10. MQL4 - Moje první strategie (2/2)

Napsal:   Sekce: MQL4

V následujícím bloku budeme pokračovat ve vytváření naší první strategie

Předchozí díl

Po vytvoření knihovny s pomocnými funkcemi se můžeme pustit do samotného operačního jádra strategie. Naše strategie bude využívat hodnot indikátorů Moving Avarage (MA) a William’s %R (WPR). Předem upozorňuji, že následující kód nelze považovat za strategii, která je určena pro reálné obchodování, je určena pouze jako výukový příklad pro zpracování vstupních pokynů na základě analýzy, kterou si trader stanoví. Veškeré rizika spojená s případnými finančními ztrátami na základě této strategie nese čtenář sám. Pro testování strategie a všeobecně jakýchkoli strategií je třeba použít buď demo účet, nebo tester strategií.

1.     Scénář

Naše strategie, jak již bylo řečeno, využije indikátory MA a WPR. Použijeme dva MA indikátory a jeden WPR s následujícími hodnotami:

První MA linie (zelené):

 • -          Období: 5
 • -          Metoda: Exponenciální
 • -          Cena použita na: Close

Druhá MA linie (červené):

 • -          Období: 7
 • -          Metoda: Exponenciální
 • -          Cena použita na: Open

WPR:

 • -          Období: 40

Uvažujeme, že začneme nakupovat, pokud dojde ke křížení zelené MA a červené MA směrem nahoru. K tomu musí platit, že WPR musí křížit spodní hranici, kterou si stanovíme na -80.

Pro zahájení prodeje platí opačný postup. Zelená MA musí křížit červenou MA směrem dolů a WPR musí křížit horní hranici, která je -22.

Uzavírání pokynů chceme provádět na základ otevíracích signálů. Pokud nakupujeme a je signál k prodeji, zavřeme pokyn a přejdeme do prodeje, a naopak.

[obrázek – signály]

Samozřejmostí bude podpora pro stanovení výšky ceny pro StopLoss.

 

2.     Založení souboru

V MetaEditoru klikněte na tlačítko Nový nebo z menu File -> New založte nový soubor. V průvodci vyberte položku Expert Advisor a klikněte na tlačítko Další. V dialogovém okně zadejte do pole Name název skriptu MyEA (případně si jej pojmenujte dle své potřeby). Pole Parameters zatím necháme prázdné, protože si vstupní parametry vytvoříme v kódu. Klikněte na tlačítko Dokončit. Průvodce vygeneruje skript, ve kterém jsou funkce init(), deinit() a start(). Rušivé komentáře můžete případně smazat.

[obrázek]

 

3.     Připojení souboru TradeLib

Nyní si připojíme do skriptu námi vytvořenou knihovnu funkcí. Na začátek kódu pod definice #property link a před funkci init() vložte následující kód:

// připojení knihovny s funkcemi pro obchodování
#include <TradeLib.mqh>

Příkazem #include můžete vložit jakýkoli jiný skript. Pokud chcete vložit více souborů, napíšete #include s názvem souboru na další řádek. Název souboru může být uzavřen do znaků <> nebo do uvozovek. Pokud je uzavřen ve znacích <>, MetaTrader se dívá do složky experts\include nebo do složky experts. Pokud je název uzavřen v uvozovkách, hledá se soubor v cestě, odkud se spouští skript, který jej připojuje.

 

4.     Vstupní parametry pro uživatele

Vstupní parametry slouží pro uživatele, který má možnost upravit vlastnosti chování strategie. Záleží na vývojáři strategie, co vše dovolí nastavit. Parametry jsme mohli zadat přes průvodce, ale stejně tak je můžeme přidat ručně v kódu v průběhu vývoje dle potřeby. Pod kód, kde jsme připojili knihovnu TradeLib, napiště následující seznam vstupních parametrů:

// počet lotů, které se mají obchodovat
extern double Lots = 0.1;
// počet pipů pro nastavení SL
extern int StopLossPips = 30;
// počet pipů, po kterých se má nastavovat SL
extern int TrailStopLossPips = 15;
// počet pipů pro nastavení TP
extern int TakeProfitPips = 0;
// určuje, zda se má obchodovat nepřetržitě
extern bool Trade24H = true;
// hodina pro zahájení obchodu
extern int TradeHourStart = 6;
// minuta pro zahájení obchodu
extern int TradeMinuteStart = 30;
// hodina pro ukončení obchodu
extern int TradeHourStop = 22;
// minuta pro ukončení obchodu
extern int TradeMinuteStop = 30;

 

Jejich význam nebudu rozepisovat, ponechám vysvětlení v komentářích, které je vždy nad daným parametrem. Pouze uvedu, že klíčovým slovem extern říkáme, že tato vlastnost je vstupní (neboli externí) parametr, který může uživatel měnit. Každý parametr přednastavíme vhodnou hodnotou.

 

5.     Pomocné „globální“ proměnné

Pod vstupní parametry přidáme svoje pomocné proměnné, které budeme používat v některých funkcích našeho kódu. Pod vstupní parametry přidejte následující kód:

// měnovým pár, který se obchoduje
string symbol;
// ID otevřeného pokynu
int ticketId = -1;
// Určuje typ operace pokynu (True = BUY, jinak SELL)
bool isBuy;
// spodní hranice WPR
double wprLimitLow = -80;
// horní hranice WPR
double wprLimitHigh = -20;

 

6.     Úprava funkce init()

Jedinou úpravu, kterou uděláme ve funkci init(), je nastavení proměnné symbol. Tím zajistíme, že se po dobu běhu strategie nebude měnit měnový pár. Funkce init() by měla nyní vypadat takto:

// inicializace
int init()
{
   symbol = Symbol();
   return(0);
}

 

7.     Funkce pro získání hodnot indikátorů

Jelikož naše strategie se opírá o hodnoty indikátorů a předpokládáme, že hodnoty budeme potřebovat získat opakovaně, pomůžeme si pomocnými funkcemi. Na konec skriptu vložte následující funkce:

// vrátí hodnotu MA pro zelenou linii
double getGreenMA(int shift)
{
   return(iMA(symbol, Period(), 5, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, shift));
}

// vrátí hodnotu MA pro červenou linii
double getRedMA(int shift)
{
   return(iMA(symbol, Period(), 7, 0, MODE_EMA, PRICE_OPEN, shift));
}

// vrátí hodnotu William's %R
double getWPR(int shift)
{
   return(iWPR(symbol, Period(), 40, shift));
}

 

Funkce getGreenMA() vrací hodnotu pro MA zelené linie. Funkce getRedMA() vrací hodnotu pro MA červené linie. Funkce getWPR() vrací hodnotu pro WPR. Všechny tři funkce přebírají parametr, ve kterém se určuje index svíčky, jejíž hodnotu chceme získat.

 

8.     Funkce pro zjištění křížení MA

Další dvě funkce nám zjistí, zda dochází ke křížení linií obou MA, podle kterého hlídáme signály pro vstup. Na konec skriptu vložte následující kód:

// pomocná funkce, která zjistí, zda dochází ke křížení linie A směrem nahoru přes linii B
// hodnoty jsou dány v parametrech
// hodnoty musí být pro stejné časové pásmo (A1 = B1 v čase, A2 = B2 v čase)
bool isCrossingUp(double valueA1, double valueA2, double valueB1, double valueB2)
{
   if(valueA1 <= valueA2 || valueA1 < valueB1 || valueA2 > valueB2)
      return(false);
   else
      return(true);
}

// pomocná funkce, která zjistí, zda dochází ke křížení linie A směrem dolu přes linii B
// hodnoty jsou dány v parametrech
// hodnoty musí být pro stejné časové pásmo (A1 = B1 v čase, A2 = B2 v čase)
bool isCrossingDown(double valueA1, double valueA2, double valueB1, double valueB2)
{
   if(valueA1 >= valueA2 || valueA1 > valueB1 || valueA2 < valueB2)
      return(false);
   else
      return(true);
}

 

9.     Funkce zjišťující signál pro otevření a zavření pozice

Nyní když máme funkce, které nám zjistí hodnoty indikátorů a zda dochází ke křížení MA či nikoli, můžeme napsat funkce, které zjišťují, zda je signál pro otevření pozice BUY nebo SELL a pro zavření daného pokynu. Na konec skriptu vložte následující kód:

// zjistí, zda je signál pro otevření BUY pozice
bool isOpenBuySignal()
{
   int shift = 1;                         // posuneme se o jednu svíčku zpět
   double maG1 = getGreenMA(shift);       // hodnota zelené MA
   double maG2 = getGreenMA(shift + 1);   // hodnota zelené MA o jednu starší
   double maR1 = getRedMA(shift);         // hodnota červené MA
   double maR2 = getRedMA(shift + 1);     // hodnota červené MA o jednu starší
   double wpr1 = getWPR(shift);           // hodnota WPR
   double wpr2 = getWPR(shift + 1);       // hodnota WPR o jednu starší
   double wpr3 = getWPR(shift + 2);       // hodnota WPR o dvě starší
   
   // zjistíme, zda je křížení MA směrem nahoru
   // a zda WPR směřuje přes spodní hranici směrem nahoru
   if(isCrossingUp(maG1, maG2, maR1, maR2) &&
      (wpr1 > wprLimitLow && (wpr2 < wprLimitLow || wpr3 < wprLimitLow)))
   {
      return(true);
   }
   else
   {
      return(false);
   }
}

// zjistí, zda je signál pro zavření BUY pozice
bool isCloseBuySignal()
{
   return(isOpenSellSignal());
}

// zjistí, zda je signál pro otevření SELL pozice
bool isOpenSellSignal()
{
   int shift = 1;                         // posuneme se o jednu svíčku zpět
   double maG1 = getGreenMA(shift);       // hodnota zelené MA
   double maG2 = getGreenMA(shift + 1);   // hodnota zelené MA o jednu starší
   double maR1 = getRedMA(shift);         // hodnota červené MA
   double maR2 = getRedMA(shift + 1);     // hodnota červené MA o jednu starší
   double wpr1 = getWPR(shift);           // hodnota WPR
   double wpr2 = getWPR(shift + 1);       // hodnota WPR o jednu starší
   double wpr3 = getWPR(shift + 2);
   
   // zjistíme, zda je křížení MA směrem dolu
   // a zda WPR směřuje přes horní hranici směrem dolu
   if(isCrossingDown(maG1, maG2, maR1, maR2) &&
      (wpr1 < wprLimitHigh && (wpr2 > wprLimitHigh || wpr3 > wprLimitHigh)))
   {
      return(true);
   }
   else
   {
      return(false);
   }
}

// zjistí, zda je signál pro zavření SELL pozice
bool isCloseSellSignal()
{
   return(isOpenBuySignal());
}

 

Funkce dle scénáře vyhodnocují signál pro otevření a zavření pozice. U zavírání je to jednoduché, protože se odkazujeme na otevření pozice pro opačný směr. Otevírací funkce si zjišťují potřebné hodnoty indikátorů, provedou dle analýzy výpočet křížení MA pro daný směr a jako upřednostňující informaci porovnávají křížení WPR s hranicí limitu, kterou jsme si stanovili v globálních proměnných.

 

10.Kontrolní funkce

Nyní si napíšeme pomocné kontrolní (neboli operační) funkce, které nám budou hlídat, zda je čas obchodovat a zda je čas otevřít či uzavřít pokyn. Na konec skriptu vložte následující kód:

// zjistí, zda se může provádět obchodování
bool canTrade()
{
   // kontrola, zda neběžíme v testovacím režimu a zda jsou zaplé strategie
   if(IsTesting() == false)
   {
      if(IsExpertEnabled() == false)
      {
         Alert("Pokud chcete, aby EA bylo aktivní je třeba zapnout strategie");
         return(false);
      }
   }

   if(Trade24H)
      return(true);
   else
      return(IsTimeToTrade(TradeHourStart, TradeMinuteStart, TradeHourStop, TradeMinuteStop));
}

// provede kontrolu otevíracích signálů
void checkOpenSignals()
{
   if(canTrade() == false)
      return;
      
   if(isOpenBuySignal())          // kontrola na BUY signal
      isBuy = true;
   else if(isOpenSellSignal())    // kontrola na SELL signal
      isBuy = false;
   else
      return;
      
   ticketId = OpenTicket(symbol, isBuy, Lots, StopLossPips, TakeProfitPips);
}

// provede kontrolu zavíracích signálů
void checkCloseSignals()
{
   if(canTrade() == false)
      return;
      
   bool doClose = false;
   
   if(isBuy)
      doClose = isCloseBuySignal();
   else
      doClose = isCloseSellSignal();
   
   // pokud je čas zavřít pokyn, uzavřeme jej
   if(doClose)
   {
      CloseTicket(ticketId);
      ticketId = -1;
   }
}

 

První funkce canTrade() nám zjistí, zda můžeme otevírat či zavírat pokyny na základě vstupních parametrů uživatele. Také kontroluje, zda máme zapnuté strategie. Druhá funkce checkOpenSignals() zkontroluje, zda lze otevřít pokyn a pokud ano, tak zkontroluje, zda je signál pro nákup nebo pro prodej. Pokud máme signál, funkce otevře pokyn. Třetí funkce checkCloseSignals() kontroluje, zda je signál pro zavření pokynu. Pokud ano, provede zavření.

 

11.Úprava funkce start()

Jelikož máme napsané všechny potřebné funkce, můžeme napsat tělo funkce start() a řídit tak tok obchodování. Funkci start() upravte dle následujícího kódu:

// běh traderu
int start()
{
   // pokud nemáme otevřený, žádný pokyn
   // zkontrolujeme, zda existuje nějaký signál
   if(ticketId == -1)
   {
      // zkontrolujeme signály pro otevření
      checkOpenSignals();
   }
   else
   {
      // pokud je pokyn stále otevřený
      // zkontrolujeme signály pro zavření
      if(IsTicketOpen(ticketId))
      {
         checkCloseSignals();
         // pokud byl pokyn zavřen
         // zkontrolujeme signály pro otevření
         if(ticketId == -1)
         {
            checkOpenSignals();
         }
         else
         {
            // jinak provedeme případné posunutí SL
            TrailStopLoss(ticketId, TrailStopLossPips, StopLossPips, true);
         }
      }
      else
      {
         // pokyn již není otevřen
         // zkontrolujeme signály pro otevření
         ticketId = -1;
         checkOpenSignals();
      }
   }
   
   return(0);
}

 

Tělo funkce start() nedělá nic jiného, než že volá kontrolní metody pro otevření či zavření pokynu a v případě otevřeného pokynu posouvá cenu stoploss, je-li ten správný čas.

Tím jsme napsali kompletní strategii. Provedeme kompilaci kódu a zkontrolujeme, jestli v něm nemáme chyby. Pokud ano, je třeba kód opravit na místě, kde je chyba. Po úspěšné kompilaci je třeba naší strategii otestovat.

 

Otestování strategie

Strategii budeme testovat v Testeru strategií v platformě MetaTrader (viz. kapitola Tester strategií). V seznamu strategií vybereme naší strategii (MyEA – pokud jste použili tento název) a případně v testeru upravíme nastavení nebo vlastnosti strategie. Ve vlastnostech můžeme nastavit vstupní parametry, které jsme definovali na začátku skriptu. V nastavení můžeme změnit pro jaký timeframe grafu chceme strategii testovat a případně můžeme vybrat rozsah testovacích dat výběrem datumu od a do. Kliknutím na tlačítko Začátek spustíme test strategie. Po dokončení můžeme vidět výsledky a provést analýzu strategie. Vzhledem k různosti brokerů (mezi mým a vaším) se mohou výsledky strategie na následujících obrázcích lišit, proto je berte pouze jako ilustrativní.

Strategii jsem použil pro obchodování na měnovém páru EURUSD, pro timeframe M5 a pak pro M15. U první M5 byly data z 1.9.2010 až 17.9.2010, u druhé M5 a M15 je časový rozsah 1.6.2010 až 17.9.2010.

[obrázek – M5 krátká]

[obrázek – M5]

[obrázek – M15]

Když se nyní podíváme, tak první M5 graf ukazuje, že strategie je prodělečná, když se jedná o krátký časový úsek. Ale vzhledem k obchodování na M5 bych osobně čekal výdělek než propad, ostatně je to mým cílem.

Na druhém grafu M5 je již vidět, že strategie umí také něco vydělat, ale nepůsobí na mě dojmem, že bych ji mohl věřit. Jednak profit není tak velký a jsou tam časté propady.

Graf M15 je již ničivý a o své konto bych se s touto strategií bál.

Nyní je třeba provést analýzu, co je špatně. Podívám se na graf a najdu výrazné propady, hlavně ty dlouhé neboli série propadů. Dvojklikem na čáru grafu se přepnu na záložku Výsledky. Projdu si průběh a zjistím, že zde byla série nákupů uzavřených stoplossem. Dvojklikem na pokyn se přepnu do hlavního okna s grafem (viz. obrázek). Zde již vidím, že skutečně zde strategie zahájila opakovaně nákupy v protisměru, než šel trh.

[obrázek]

Nabízí se otázka co tedy s tím? Je strategie kompletně špatně nebo má určitý potenciál? Potřebuji údaje z dalšího indikátoru nebo ne? Stačí mi kombinovat strategii s více timeframy současně, např. primárně obchoduji na M5, ale filtrování špatných vstupů je odkázáno ve spolupráci s M15? To již jsou otázky mimo rámec tohoto seriálu.

Každý z vás má určitě jinou strategii určující vstupování do trhu a určitě úspěšnou, jenom ji nyní potřebujete zkódovat. Proto na závěr shrnu obecný postup při vývoji:

 • -          Nejprve provést analýzu jednotlivých kroků určujících vstupování a vystupování do pozic a z pozic. Počítač nemá váš mozek a reaguje pouze na instrukce. Klidně si tyto postupy napište do kódu formou komentářů, usnadní vám to pozdější hledání a vzpomínání, co jste vlastně chtěli v kódu napsat.
 • -          Dle scénáře si napsat funkce vracející hodnoty jednotlivých indikátorů, pokud je strategie uvažuje.
 • -          Napsat jiné pomocné funkce, které vám usnadní různé výpočty či rozhodování na základě jiných vstupních dat. V programování platí, že cokoli se v kódu opakuje a je použito na více místech, je již signál pro umístění takovéhoto kódu zvlášť do funkce. Zmenšíte tím délku celého kódu a zpřehledníte čitelnost.
 • -          Napsat funkce zjišťující signály pro otevření a zavření pokynu.
 • -          Upravit metodu start() tak, aby strategie mohla plně fungovat.

K dispozici již máte knihovnu funkcí z předchozího dílu, která vám ušetří čas při vývoji. Je možné ji upravovat pro své potřeby.

Závěr

Pokud existují některé nejasnosti, které vznikly během tohoto seriálu, případně pokud vám v seriálu něco chybí, můžete se na mne obrátit formou diskuze, případně na adresu geafer@centrum.cz. Bude-li v mé moci, rád odpovím. Pokud budou podobné dotazy týkající se techniky kódování strategie, můžu napsat článek Tipy a triky apod. Stejně tak uvítám zkušenosti jiných kodérů, cesty pro vývoj strategií jsou různé a tento seriál určitě není dogma. Předem oznamuji, že nebudu psát na žádost kompletní strategie, z časových důvodů nejsem schopen. Tento seriál měl hlavně za úkol vám přiblížit zákulisí jazyka MQL4 při vývoji strategií, ač už jste obchodník, který si dokáže strategii napsat sám, nebo máte člověka, co je schopen.

Přeji vám hodně štěstí a úspěšné obchodování.

[soubor ke stažení]

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

 • Zrušenie štvrťročných správ firiem?
  Americký investor, miliardár Warren Buffett nedávno prišiel s myšlienkou zrušenia zverejňovania štvrťročných správ firiem obchodovaných na burze. Spolu s ním sa tohto nápadu chytil aj Jamie Dimon, šéf banky J.P. Morgan. Títo dvaja menovaní páni pre tento nápad získali ďalšieho silného spojenca, amerického prezidenta Donalda Trumpa.
 • Ztráta jako příležitost
  Pro začátek musím přiznat že neznám moc traderů, kteří nepoužívají Stop Loss. Projel sem snad všechna domácí i zahraniční fóra a dozvěděl sem se že nepoužívání SL se rovná likvidaci účtu nebo alespoň stavům ohrožujícím psychické zdraví.
 • Ztráty CHF dosahují 13 %
  Už je to více než rok od chvíle, kdy Švýcarská národní banka (SNB) přestala bránit měnový pár EUR/CHF svými intervencemi a nechala švýcarský frank posílit. Podíváme se dnes proto na vývoj za uplynulý rok a na výhled tohoto měnového páru.
 • Zůstalo na trhu něco levné?
  Jak u nás v České republice a na Slovensku, tak i v globálním měřítku se dostáváme do fáze ekonomického cyklu, ve kterém je optimismu na rozdávání a většina aktiv včetně těch rizikových je z historického pohledu drahých. Investičních příležitostí, u kterých se nemusíme bát propadu hodnoty v následujících několika letech, je proto velice málo.
 • Zvýší FED v pondělí diskontní sazbu?
  Zvýší fed discount rate z 0,75% na 1%?
 • Živé obchody dělají mistra
  Tři měsíce pravidelného obchodování nesou slušný základní obrázek o stylu a výsledku obchodníka. Většina profesionálních obchodníků musí minimálně za tři měsíce vykázat výborné výsledky obchodování a pak může vstupovat do různých výzev a projektů, které nabízí obrovské možnosti. Tři měsíce ukazují pochopení nebo nepochopení všeho. Tři měsíce konzistentního chování na trhu je prvotní výzva pro každého profi tradera, která rozseká nebo posílí jeho sebeúctu a drive.
 • Život není jenom trading
  Většina obchodníků si tím obdobím prošla. Vidina zisků a posunu k vysněnému životnímu stylu je přiměla vyměnit všechen svůj čas za vysedávání u monitorů a bezhlavé sledování trhů od ráno do večera, od večera do rána. Je jednoduché tomu propadnout. Ať je váš vztah k tradingu a k penězům jakýkoliv, pamatujte na to, že jsou to jen čísla. Dejte si na to pozor.
 • 1. MQL4 - Úvod do automatizovaného obchodování
  Automatizované systémy jsou jistě populární a kdo by nechtěl mít jeden takový. Cílem článku není vás naučit úspěšně obchodovat, ale jak si napsat takový systém sám. Třeba právě vy máte tu nejlepší strategii, jenom nevíte, jak využít možností MetaTraderu a plně ji zautomatizovat.
 • 1. Vytesniť!
  Séria článkov z oblasti psychológie obchodovania a psychologie prístupu k obchodovaniu, kde si myslím je kameň úrazu neziskovosti a hlavný rozdiel medzi traderom ktorý vie vyprodukovať dlhodobé zisky a dlhodobo si ich dokáže udržať. Dlhodobo! haha myslené pol roka roka a viac, ozaj nejde o časovú periodu mesiaca alebo pár mesiacov po sebe. Ak v čomkoľvek dosiahnete obstojné výsledky krátkodobo a v dlhodobom merítku o tieto výsledky prídete alebo ich nie ste schopný zopakovať tak väčšina ľudí sa zhodne že šlo o šťastie, naopak ak mesiac dva tri výsledky nie su ale počas dlhšej časovej periody výsedky dosiahnete skoro každý povie že ste si vydreli úspech. Tak to proste je.
 • 10 let poté
  Tento měsíc je tomu 10 let, co se finanční trhy i globální ekonomika dostaly do inflexního bodu a přepnuly se na krizový režim. 10 let od července 2008, kdy se řada aktiv obchodovala na extrémních hodnotách, na které se od té doby již nedostala. Mezi analytiky se množí názory, že aktuální situace připomíná rok 2008 a měli bychom být na pozoru ohledně možné přicházející krize.
 • 9. MQL4 - Moje první strategie (1/2)
  V tomto díle si společně napíšeme vlastní strategii. Začneme nejprve vytvořením knihovny s pomocnými funkcemi pro obchodování.
 • 8 pips
  Dnes mi dorazila zpráva od mého dobrého přítele. Napsal mi v ní: "Tak dneska jsem vydělal jen 8 pips". Trh EUR/USD se dnes do této chvíle pohyboval v rozmezí High a Low asi 80 pips. Nabízí se zde otázka: Je 8 pips profitu za jeden den skutečně tak málo?
 • 8. MQL4 - Tester strategií
  V tomto díle se v rychlosti seznámíme s testerem strategií, který nám pak poslouží k testování a ladění naší strategie.
 • 7 tipů pro efektivní skalpování
  Dozvíte se, na co byste si měli dát pozor, co si důkladně promyslet a v jakých oblastech na sobě pracovat, abyste se stali ziskovým skalperem.
 • 7. MQL4 - Funkce pro obchodování
  V tomto díle si představíme poslední oblast jazyka MQL4 tak, abychom byli schopni napsat svoji vlastni strategii pro automatizované obchodování a tím jsou funkce pro práci s pokyny.
 • 6. MQL4 - Technické indikátory
  V tomto díle se podíváme funkce, které vracejí data jednotlivých indikátorů.
 • 5 velkých mýtů o obchodování forexu
  Pokud jste ve světě obchodování forexu nováček a hledáte informace, jak vůbec začít, vězte, že v tomto odvětví platí, že je propleteno spoustou balastu a zkreslených informací. Po čas celé své tradingové kariéry se budete neustále zdokonalovat a nejspíš vyhledávat nové informace a rady na internetu.
 • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a forexu
  Dnes vám opíšem 5 zásadných rozdielov pri tradingu krypto trhu a forexových mien. Každá je v niečom lepšia a v niečom horšia a idem na tie rozdiely poukázať. Aj keď je tu kryptosvet iba necelých 10 rokov a forex niekoľkonásobne viac, tak popularita týchto trhov je celkom podobná.
 • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a akcii
  V dnešnom blogu Vám vysvetlím zásadných 5 rozdielov pri tradingu a akciach. Každé má svoje pro a proti, no jeden trh je regulovaný a druhý nie je a tam začínajú všetky problémy aj príležitosti. Veľa začiatočníkov verí, že kupovanie kryptomeny cez krypto burzu je ako kupovať akcie cez brokera, no pravda je inde.
 • 5 nejsilnějších emocí tradera
  Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace

avatar

Autor:

Geafer

Hodnocení autora:
Bližší informace o autorovi >>

Kategorie blogu

reklama
RoboMarkets

Kurzy obchodování

Zář
14

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Zář
28

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


říj
12

Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management

Zcela nový seminář z dílny FXstreet.cz a tentokrát se zaměřením na psychologii obchodování a money-management. A právě toto téma je naprosto nejdůležitější a současně bohužel nejvíce podceňované a opomíjené téma většiny obchodníků. Tento seminář tak doplňuje naše ostatní kurzy, které se zaměřují spíše na technickou stránku tradingu. Úspěch tradera záleží hlavně na jeho psychice a přístupu k obchodování. Přijďte se naučit ty nejsilnější nástroje, tipy a rady, které vám k úspěchu pomohou. Tento unikátní seminář zcela jistě změní váš přístup k tradingu a tím také vaše celkové výsledky.

říj
19

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

Lis
2

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Bossa mentoring
reklama
RoboMarkets
reklama
reklama
Bernstein Bank - seminar