Středa 13. listopad 2019 15:10
reklama
UFX
reklama
BOSSA ebooky
reklama
Bernstein Bank - roadshow

Penny Stocks: Praktický průvodce & tipy pro obchodování Pink Sheets

04.04.2018 13:55  Autor: LYNX  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Vlk z Wall Street - Leonardo DiCaprio - pennystocks - pinksheets

Asi všichni znáte scénu z filmu Vlk z Wallstreet, kde makléř Jordan Belfort (ztvárněn Leonardem DiCapriem) volá klientům a nabízí jim sice levné, ale vysoce výnosné tutovky. Akcie, které dnes stojí pár centů, ale za několik měsíců budou jasným lídrem na trhu – tzv. penny stocks neboli pink sheets.

Všichni je budou chtít, ale už nebudou k mání, protože jich je velmi málo a nejlepší doba na nákup je právě teď, takže když to zameškáte tak…vaše škoda.

Penny stocks jsou specifické akcie, které často nestojí víc než bochník chleba a vydělat mohou na pěknou dovolenou anebo ne? Jak to s nimi je?

V článku vám detailně objasníme, co jsou penny stocks, jak se liší od standardních akcií, kde a jak se penny stocks obchodují a kde najít kvalitní penny stocks tituly?

 1. Co to jsou penny stocks / pink sheet akcie?
 2. Penny stocks vs. akcie, jaký je rozdíl?
 3. Kde se penny stocks obchodují?
 4. Jak penny stocks obchodovat?
 5. Kde a jak hledat kvalitní penny stocks?

1. Co to jsou penny stocks / pink sheeet akcie?

penny stocks: průvdce a tipy pro obcodování penny stocks

Jako penny stocks se označují akcie, jejichž cena zpravidla nepřesahuje 1 dolar za kus. Některé penny stocks se dokonce obchodují i za méně než 1 cent za kus. Obecně se pod pojmem penny stock rozumí „nízkohodnotová akcie“ a hranice 1 dolaru je ilustrativní. Některé penny stocks mohou mít cenu i několik dolarů za kus, některé jen několik centů za kus.

Většina společností, jejichž akcie jsou označovány jako penny stocks, jsou buď start-upy nebo jde o společnosti s nižší kapitalizací. Takové firmy se obchodují mimo hlavní burzovní trhy, což znamená, že nemusí plnit přísná pravidla amerického burzovního regulatorního úřadu SEC.

Setkáte se také soznačením OTC akcie kvůli Over-The-Counter obchodování těchto titulů, což je anglické vyjádření pro mimoburzovní obchodovování.

Dalším zažitým označením je Pink sheets neboli Pink sheet akcie, což v doslovném překladu znamená růžový papír. Kotace těchto akcií se do dnešního dne denně publikují National Quotation Bureau. V minulosti se kotace pink sheets akcií tiskly na růžový papír – odtud plyne název Pink sheets.

2. Penny stocks vs. akcie, jaký je rozdíl?

Penny stocks jsou obecně mnohem spekulativnější tituly než klasické akcie. Jsou charakteristické zvýšenou volatilitou, vyšším rizikem ale i vyšším potenciálním výnosem. Oproti klasickým akciím mají i mnohem nižší likviditu. Malá tržní kapitalizace firem je rovněž typickým znakem penny stocks titulů. Pink sheets tvoří určitou protiváhu velkým, silným a stabilním společnostem typu Blue-chips.

Penny stocks se zpravidla obchodují na mimoburzovních trzích jako je Pink Sheet, protože primární burzovní trhy vyžadují přísnější regulaci, kterou penny stocks nesplňují. Proto se o penny stocks akciích někdy hovoří jako o tzv. Pink Sheet akciích. Ne všechny penny stocks se nutně musí na mimoburzovních trzích obchodovat. Existují i nízkohodnotové akcie, které lze obchodovat na velkých regulovaných burzách jako je např. NASDAQ.

Výhody a nevýhody penny stocks

Penny stocks: výhody a nevýhody.Výhodou penny stocks je samozřejmě jejich nízká cena. Ve srovnání s akciemi typu Apple, Amazon či Google jde o násobně levnější tituly. Díky tomu jsou dostupné opravdu pro kohokoliv. Vzhledem ke své volatilitě nabízí i velký potenciál zhodnocení. Ale pozor, tyto akcie za pár kaček mají i svou stinnou stránku a řada penny stock titulů jsou v podstatě bezcenné. Vyšší volatilita, která je pro penny stocks typická, může být pro někoho výhodou, pro jiného hrozbou.

Vyšší potenciál je pochopitelně vykoupen výrazně vyšším rizikem. Řada penny stocks titulů dlouho nepřežije a i přesto, že můžete narazit na spoustu e-mailů, doporučení a „tutových tipů“, jak na penny stocks vydělat. Naše rada zní: Buďte skeptičtí a opatrní. Penny stocks jsou opředeny nechvalně známými manipulačními technikami či nerealistickými sliby.

Neprůhlednost hospodaření firmy a z ní vyplývající nedůvěryhodnost je další nevýhoda penny stocks. Společnosti, které se obchodují jako penny stocks, nemusí plnit zveřejňovací požadavky o svých aktivitách, jakým podléhají burzovně obchodované společnosti. Známé jsou případy, kdy vedení společnosti nemělo zábrany si vymýšlet nebo přehánět jen proto, aby nalákalo další investory. Objektivních informací je poskrovnu a vždy je potřeba se k věcem stavět mnohem více skepticky než je tomu v případě klasických akcií.

Velkým lákadlem penny stocks je skutečnost, že můžete vydělat desítky, ne-li stovky procent během několika dní či týdnů. Je ale potřeba si uvědomit, že většina společností, které vydávají penny stock akcie, často nemají žádná vlastní aktiva, nenabízejí ani žádné zboží nebo služby a není výjimkou, když jsou téměř na hranici (a často i za hranicí) bankrotu. Cena je často vyspekulována uměle a může stejně rychle klesnout stejně tak jako když vzrostla.

3. Kde se penny stocks obchodují?

Penny stocks se na rozdíl od akcií většinou obchodují na mimoburzovních trzích (tzv. OTC) jako je Pink Sheet, OTCQX, OTCQB a další. Nemusí tomu tak být vždy, protože existují i nízkohodnotové akcie, které se obchodují na hlavních amerických burzách (AMEX, NYSE, NASDAQ) a jejich emitenti nejsou malé společnosti. Takové jsou ale spíše výjimkami, která potvrzují pravidla.

Typický penny stock je titul vydaný malou společností, má nízkou likviditu, omezený přístup na burzovní trh a na rozdíl od akciových titulů nemusí splňovat tak přísné regulatorní požadavky jako je tomu v případě akcií listovaných na primárních burzovních trzích.

Jaká jsou rizika obchodování penny stocks?

Díky tomu, že penny stocks, které se obchodují na mimoburzovních trzích, nemusí splňovat regulatorní nároky kladené na klasické akcie (pravidelné zveřejňování finančních zpráv), je jejich vnitřní hospodaření nejasné a neprůhledné. A vzhledem k tomu, že klíčem k úspěšnému investování bývá v první řadě získání dostatečného množství důvěryhodných informací, mohou být penny stock akcie v tomto ohledu nevyhovující.

Penny stocks - rizika

Společnosti listované na mimoburzovních trzích (OTCBB, Pink Sheet) nemusí splňovat minimální standardy nutné pro burzovní trhy. Někdy je právě toto důvodem k tomu, že akcie určité firmy lze obchodovat jak přes burzovní trh, tak přes Pink Sheet. Pakliže společnost není zcela schopna či ochotna plnit přísná regulační opatření kladená na burzovní tituly, přesune se na Pink Sheet.

Velkým rizikem je i nízká likvidita, která je na penny stocks titulech běžná. Nízká likvidita způsobuje dva základní problémy. Prvním může být nemožnost vystoupit z pozice a prodat penny stock titul, když bude potřeba. Nemusí tam totiž být protistrana, která by jej chtěla koupit. Druhým problémem, který s nízkou likviditou trhu souvisí, je možnost snazší cenové manipulace. Jedna z nejvíce rozšířených manipulačních technik, která se u penny stocks používá, je tzv. pump and dump.

Co je to pump and dump?

Pump and dump je manipulační technika využívaná při obchodování penny stock akcií a obecně trhů s nízkou likviditou a nízkým volume. Cena nelikvidního trhu totiž velmi rychle reaguje na příchozí objemy. Technika pump and dump spočívá v nalákání investorů do stejné penny stock akcie, kterou předtím určitá osoba nebo skupina osob nakoupila.

Nalákat další investory lze formou investičních doporučení a tipů, newsletterů, seminářů, webinářů apod. Díky přísunu dalších nakupujících se nízkolikvidní trh rychle vyhoupne nahoru, kde osoba, která prvně nakoupila a zmanipulovala další, se ziskem prodá. Jedná se o nelegální, ale často využívanou techniku.

Kolik lze vydělat na penny stocks?

Vzhledem k vysoké volatilitě a možnosti velmi výrazného růstu téměř bezcenných penny stock akcií je i potenciál výdělku dost vysoký. Známý a často opakovaný je příběh amerického tradera Timothy Sykese, který během deseti let vydělal z 10 tisíc dolarů více než 1,5 milionu dolarů právě obchodováním penny stocks titulů. Je ale vždy třeba pamatovat na to, že zisk je funkcí rizika a penny stocks jsou rizikové tituly, na kterých lze i hodně ztratit.

Jak na obchodování akcií?

Chcete se dozvědět více o úspěšných akciových strategiích? Získejte investiční e-book s 11 super strategiemi nejúspěšnějších investičních guru zdarma.

Chci investiční ebook zdarma

4. Jak penny stocks obchodovat?

Díky vysoké volatilitě, malé transparentnosti a celkově vysokému riziku je třeba penny stocks obchodovat poněkud jinak než klasické akcie. V první řadě je potřeba myslet na diverzifikaci. Penny stocks mohou být určitým kořením vašeho portfolia, nikoliv jeho nosnou částí.

Vybírejte si takové penny stocks, které mají vyšší obchodované objemy a vyšší likviditu. Trh, na kterém se zobchoduje méně než sto tisíc akcií denně, bude příliš náchylný na umělé cenové manipulace, zvláště pokud bude jeho cena nízká.

jak penny stocks obchodovat?Pamatujte na dobře nastavený stop-loss a připočtěte k němu bid-ask spread a skluz. Penny stocks mají mnohem širší spread než klasické akcie a s tím je třeba počítat při kalkulaci profitů a ztrát.

S velkým bid-ask spreadem souvisí i nutnost správného vstupu, který eliminuje negativní skluz. Vstupovat do trhu byste měli limitním pokynem, protože market pokyn (tržní) může být vyplněn na velmi nevýhodné ceně. Toto je zvláště důležité, obchodujete-li větší pozice.

Velikost pozice je opět něco, k čemu je potřeba být ostražitý. Z výše popsaného je jasné, že penny stocks = vysoké riziko a proto i velikost pozice by měla být adekvátně upravena, resp. ponížena.

U penny stocks platí více než kde jinde zásada být skeptický a nedůvěryhodný vůči výrokům managementu nebo krásným slibům, které vám zašlou v e-mailovém newsletteru. Penny stocks často slouží hlavně insiderům a na veřejnost se všechny kvalitní informace nepodívají. Poznámky pod čarou a milimetrovým písmem napsaná prohlášení na konci dokumentu vám mohou ledasco napovědět.

Vybírejte zisky a netlačte na pilu. Držíte-li nějaké penny stocks, které posílily třeba o 20 či 30 %, berte zisk a nečekejte, že udělají nárůst o dalších 200 %. Nikde není psáno, že nemohou dále růst, avšak je třeba mít na paměti, že zisky často neznamenají, že by se situace společnosti fundamentálně změnila a její riziko se snížilo.

5. Kde a jak hledat kvalitní penny stocks?

Kde a jak hledat kvalitní penny stocks?

Na internetu existují portály zaměřené přímo na penny stocks. Jedním z nich je otcmarkets.com, kde lze filtrovat penny stocks podle určitých kritérií. Další zajímavý portál je pennystocklist.com. Najít tu „správnou“ akcii je samozřejmě komplikovanější záležitost.

Tak jako u klasické akcie je třeba udělat nějaký průzkum a shromáždit dostatečné množství informací o jednotlivých společnostech, které připadají v úvahu. Budete-li chtít koupit nějaké penny stocks z určitého sektoru nově rozvíjejících se trhů (kryptoměny, marihuanové akcie apod.), shromážděte si informace o konkrétních společnostech, které v oboru působí.

Nakoupit něco jen proto, že to nakoupil i kamarád, kterému to doporučil soused, není ideální a moudré. Je potřeba pamatovat na to, že většina penny stock akcií se shortuje a nikoli nakupuje. Pravděpodobnost, že pravě vámi vybrané penny stocks porostou, je značně omezená.

Zde je několik tipů, co sledovat při výběru kvalitní penny stocks:

 • Earnings – zisky, které by měly stabilně růst
 • Cena – cena jednoho penny stocku by neměla jít pod 0,5 dolaru. Akcie s nižší cenou zpravidla patří firmám, které nemají žádné prokazatelné výsledky a zároveň jsou snáze manipulovatelné
 • Obchodované objemy – denní volume by nemělo klesat pod 100.000 kusů akcií, je-li menší, likvidita je příliš nízká, trh je nestabilní a náchylný na manipulace
 • Popularita – to, že se o konkrétním penny stocku mluví nebo, že se objevuje v newsletterech a doporučují ho „experti z  oboru“ je spíše na škodu. Experti jsou totiž často insideři, kteří jen chtějí vzbudit zájem a nalákat veřejnost
 • Zdravý rozum – to je asi základ celého investování do penny stocks titulů. Buďte racionální, praktiční a obezřetní.

Chci obchodovat penny stocks, kam dále?

Penny stocks mohou vypadat lákavě, ale pravděpodobnost, že najdete poklad, který vás odmění vysokým ziskem, je malá. Je to skoro jako hledat jehlu v kupce sena. Není to nemožné, ale musíte se velmi disciplinovaně držet určitých pravidel a principů. Některé z nich jsme popsali výše, některé další budete muset objevit sami.

Buďte obezřetní vůči nejrůznějším doporučení. Zvláště při investování do penny stocks je klíčové používat vlastní kritické myšlení.

Zaujala vás možnost investice do penny stocks?

Obchodujte na více než 100 burzách po celém světě s kompletní nabídkou všech amerických, německých a dalších akcií včetně penny stocks s extrémně nízkými poplatky bez skrytých nákladů.

Objevte více o investování do penny stocks
penny stocks: průvdce a tipy pro obcodování penny stocks

The post Penny Stocks: Praktický průvodce & tipy pro obchodování Pink Sheets appeared first on LYNX Czech Republic.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Pavel Kohout (ekonom) o situaci na trzích, tvrdém Brexitu a investování do dluhopisů nebo Tesly
  Hrozba obchodní války mezi USA a Čínou, protesty v Hong Kongu nebo zpomalující ekonomika. Situace na dnešních trzích není pro běžného investora vůbec jednoduchá. Jeden tweet od amerického prezidenta Trumpa a trhy mohou poklesnout i o několik procent. Jak vnímají aktuální stav ve světě ekonomové a zkušení investoři, kteří zažili nejednu recesi a krizi? Drží kapitál mimo trhy nebo vnímají poklesy jako investiční příležitost?
 • Pavel Tykač chystá největší bateriové úložiště na světě
  Jeden z nejbohatších Čechů Pavel Tykač chce zakoupit za miliardy korun elektrárny disponující vyšším výkonem než má blok Temelína. Navíc má v plánu vybudovat i největší bateriové úložiště na světě a investovat do těžby nerostů.
 • Payrollsy poslali prudko nadol výnosy z európskych dlhopisov. Neopodstatnene.
  Slabé čísla z amerického trhu práce poslali v piatok prudko nadol aj výnosy z dlhopisov v eurozóne. Nemecké desaťročné...
 • PBOC (Čínska centrálna banka)
  Napriek už vysokej miere povinných minimálnych rezerv, stále budeme zvyšovať ich úroveň ako pros...
 • PBOC odstartovala výprodej na kryptoměnách, zbytek trhu je díky Severní Koreji stále lehce nervózní
  Začátkem týdne je zatím velmi živo na trhu s kryptoměnami. Není ale příliš veselo. Alespoň tedy z pohledu obchodníků, kteří kryptoměny nakupují. Čínská centrální banka (PBOC) totiž ráno oznámila, že v zemi nejsou legální takzvané ICOs (initial coin offerings), tedy praktiky, kdy se startupy snaží získat kapitál prostřednictvím vydání vlastní kryptoměny, nebo různých na kryptoměnu navázaných tokenů. S ICO se v poslední době roztrhl pytel a nejvíce se k těmto praktikám (vedle nově vznikajících měn) využívalo Ethereum, jehož cena dnes klesá o více než 12 procent. Pod tlakem je ale celý sektor kryptoměn včetně bitcoinu, který však k ICO není využíván téměř vůbec. Fundament na BTC se proto po dnešku podle až tak výrazně nemění a investoři rozhodnutí PBOC na bitcoinu využívají pouze jako dobrou příležitost k výběru vysokých zisků.
 • PBOC (People Bank of China)
  "Kľúčom je udržanie menovej stability pre nasledujúce 5-ročné obdobie"..."čo ...
 • PBOC zvyšuje PMR
  PBOC práve oznamuje ďalšie zvýšenie po...
 • P/E asijsko pacifického indexu na nejnižší úrovni od února 2016
  Americké akcie včerejší seanci uzavřely se ziskem 0,2 %. S minimálními rozdíly se na předních místech umístili utility, průmyslové podniky, realitní developeři a telekomunikace, jejichž akcie si polepšily o zhruba půl procenta. Naproti tomu farmaceutické společnosti spadly o 0,3 %. Trhy se opět hýbaly pod taktovkou Donalda Trumpa a jeho hrozeb na další uvalení cel na dovážené zboží z Číny. Přitom se svojí agresivní politikou nemusí být zcela u konce. Dnes budou například pokračovat po několikadenní pauze jednání se zástupci Kanady. To se negativně promítá zejména na vývoji aktiv rozvíjejících se trhů, která zůstávají nadále pod silným výprodejním tlakem a dále postupují do vnitřku medvědího území.
 • Pečlivě sledujte hlasování britského parlamentu o odchodu
  Po poklesu cen ropy po dlouho očekávané dohodě dosažené státy OPEC a nedávném zatčení finanční ředitelky společnosti Huawei Meng Wan-čou kvůli údajnému porušování íránských sankcí vyhlášených USA se očekává, že obchodní rozhovory mezi USA a Čínou, zahájené tento týden, budou bouřlivé. V návaznosti na oznámení předsedy Fedu Powella, že bude pozorně sledovat americké výsledky, aby se rozhodl o zavádění normalizační cesty a při pečlivém sledování nákladů na dluh, se zdá celkem jasné, že zpomalení procesu normalizace je věrohodné. Hlasování britského parlamentu v úterý by mělo přinést volatilitu na forexovém trhu, protože od členů parlamentu se očekává, že smlouvu o ukončení odmítnou. Ale na rozdíl od toho, co si většina účastníků trhu myslí, zůstávají alternativy i po zamítnutí.
 • Peking se i přes silácká slova obává další eskalace obchodní války, padá mu měna i akcie. Trump je na koni
  Obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou dále eskaluje. Čínská média tuží náladu lidu a připravují jej na vleklé obchodní válčení se Spojenými táty, které prý usilují učinit z Číny svého vazala. Oč silnější jsou slova, o to slabší jsou ovšem činy.
 • Pepsi Cola, Coca-Cola a odvětví nápojů
  PepsiCo Inc. (PEP) a Coca-Cola Co. (KO) měli v poslední době potíže zvýšit prodej sladkých, nasycených nápojů, jeliož více a více konzumentů přechází ke zdravějším variantám. I přes to se ale PepsiCo podařilo dnes ráno získat za druhé čtvrtletí zisk. Má totiž navrch, nespoléhá se jen na prodej nápojů.
 • Pepsi – Propíchnutí podpory
  Pepsi prolomila čtvrteční podporu ve formě díry z 23. března 2018 (105,94 USD – 106,2 USD ). Obchodníci tak mají otevřenou cestu k otestování úrovně z 15. února 2018 (104,77 dolarů – 105 dolarů). Další potenciální podpora se nachází kolem minima z 1. února 2018 (102,98 dolarů – 103,25 dolarů). Další podpora je v oblasti hodnoty ze 17. ledna 2018 (101,06 $ – 101,25 $). Nejbližší odpor se nachází na úrovni maxima z 19. dubna 2018 (106,75 dolarů – 106,94 dolarů). Po průlomu této hranice bude možné očekávat zvýšení na zhruba 110 dolarů.
 • Periféria bojuje o každé euro rastu
  US akcie na nových rekordochAmerická ekonomika pokračuje v zlepšovaní svojej kondície, kedy boli v piatok zvere...
 • Periféria stále v problémoch
  Index Dow Jones Industrial Average 30 včera ukončil obchodovanie na nových rekordných maximách. Vzhľadom na to, že index posledné mesiace s rastom váhal, ide o veľmi pozitívnu informáciu. Rast zaznamenalo až 27 komponentov indexu, pričom najviac sa darilo akciám firmy Microsoft (+4,2%). Firma totiž stále nenašla náhradu za odchádzajúceho CEO Steva Ballmera, no hovorí sa o tom, že by firmu mohol riadiť aktuálny riaditeľ automobilky Ford, ktorej sa posledné roky darí.
 • Periferie EU opět na pořadu dne
  Ken Veksler, Senior Manager, obchodní poradenství, Saxo BankZdá se, že periferie EU je...
 • Peripetie okolo italské vlády
  Premiér Giuseppe Conte dnes předá prezidentu Sergiu Mattarellovi svou rezignaci. Prezident posoudí, zda současná parlamentní konstelace umožní pokračování vlády nebo jestli se země vydá k předčasným volbám. Teoretická koalice mezi Hnutím 5 hvězd a Demokratickou stranou se nejeví příliš pravděpodobně, jelikož mezi oběma stranami přetrvávají silné neshody.
 • Perly týdne: Obchodní válka doléhá na akcie, kryptoměny nejsou měny a u nás je dluhopisové Las Vegas
  Akciové oběti obchodní války: Analytici na Wall Street vyjadřují stále větší obavy z dopadů možné obchodní války mezi USA a Čínou. Jak píše CNBC, nejvíce na ráně by mohly být akcie maloobchodních společností, ale také automobilky, výrobci součástek a náhradních dílů a polovodiče. Goldman Sachs se domnívá, že nejvíce ohroženi jsou výrobci a prodejci nábytku a také maloobchody, které mají pevně dané prodejní ceny a dováží hodně zboží z Číny. Tedy například Dollar Tree a Five Below.
 • Perly týdne: Zamrzlý brexit, „fundamentálně“ levný bitcoin a pušky pro tátu
  Zveřejněné minuty z posledního zasedání Fedu ukazují, že vedení americké centrální banky se obává rizika nízké inflace, ale není jednotné v tom, jak na něj reagovat. Zmiňována byla i možnost, že pokračující nízká inflace by už mohla odrážet dlouholetou neschopnost centrální banky zvednout inflaci k cíli ve výši 2 %. Několik zástupců FOMC hovořilo o tom, že před dalším utahování monetární politiky by rádi měli větší důvěru v to, že cenový růst nabere na vyšším tempu.
 • Permanent zero
  Najdôležitejšou udalosťou tohto týždňa bola určite zápisnica FOMC z posledného zasadnutia zverejnená včera.
 • Personální změny v americké admistrativě hýbou akciovými trhy
  Americký index S&P 500 na počátku včerejší seance rostl o více jak půl procenta, nicméně své zisky neudržel a nakonec uzavřel 0,6 % pod pondělním zavíracím kurzem. Příčinou nebyla zveřejněná inflační data, která by překvapila vyšším růstem, ale další personální změny v americké administrativě. Prezident Donald Trump odvolal dosavadního šéfa diplomacie Rexe Tillersona, kterého vystřídá současný šéf Ústřední zpravodajské služby (CIA) Mike Pompeo. Tím se na trhu zvyšují obavy ohledně přitvrzování americké obchodní politiky vůči ostatním státům.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RoboMarkets