Tržní cena (FX) | Zpráva o vývoji nezaměstnanosti | Spojené státy | Finanční společnosti | West Texas Intermediate (WTI) | Poskytovatel likvidity | Převis | Zajišťovací obchody | Relative strenght index (RSI) | Sběrný účet | WebTrader | Karel Janeček | Equity křivka | Jan Kovalovský | Komise | Trendový indikátor | Majors | Martingale | TraderWorkStation | Triple Screen systém | Volby | S/R zóny | Úspěšný obchodník | Trading kniha | Trading knihy | Tickové data | Blog | Retail | Vzdělání | Disciplinovaný trader | AVA forex | Burze | Expert Advisor | Forex trading platforms | Traders | Mark DOUGLAS | Tradingem k bohatství | Vstupte do mé obchodní místnosti | Tomáš NESNÍDAL | Petr PODHAJSKÝ | John NOWAK | Tempus | Dow Jonesův index | Jackson Hole | Microsoft | Mizuho Bank | Westpac Banking | Westpac | ICAP | SaxoTrader | London Capital Group | Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) | Nová Čína | Backtestovat | Úspěch | Podnikání | Kurz české měny | Zajištění investice | Dlouhé pozice | Severomořská ropa | Podnikatelé | Pro tradery | Příprava | Přehled | Klid | Kč/EUR | Kč/USD | Agentura Reuters | Úspěšný obchod | Obchodování CFD | Swapy | Initial Balance | Obchodní styl | Cena Brentu | Vývoj ceny ropy WTI | Základní úrokové sazby | Firmy | Vývoj měnového páru EUR/USD | Vývoj měnového páru | Vývoj měnového páru GBP/USD | Vývoj měnového páru USD/JPY | Vývoj dolarového indexu | Standard & Poor's | Širší index S&P 500 | Akcie ve Spojených státech | Dollar Index | Program nákupu dluhopisů | Deutsche Börse | Alerty | Styl obchodování | Supporty a rezistence | Zpomalení globální ekonomiky | Globální ekonomiky | Vládní dluhopisy | Hlavní indexy | Rizikovější aktiva | Index technologického trhu Nasdaq | Obchodní partner | Setkání centrálních bankéřů | Reálné obchody | Fibo | Propad | Severomořská ropa Brent | S&P | Ztráty | Euro vůči americkému dolaru | Euro k dolaru | Zvýšení úrokových sazeb | Dnešní údaje | Nejistota | Finanční tituly | Saúdská Arábie | Euro k americkému dolaru | Zajištění | Tesla | Vývoj měnového páru EUR/JPY | Mataf.net | BERSI 2.0 | Americké rafinerie | Obchodování na newyorské burze | Poplatky | Historická data | Index technologického trhu Nasdaq Composite | Výnosy | Dominik Kovařík | Očekávání analytiků | Ekonomické údaje | TRY | Zájem obchodníků | Nástroje technické analýzy | ČTK | Mikro loty | Obchodování v New Yorku | Švédsko | Očekávání | Kontraindikátor SSI | Index spekulativního sentimentu | Business Insider | Mizuho | Obchodovat na forexu | Makléřské firmy | Ondřej Janata | FinMentor | Tomáš Hykel | Vývoj směnných kurzů | BHS | Hurikán Irma | Psychologický deník | Tomáš Mirzajev | Martin Stibor | Indikátor Squeeze | Börsen-Zeitung | Opcebinarni.com | Interfax Energy | Obchodní války | Long obchod | Úspěšné obchody | Obchodní jednání | RSI indikátor | Skalpování | Způsob obchodování | Uber Technologies | Short obchod | Moje obchody | STAR | Ziskové obchody | SEBA | U.S. Dollar index | Denní graf | Reálný obchod | Obratový pattern | Deficit | Káva | Obchodování korekce trendu | Obchodování změny trendu | Objem | Obchod | Obchodní dohody | Statistické údaje | Obrat trendu | Spojené státy a Čína | Supreme Edition | Americký dolar dnes | USA a Čína | Equity křivky | Dolar k japonskému jenu | Co bude | PSA | Fáze obchodní dohody | Statistika | Problémy | Celkový zisk | NSDQ | US100 | Ziskovost | Návratnost | Vladimír Beszédes | Kapitalizácia | Google | Trhy | Sell and Sell Short | Pokles | Situace | Pandemie | Vstupy | Výstupy | Pochybnosti | Obchody | Čierna labuť | N. N. Taleb | Taleb | SEC | Obchodovanie | Medvědi | Bez rizika | Vývoj | Změny trendu | Profitovat | Další vývoj | Směr trendů | Historie | Úspěch v obchodování | Německý akciový index | Sell & Sell Short | Signál | Potenciál | Údaje | FOMO | Fórum FXstreet.cz | Vstupovat do obchodu | Vstup do obchodu | JDE | Unie | ČR | Tržní situace | Covid | Traders Club | MAM | Progres | Tradingové kariéry | Candlestick Patterns | Psychika | Časový úsek | Volatilita na NASDAQ | Vzorce chování | Tržní období | Dialog | Martin Klass | Obchodní výsledky | Negativní vzorce chování | Jak odstranit negativní vzorce chování | Zákony finančních trhů | Pozornost tradera | Destruktivní chování | Cykly v obchodním chování | Sledování i okolních vlivů | Pozitivní vzorce chování | Popis tržní situace | Vnitřní dialog | Mé pocity | Trenér | Konstruktivní psychologický deník | Vzorec chování | Technické stránky obchodování | Zpětné analyzování | Psychické nastavení | Psychologický deník v MT4 | Deník v MT4 | Sledování emocí | Sledování emocí při tradingu | Otevírání obchodních příkazů | Sledování emočního stavu | Riziko burzovního obchodování | Zápis emocí | Zápis emocí do grafu | Psychologické odolnosti | První obchody | Sebezlepšování | Duševní postoj | Klasický obchodní deník | Emoční nastavení | Definování tržních situací
Nejčastější klíčová slova: USD | EUR | USA | Index | Trh | Pozice | Reuters | ČTK | Výhled | Banky | Rezistence | FOREX | Banka | Obchodování | EUR/USD | Indikátor | Graf | ROCE | FXstreet | Euro

Předchozí klíčová slova

Metallica
Metallinvestbank
Metals Focus
Metalurgie
Meta Platforms
Meta Platforms (FB)
MetaQuotes
MetaQuotes Software Corp.
MetaQuotes Software Corporation
MetaStock

Následující klíčová slova

MetaTrader
MetaTrader demo
MetaTrader download
MetaTrader na macu
MetaTrader návod
MetaTrader Supreme Edition
Meta Trader 4
MetaTrader 4
MetaTrader4
MetaTrader 4 download
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
BidAskBit vanoce
Potvrďte prosím... Zavřít