Neděle 23. únor 2020 08:03
reklama
Dukascopy
reklama
RoboMarkets copyfx
reklama
RoboMarkets copyfx

Jeden z předpokladů ziskového obchodování

Napsal:   Sekce: AOS

Pro získání zlata z ložiska písku, křemene či nějaké horniny je nutné, aby tato surovina nějaké zlato obsahovala. A musí ho obsahovat dost na to, aby náklady na těžbu a extrakci nepřevýšily hodnotu získaného kovu (proto můžeme pro účely tohoto přirovnání nechat stranou transmutaci prvků metodami jaderné fyziky). Podobně nelze vyvinout ziskovou obchodní strategii, pokud už samotný proces vývoje ceny daného měnového páru v sobě neobsahuje dostatek implicitních ziskových příležitostí. To znamená, že musí být možné s dostatečnou mírou jistoty predikovat některou stránku jeho budoucího vývoje. Tato vlastnost je základním předpokladem pro nalezení úspěšné obchodní strategie.


Konstatování obsažené v úvodu je triviální, ale přesto myslím stojí za krátký blog. Uvažujme hypotetický měnový pár, u něhož jsou změny ceny pro libovolně zvolenou jednotku času (time frame) mezi sebou nezávislé a v dlouhodobém průměru rovny nule. Pokud tedy budeme sledovat třeba hodinové svíčky, tak můžeme z hlediska jejich close cen pozorovat např. následující vývoj v pipech: +6, -12, +8, +2, -9 atd., přičemž dlouhodobý průměr bude konvergovat k nule a každá další hodnota této řady nebude nijak souviset s předchozími hodnotami. Matematicky řečeno, cenové diference našeho hypotetického měnového páru jsou nezávislé náhodné veličiny s nulovou střední hodnotou.

Nyní se postavme před úkol takový měnový pár úspěšně obchodovat. Protože vývoj ceny nezávisí na minulosti, nemusíme řešit vstup do obchodu a můžeme do něj vstoupit kdykoli. Otázkou je, kdy z obchodu vystoupit, popř. kdy částečně odprodávat. Na první pohled se zdá, že vhodně nastaveným systémem bychom mohli získat kladnou výhodu a dlouhodobě vydělávat. Např. si stanovit nízký profit target (PT) a velmi vysoký stop loss (SL), protože dříve nebo později musí cena náš profit target překonat. Dalším lákavým způsobem je přitahovat stop loss, pokud jde cena naším směrem. Také bychom mohli část pozice odprodat, kdykoli otevřený profit překoná nějakou úroveň. Lze vymýšlet další a ještě důmyslnější způsoby řízení pozice. Lze však dokázat, že bez ohledu na sofistikovanost zvoleného systému bude průměrný zisk našich prováděných obchodů konvergovat k nule. A to navíc nebereme navíc v úvahu spread a skluz.

Ukažme si to na extrémně zjednodušeném příkladu. Předpokládejme, že se cena každou minutu pohne buď o 1 pip nahoru nebo o 1 pip dolů. Otevřeme dlouhou pozici s PT = 1 pip a SL = -3 pipy, přičemž v pozici chceme být maximálně 3 minuty. Rozdíly close-close mohou pro minutové svíčky vytvořit celkem 8 možných posloupností:

+1, +1, +1 = zisk 1 pip (uzavřeno na PT)
+1, +1, -1 = zisk 1 pip (uzavřeno na PT)
+1, -1, +1 = zisk 1 pip (uzavřeno na PT)
+1, -1, -1 = zisk 1 pip (uzavřeno na PT)
-1, +1, +1 = zisk 1 pip (uzavřeno na PT)
-1, +1, -1 = zisk -1 pip (uzavřeno po třetí svíčce)
-1, -1, +1 = zisk -1 pip (uzavřeno po třetí svíčce)
-1, -1, -1 = zisk -3 pipy (uzavřeno na SL po třetí svíčce)

Všechny trajektorie mají stejnou pravděpodobnost rovnou 1/8, takže celkový očekávaný zisk je roven 1/8*(1+1+1+1+1-1-1-3) = 0. Pro pozice držené delší dobu, pro jinou volbu SL a PT či pro složitější obchodní systémy s dynamicky řízeným SL a PT doplněným o částečné odprodeje by byl výpočet složitější, ale výsledek by zůstal stejný: čistá nula.
Totéž platí i tehdy, pokud bychom uvažovali realističtější situaci, kdy cenové rozdíly mohou nabývat libovolných hodnot a čas poběží spojitě.

Jaký z toho všeho plyne závěr. Je-li cenový vývoj ryze náhodný, tak nepomůže sebelepší řízení pozice. Základním předpokladem ziskového obchodování je, aby budoucí vývoj ceny nějak závisel na minulosti. Tato závislost může být složitá a nesnadno odhalitelná, může se projevovat jen v kratším časové horizontu a může být poměrně slabá, ale nějaká být musí, aby bylo možné dané aktivum ziskově obchodovat. Úspěšná strategie musí alespoň část této závislosti vyhmátnout a díky tomu do určité míry predikovat budoucnost. K tomu je navíc nutné, aby tyto vnitřní zákonitosti byly natolik silné, aby je bylo možné odhalit metodami, které daný trader ovládá. Je to jako u zlata zmíněného v úvodu: v surovině ho musí být tolik, aby se těžba vyplácela pomocí nástrojů, které má daný těžař k dispozici. V jiné situaci bude amatérský zlatokop s rýžovací pánví a v jiné bude velká korporace s bagry, drtiči horniny a další technikou.

To vše by bylo možné označit za ryzí teoretizování, ale podle mého názoru z těchto úvah plyne důležitý praktický závěr, kterým se osobně řídím: vyplatí se věnovat víc času a úsilí hledání a ověřování zákonitostí v chování trhu, než experimentům s různými způsoby řízení pozice. Tím neříkám, že by řízení pozice nebylo důležité, ale ještě důležitější je vyhmátnout nějaký edge typu "jestliže je aktuálně splněna podmínka A, pak s určitou pravděpodobností nastane situace B".

Poznámka pod čarou (není nutné číst): Výše uvedená úvaha s hypotetickým měnovým párem není matematicky zcela korektní a je záměrně zjednodušená pro účel krátkého blogu. Lze namítnout, že výše uvedený hypotetický měnový pár nemůže existovat, protože měnový kurz nemůže nikdy klesnout pod nulu, takže pokud by se začal blížit k nule, tak by se cenové diference začaly chovat jinak, tedy by přestaly být nezávislé. V praxi jsou však měnové kurzy od nuly dostatečně vzdálené a uvedený modelový příklad je tak postačující aproximací pro vyjádření myšlenky blogu. Dále je například možné namítnout, že pro náš hypotetický měnový pár stačí otevřít dlouhou pozici bez SL a počkat si dostatečně dlouho, až cena překročí zvolený PT. V praxi však nemáme k dispozici neomezeně mnoho času a musíme dobu držení obchodu nějakým časem limitovat (ani my, ani náš broker, ani obchodované měny tu nebudou nekonečně dlouho) a každý časový limit pro trvání jednotlivých obchodů implikuje nulovou střední hodnotu zisku.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Jaroslav Tupý: Nezapomínáme na začínající obchodníky
  Každý jednou začínal. V oblasti tradingu by se možná dalo říct, že někteří začínají pořád. Co ale takový začínající obchodník vlastně na své cestě finančními trhy potřebuje?
 • Já Trader, s.r.o. – aneb principy úspěchu na finančních trzích 1/3
  V CLEO.one pro vás spouštíme novou platformu pro jednoduchou tvorbu algoritmických obchodních systémů a proto jsme se zamysleli nad tím, proč vlastní vůbec lidi s obchodováním začínají a jaké překážky musí překonávat předtím, než se v tomto neúprosném oboru úspěšně prosadí. Toto je tedy první ze tří článků na téma Základy úspěšného obchodování, které jsme pojali jako porovnání s provozováním své vlastní firmy.
 • Já Trader, s.r.o. – aneb principy úspěchu na finančních trzích 2/3
  Pokračování série článků na téma Základy úspěšného obchodování.
 • Já Trader, s.r.o. – aneb principy úspěchu na finančních trzích 3/3
  A je tu třetí díl nového blogu ze série "Já Trader" od týmu autorů CLEO.one!
 • Jdeme si my pro peníze nebo peníze pro náš život?
  Všichni si určitě pamatujete, jak jsme jako puberťáci čekali, až budeme mít dostatečný věk na to, abychom se mohli pustit do nějaké brigády a vydělat si, tenkrát docela hodně stokorun na jakýsi magneťák, desku, kolo a já nevím na co ještě. Jistě, rodiče nás zabezpečili a nic nám nechybělo, mimo zmíněného, ale to bylo právě to, co oni považovali za zbytné a u naší žádosti celkem rozumně (z dnešního pohledu) řekli, „tak si na to vydělej“.
 • Je Bitcoin mrtvý?
  Na tu tuto otázku by se dala položit další otázka "opět?"
 • Je brexit započítaný v kurzu libry?
  Březen 2019 měl být tím rozhodným okamžikem, kdy se cesty Velké Británie a zbytku Evropy rozdělí, a uvrhne obchod mezi ostrovy a kontinentální Evropou do nejistoty s negativními důsledky pro britskou ekonomiku i libru. I přes značnou nepřehlednost a roztříštěnost londýnského parlamentu však volatilita na libře zůstává nízká a k žádnému dalšímu propadu kurzu měny již nedochází.
 • Je čas nakupovat akcie?
  Americké akcie si letos připisují slušné zisky a stále se pohybují v blízkosti svých historických maxim. To je trochu v podivem vzhledem k tomu, že většina faktorů hraje proti dalšímu pokračování býčího trhu. Jedna těžká váha jej ale udržuje při životě a tou je Fed. Jak to bude dále? Má Fed dost síly a vůle posunou akcie ještě výše?
 • Je čas na shazování peněz z vrtulníku?
  I přes marnou snahu centrálních bank o podporu hospodářského růstu to vypadá, že světová ekonomika uvízla na mělčině zvané nízká inflace. Navzdory snižování úrokových sazeb až do mínusových hodnot a rozsáhlým investicím v podobě programů kvantitativních uvolňování aplikovaných několika světovými centrálními bankami, vlak řízený deflací jen tak z vyjetých kolejí neuhne.
 • Je čas podívat se na japonský fundament
  Už je to půl roku, co výměna v křesle guvernéra japonské centrální banky (Bank of Japan - BoJ) a s tím související zavedení extrémních programů na uvolnění měnové politiky skrz kvantitativní uvolňování (QE) poslaly japonský jen na dlouhou cestu slábnutí.
 • Jedna velká fundamentální divergence
  Korelace některých měnových párů s komoditami je starou známou skutečností odrážející fakt, že daná země je z velké míry závislá na exportu dané suroviny. Proto se třeba kurz ruského rublu dlouhodobě pohybuje stejným směrem jako ceny ropy. A když se jejich cesty rozdělí, je dobré mít se na pozoru ohledně možných obchodních příležitostí.
 • Jedna velká konsolidace
  Mnoho obchodníkům příliš nevoní aktuální rozpoložení na většině devizových trhů, které se dlouhodobě spíše hledají, a trendovější pohyb bychom hledali velmi těžko. Většina trhů konsoliduje v širším obchodním pásmu a čas od času trhy vykolejí z jejich klidného průběhu zveřejnění nějakého fundamentu. Jak dlouho budeme muset ještě čekat, než se trhy rozhoupou k nějaké větší akci? Stojí za aktuálním sentimentem geopolitické faktory nebo nejistota z vývoje globálního růstu?
 • Jednoduchá metoda určení trendu z cenového grafu
  Nádhled do mé traderské kuchyně č.1
 • Jednoduchá strategie 1..2..3....
  Aneb v jednoduchosti a v trendu je síla...:-)
 • Jednoduchá zisková strategie
  Vstupy do trendu na 1min. grafu EUR/USD...
 • Jednoduché, nebo exponenciální?
  Snad každý obchodník se s nimi setkal, nebo o nich alespoň slyšel, ovšem když přijde na otázku, která se váže k výpočtu jejich hodnot, pak některé z odpovědí bývají bohužel velmi žalostné a přitom se nejedná o nic zas tak složitého. A o čem, že tu dnes bude řeč? No samozřejmě o klouzavých průměrech, mezi obchodníky též častěji známých pod označením MA (Moving Averages).
 • Jednoduché obchodní příležitosti na měnových párech AUD/USD a NZD/USD
  Už máme probrány situace na třech dolarových párech z pohledu vyšších časových rámců včetně obchodních příležitostí. V dnešním blogu technické analýzy se podíváme na měnové páry AUD/USD a NZD/USD, protože se oba právě nachází na rezistenci nejvyššího časového rámce a tedy mohou nabídnout stejnou obchodní příležitost.
 • Jednoduchý a profitabilní trendline systém
  Náhled obchodního systému, který je právě ve fázi vývoje a testování, využívající pouze technickou analýzu, jeden indikátor pro vyhledávání supportů a rezistencí a trendové čáry. Doporučuji celé přečíst, jsem si jistý že s tímhle systémem člověk bude chápat graf jako nikdy předtím!
 • Jednoduchý automatický obchodní systém založený na změně volatility
  V tomto článku vám představím jednoduchý automatický obchodní systém (AOS) založený na změně volatility. Jedná se pouze o demonstraci myšlenky a přiložený zdrojový kód je určený pouze k testovacím účelům.
 • Jednoduchý dôvod prečo väčšina prerába
  V dnešnom blogu by som rád popísal najhlavnejší dôvod prečo je väčšina traderov stratová a prečo iba malá hŕstka vie byť zisková. Je to o tom ako obchodujeme a ako to máme v hlave nastavené. Takmer každý si povie, že pff to je jasné ale naozaj pracujete na svojej psychike a na štýle svojho obchodovania alebo len o tom viete a dúfate že „raz“ príde ten zlomový okamih kedy to začne ísť a budete robiť pravidelné zisky?
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple Trading scaner