Diskreční obchodování – pohled z druhého břehu

13.05.20191,143,17095, - 1,143,  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Programování v MetaTraderu a AOS   Tisk


Jedním z možných dělení způsobů obchodování je na obchodování diskreční a mechanické. Osobně se považuji za přívržence mechanického obchodování a rád bych poskytl můj subjektivní pohled na obchodování diskreční. Na pomoc si vezmu nositele Nobelovy ceny Daniela Kahnemana a jeho knihu „Myšlení rychlé a pomalé“, která v některých závěrech silně souzní s (v těchto kruzích možná známější) knihou „Černá labuť“ od Nassima Nicholase Taleba. K vysvětlení, proč můj článek věnuji stylu, který nepreferuji, použiji první citaci z výše uvedené knihy: „Je mnohem snadnější, a taky mnohem příjemnější, identifikovat a pojmenovávat omyly jiných než rozpoznávat své vlastní.“ 

Nejdříve bych ve stručnosti nastínil rozdíly v uvedených obchodních stylech. Mechanický styl je soubor předem jasně definovaných pravidel, podle kterých se celá strategie řídí. Mimo jiné sem patří jasná pravidla pro vstup do obchodu, pro jeho výstup, pro velikost pozice, případné řízení pozice apod. Mechanické strategie mohou být obchodovány jak manuálně (ručně), tak automaticky (AOS – automatická obchodní strategie), případně poloautomaticky. Diskreční styl může, ale nemusí, obsahovat stejný druh pravidel, jako obsahuje styl mechanický, ale tato pravidla mohou být kdykoli porušována na základě rozhodnutí obchodníka a může být obchodován manuálně, anebo maximálně poloautomaticky.

Z výše uvedeného vyplývá, že pod pojem diskreční obchodování se může schovat široká paleta stylů od obchodování téměř bez jakýchkoli pravidel (například: „Franta říkal, že zlato určitě půjde nahoru. Tak tam něco šoupnu a uvidíme.“) až po strategie, které podobně jako mechanické mají celkem jasně definovaná pravidla, ale konečné rozhodnutí o tom, jestli na základě těchto pravidel do obchodu vstoupím (včetně všech jeho součástí) je na intuici (chcete-li zkušenosti) tradera. Já se samozřejmě budu soustředit na tu část palety, která se může nazývat seriózním tradingem a ne gamblingem. Za zásadní a v podstatě jediný rozdíl mezi mechanickým a diskrečním stylem budu považovat obchodníkovu aktivní kontrolu strategie na základě jeho intuice.

Doufám, že doposud jsem se vyhnul jakékoli kontroverzi, což od následujících řádků s velkou pravděpodobností přestane platit. A tak žádám případné úspěšně obchodující diskreční tradery, aby dobře zvážili, zdali budou ve čtení pokračovat, protože výkon jejich nejdůležitějšího obchodního nástroje (mozku) je silně nestabilní, a kromě jiných okolností ho může ovlivnit i jen podvědomá pochybnost. Citace: „Hlas rozumu může být mnohem slabší než zvučný a zřetelný hlas mylné intuice, a když čelíte stresové situaci velkého rozhodnutí, zpochybňování vlastní intuice není nic příjemného.“ 

Pokud je intuice jediným trumfem diskrečního obchodníka oproti mechanickému, tak bychom se měli zaobírat tím, jak tato intuice vzniká. Náš mozek je úžasně výkonný „stroj“ na rychlé prohledávání v paměti uložených relevantních vzpomínek, na jejichž základě vytváří potenciální scénáře. Navíc je prokázáno, že intuice člověka nezatěžuje žádným vědomým úsilím. Prostě přichází sama bez „vyžádání“. Z evolučního hlediska mají tyto vlastnosti intuice existenciální důležitost. Bohužel i zde platí něco za něco. Zmíněná rychlost je vykoupena menší přesností, což obvykle nevadilo, když pravěcí lidé intuitivně (a tudíž velmi rychle) reagovali útěkem na zvuky, které jim jejich intuice vyhodnotila, jako zvuk nějakého predátora. Pokud se ukázalo, že zvuky žádný predátor nevydával, tak jejich „ztráta“ byla pouze to, že se zbytečně proběhli, což se jeví v porovnání s tím, že mohli být sežráni, jako ztráta velmi přijatelná. Pokud tento typ intuice chcete používat ve vašem obchodování, tak byste si měli plně uvědomovat jeho positiva (rychlost a snadnost), ale také jeho negativa (menší přesnost).

Citace: „Mnoho lidí má sklon nadměrně důvěřovat své intuici. Kognitivní (poznávací) úsilí je pro ně zjevně trochu nepříjemné a co nejvíce se mu vyhýbají.“ 

Zřejmě mi nyní budete chtít namítnout, že učením se dá intuice vytrénovat v tak zvanou expertní intuici. A já s vámi budu souhlasit. Podle Kahnemana může být emoční učení (např. příště nesahat na rozpálená kamna) velmi rychlé, ale osvojení toho, co považujeme za expertízu, obvykle trvá dlouhý čas. A při obchodování je zřejmé, že se nejedná o emoční učení, ale expertní učení. Mohli bychom použít podobenství se šachy. Šachový expert jediným pohledem na šachovnici porozumí složité situaci. Ale ze studií vyplynulo, že k získání vysoké „expertízy“ je potřeba minimálně 10 000 hodin praxe (cca 6 let hrát šachy 5 hodin denně). Opravdu učení chcete věnovat tolik času, abyste se mohli prohlásit za experta a vaše expertní intuice dávala nějakou statistickou výhodu? Navíc expertní intuici nelze získat v jakémkoli prostředí. Kahneman uvádí, že pro získání expertní intuice je potřeba níže uvedených podmínek:

 • Prostředí má v sobě pravidelnost, aby ho bylo možné předvídat
 • Musí existovat dostatek příležitostí se tyto pravidelnosti v průběhu delší praxe naučit
 • Šance, na vybudování expertní intuice, do značné míry závisí na kvalitě a rychlosti zpětné vazby

Pojďme si rozebrat jednotlivé body pro prostředí finančních trhů. První bod je, dle mého názoru, nejvíce sporný a kontroverzní. Někteří obchodníci tvrdí, že obchodní prostředí má v sobě jakousi pravidelnost (není v možnostech rozsahu tohoto článku toto podrobně rozebrat), a někteří tvrdí, že jde o tzv. „náhodnou procházku“. Pojďme to tedy v zájmu diskrečních obchodníků uzavřít tak, že pravdu mají ti první. Bohužel ale první bod obsahuje ještě jednu podmínku – možnost předvídání. Pokud si někdo myslíte, že se finanční trhy dají efektivně předvídat, tak si můžete první bod odškrtnout za splněný. Pokud ovšem o efektivním předvídání pochybujete, tak jste si zároveň odpověděli na možnost vytvoření dostatečně dobré expertní intuice v prostředí finančních trhů. Druhý bod už zdaleka tak kontroverzní není, a pokud někdo věnuje dostatek času (viz získání šachové expertízy) učení, tak dostatek příležitostí nebude na finančních trzích problém. Poslední bod je v prostředí finančních trhů ze všech bodů nejlépe splnitelný. Kvalita a rychlost zpětné vazby, jestli jste obchodním příkazem udělali dobré, či špatné rozhodnutí, je excelentní.

V rámci rozsahu článku není možné uvést další pohledy „z druhého břehu“ (snadná ovlivnitelnost, emoční chování, klam kauzality, kombinace averze ke ztrátě a úzkého rozhodovacího rámce, klam utopených nákladů…), které, dle mého subjektivního názoru, negativně ovlivňují diskreční obchodování. Takže jsem vám přednesl „pouze“ jediný argument, proč se osobně domnívám, že diskreční obchodování, vzhledem k velmi složitému (pokud vůbec možnému) získávání expertní intuice, není lepším řešením než obchodování mechanické.

Mým cílem nebylo rozpoutat vášně, ale snažit se předložit argumenty, aby si každý mohl na jejich základě utvořit svoji vlastní představu. Nikomu své názory nevnucuji a nikoho se nesnažím přesvědčit, aby na základě takovéhoto článku změnil svůj obchodní styl. Uvítám, pokud někdo najde a uvede skutečné protiargumenty, které by tuto mojí subjektivní hypotézu nabouraly, případně zcela rozmetaly. Jen prosím mějte na paměti, že tvrzení typu: „Já takto úspěšně obchoduji“ není skutečný argument, protože platí poslední citace: „Při vysvětlování minulosti a předvídání budoucnosti se zaměřujeme na kauzální roli dovedností a opomíjíme roli štěstí. Tím se vystavujeme iluzi kontroly.“ 

Přeji úspěšné obchodování!

Petr N. – čtenář portálu FXstreet.cz

Zdroje: KAHNEMAN, Daniel. Myšlení rychlé a pomalé. 1. vyd. Brno: Jan Melvil Publishing, 2012. ISBN 978­80­87270­42­4

Sdílení článku:
Facebook

Související články

 • Řídíte se při tradingu intuicí?
  Věříte, že má intuice své místo v tradingu? Nebo věříte, že tam nemá co dělat a je třeba se chovat naprosto racionálně a dodržovat pouze sadu pevných pravidel? Ať je to jak chce, dnešní téma, jak doufám, vzbudí vaši pozornost.
 • 15. část - Obchodní systémy na forexu
  Obchodní systém, money management, psychologie. Toto jsou tři základní věci, které trader potřebuje pro úspěšný trading. I když se z těchto tří oblastí obchodnímu systému přisuzuje nejmenší váha, přesto je jejich nepostradatelnou součástí. Jak ale takový obchodní systém vypadá? Co to vlastně je? A jak vzniká? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět v následujícím textu.

Čtěte více

 • Blíží se robotický trading? Nikoliv, už dávno přišel!
  Zatímco člověk žijící v 6. století našeho letopočtu vedl velmi podobný život, jako člověk žijící v 5. století našeho letopočtu, tak my žijeme diametrálně odlišný život, než žili lidé před 100 lety!
 • Editor jazyka MetaQuotes a úvod do MQL4
  Dnešní díl se bude zabývat editorem jazyka MetaQuotes. Představíme si vlastnosti editoru, ukážeme si, jak se s ním pracuje. Poté se ponoříme do základů jazyka MQL4 (programování v MQL4), popíšeme si syntaxi jazyka a vysvětlíme si něco o struktuře tohoto jazyka.
 • Exkluzivní sbírka automatických systémů traderů týmu FXstreet.cz
  Nyní tomu je již přes rok, kdy jsme po prvé uspořádali nový vzdělávací seminář s názvem "Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie". Tento seminář si mezi návštěvníky portálu FXstreet.cz získal možná až neočekávanou oblibu a pouze utvrzuje fakt, že běžné obchodní strategie ať už forexových, komoditních či akciových obchodníků již nemusí stačit rychlému tempu finančních trhů, které stanovují nejmodernější technologie 21. století.
 • Jak správně backtestovat AOS v MT4
  Dnešní článek připravil člen týmu FXstreet.cz Patrik Polák, který se v rámci společnosti FXstreet.cz věnuje mimo jiné vývoji automatických obchodních systémů (AOS). Patrik Polák patří mezi lektory semináře na téma AOS a zároveň mezi aktivně přispívající tradery do VIP zóny - Forex Asistent. Patrik Polák dnes poodkryje své zkušenosti z obchodování s AOS, konkrétně backtestování AOS na historických datech. Upozorní na jeden z mnoha nešvarů, kvůli kterému tradeři nezískají vypovídající informace o výkonnosti AOS, a zbytečně tak přicházejí o kapitál.
 • MetaTrader Tester - výsledky a optimalizace testování
  V dnešním díle navážeme na minulý díl, kdy jsme si ukázali základní backtestování strategie v testeru strategií. Dnes si představíme, jak se pracuje s výsledky testu, jaká nastavení lze změnit a poté se podíváme na optimalizaci testu, která nabízí další možnosti testování obchodní strategie.
 • Moje cesta k úspěchu v tradingu
  Dnešní článek připravil člen týmu FXstreet.cz Patrik Polák, který se v rámci společnosti FXstreet.cz věnuje vývoji automatických obchodních systémů (AOS). Patrik Polák dnes poodhalí svůj forexový příběh, jakým si prošel od úplných začátků a základů až po skutečné obchodování na reálném účtu.
 • Nový seminář: Jak vytvářet ziskové AOS
  Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího v FXstreet.cz...
 • Obchodník robotických systémů
  Jsem si velmi dobře vědom, že drtivá většina obchodníků zná a obchoduje pouze manuálně, klasicky za pomocí obchodní platformy a obchodních příkazů. Pak tu ještě ovšem existuje vcelku malá skupina obchodníků, kteří dávají přednost spíše algoritmickému přístupu k tradingu, tedy robotickým obchodním systémům, případně alespoň polo-robotickým obchodním systémům.
 • Obchodujeme zlato pomocí AOS
  Dnešní článek volně navazuje na seriál o programování a tvorbě automatických obchodních systémů (AOS) v platformě MetaTrader. Článek pro vás připravil Patrik Polák, který se v FXstreet.cz věnuje programování v MT4 a MT5 na zakázku pro zájemce z řad našich klientů.
 • Robotické obchodování
  Dnešní doba by se dala nazvat také dobou binární, kdy téměř celý svět ovládají jedničky a nuly, tedy počítače. Už je jen velmi málo míst na světě, kam se počítače ještě nedostali a kde se na jejich příchod teprve čeká.
 • Úvod do automatických obchodních systémů (AOS)
  Jelikož je problematika robotizace obchodních strategií mezi tradery velmi populární, rozhodl jsem se sepsat tento článek a přiblížit vám fungování obchodních robotů. Prvně bych rád podotkl, že používání obchodních robotů (dále jen „AOS“) bych určitě doporučil spíše pokročilejším obchodníkům, kteří již vědí, jak finanční trhy fungují a umí se dobře orientovat v obchodní platformě MT4.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace

Články

reklama
RoboMarkets

Kurzy obchodování

Zář
14

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Zář
28

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


říj
12

Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management

Zcela nový seminář z dílny FXstreet.cz a tentokrát se zaměřením na psychologii obchodování a money-management. A právě toto téma je naprosto nejdůležitější a současně bohužel nejvíce podceňované a opomíjené téma většiny obchodníků. Tento seminář tak doplňuje naše ostatní kurzy, které se zaměřují spíše na technickou stránku tradingu. Úspěch tradera záleží hlavně na jeho psychice a přístupu k obchodování. Přijďte se naučit ty nejsilnější nástroje, tipy a rady, které vám k úspěchu pomohou. Tento unikátní seminář zcela jistě změní váš přístup k tradingu a tím také vaše celkové výsledky.

říj
19

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

Lis
2

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Bossa mentoring
reklama
XTB-vecerni-skola
reklama
Admiral Markets SE
reklama
Admiral Markets SE