Neděle 09. srpen 2020 18:47
reklama
Admiral spread new
reklama
Purple Trading letni strategie
reklama
Admiral spread new

Obchodování gapů: nebezpečí, nebo příležitost?

25.10.2017 14:22  Autor: LYNX  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

V grafu můžete často vidět určité mezery mezi cenovými úsečkami. Těmto mezerám se říká „gapy“ (z anglického gap = mezera, díra) a často se objevují při přechodu mezi dny.

Cena určité akcie nebo jiného instrumentu může otevřít výš, než minulý den zavřela. Nebo naopak může otevřít níž, než zavřela předchozí den.

Tak jako tak, v cenovém grafu uvidíte gap, na který lze spekulovat. Takovémuto gapu se říká běžne otevírací gap.

Jak s tímto gapem pracovat?

Na to se podíváme v tomto článku.

Probereme si následující témata

 • Co je to obchodování gapů.
 • Vysvětlení teorie proč vznikají gapy
 • Jak na obchodování gapů
 • Testování gapů a typy gapů

Co je to obchodování gapů?

Obchodování gapů je jednoduchá investiční strategie, která nabízí nákupní či prodejní signály podle toho, zda trh vytvořil cenový gap,  a kde jsou jeho hranice. Cenový gap, jak bylo řečeno výše, je mezera, která vzniká zpravidla mezi zavírací cenou předchozího dne a otevírací cenou aktuálního dne.

Skutečnost, že trh otevřel výše, než předchozí den zavřel, nebo naopak otevřel níže, než zavřel, nám říká něco o tom, jaké je rozložení sil na příslušném titulu. Zároveň se můžeme něco dozvědět o fundamentální stránce, která má vliv na tvorbu ceny.

Proč vznikají v trhu gapy?

Je potřeba si uvědomit, že každý trh (akcie, futures apod.) je neustále kótován dvoucestnými bid ask cenami, které zajišťují likviditu pro nakupující a prodávající. Tyto kótace zajištují market makeři (neboli tzv. „tvůrci trhu“). Ti mají zpravidla mnohem více inforamcí, než obyčejný retail trader.

Jsou to firmy, které zaměstnávají řadu investičních analyticků, matematiků, statistiků, programátorů a dalších specialistů. Mají mnohem technologie, sofistikovanější analýzy, mimořádně robustní strategie a nesrovnatelně více peněz. Bez nadsázky lze market makery označit za „nejchytřejší a nejprofitabilnější“ subjekty na trhu.

Z toho nám vyplývá jednoduchý závěr. Tento market maket ví víc, než naprostá většina retail obchodníků. Ví, kde by měla cena být a proč. Rozhodne-li se tedy market maker kótovat cenu jinde, než předchozí den zavřela (a vytvořit tak gap), má k tomu dobrý důvod.

Samozřejme ne vždy gap vytvoří pouze market maker a ne vždy má market maker pravdu. Nic není stoprocentní. Někdy může gap vytvořit převládající názor většiny retail obchodníků, jejichž objednávky se nakumulují v jednom směru a seberou nabízenou likviditu (příkladem může být kupř. den earnings).

I v tomto případě ale i market maker „ví“, že cena by se měla změnit a své pokyny rekótuje, nebo, což je pravděpodobnější, stáhne velkou část svých limitních pokynů z trhu a nechá veřejnost, aby se projevila sama a nastavila novou, spravedlivou cenu..

Jak na obchodování gapů

Spekulovat na gapy se dá oběma směry. Někteří obchodníci spekulují na pokračování trhu ve směru gapu, někteří naopak spekulují na uzavření gapu.

Kdo má pravdu?

Těžko říct.

Trh bude mít samozřejmě vždy svou hlavu a logiku mají oba přístupy. Je ale potřeba si uvědomit, že některé gapy mají skutečně fundamentální bázi a cena tedy jen tak gap neuzavře.

Příkladem je zmíněné earnigs, neboli den, kdy se vyhlašují výsledky firem.. Podíváme-li se na graf níže, vidíme, že cena vytvořila poměrně velký gap přesně v den vyhlašování kvartálních výsledků, resp. okamžitě poté. Společnost zveřejnila pozitivní data, která vytáhla cenu výš.

Denní graf společnosti Oracle (ORCL)

Korekce která přišla, se zarazila zhruba o hranu příslušného gapu. Právě hrana gapu se používá jako silná hladina podpory. Jednoduše nám tato úroveň říká, že trh má sílu, která je podpořena fundamentálními daty. Takováto úroveň pak může dobře posloužit pro otevření long obchodu.

Gap může samozřejmě přijít i směrem dolů. V případě, že společnost oznámí data, která investory nepotěší, nebo se stane nějaká událost, která ohrožuje zdraví firmy (odstoupení vedení, nařčení z podvodů apod.), pak gap směrem dolů je celkem pravděpodobný a stejně pravděpodobný může být odraz od jeho hrany, a pokračování ceny ještě více dolů. Příkladem může být kupř. graf společnosti Twitter, která si opakovaně procházela docela těžkými těžkými časy.

Denní graf společnosti Twitter (TWTR)

Obchoduje pozičně? Pozor na gapy

S gapy je potřeba počítat i v případě, kdy jste poziční obchodník, který drží obchody přes noc. Může se totiž stát, že cena v noci přeskočí váš stanovený stoploss a vy budete muset z obchodu vystoupit s mnohem větší ztrátou než jste plánovali.

Pakliže zadáváte do trhu stop pokyn pro zastavení ztráty, tento pokyn se mění na market když jej cena protne. Pakliže jej ale cena přeskočí, musíte akceptovat úplně novou výstupní hladinu, která může být i mnohem nevýhodnější. Stop pokyn s totiž po otevření trhu automaticky změní na market a vy pozici zavřete na větším stoplossu než jste chtěli.

Tuto situaci lze částečně vyřešit kombinovaném pokynem tzv. stoplimitem. V případě zadání stoplimit pokynu totiž neakceptujete okamžitě horší cenu, stop pokyn totiž slouží pouze jako spouštěč limitního pokynu, který čeká v trhu na vyplnění na příslušné ceně. Teprve dojde li k zasažení limitního pokynu, budete pozici opouštět.

Testování gapů

Asociace MTA  si dala tu práci otestovala více než 20 000 otevíracích gapů. Hodnotila jejich charakteristiky a sledovala další vývoj ceny v následujících dnech. Na základě sesbíraných údajů pak byla schopna postavit celkem profitabilní strategie pro jejich obchodování.

Mezi parametry, které u gapů sledovala, patřila jeho velikost, obchodované objemy, sklon klouzavého průměru a další.

Strategie, které následně vytvořila, byly rozděleny do dvou skupin. Gapy směrem dolů, (které vytvořily prodejní signál) a gapy směrem nahoru, (které vytvořily nákupní signály).

Výnosy těchto strategií pak byly vztaženy k výnosům indexu S&P 500 za stejné sledované období. Ukázalo se, že velká část otevíracích gapů skutečně skýtá určitý edge pro vstupy do směru trendu.

Typy gapů

Kromě otevíracích gapů, o kterých byla řeč výše existují v trhu i jiné, méně časté gapy, které mohou ledacos napovědět o dalším vývoji ceny.

Breakaway gap

Breakaway gap, neboli tzv. průrazový gap, je taková mezera, která vznikne při průlomu silné hladiny v trhu. Takovýto gap signalizuje sílu trhu pokračovat ve směru ceny a nebývá příliš rychle vyplněn. V případě, že se cena vrátí gap vyplnit, lze spekulovat na odraz od hrany gapu protože to bývá silná SR úroveň.

Runaway gap

Runaway gap, neboli tzv. únikový gap vzniká uprostřed silného trendu, je způsoben velkým a jednostranným zájmem obchodníků nakupovat či prodávat. Celá nabízená likvidita je tedy vyčerpána a trh vytvoří gap.

Řada obchodníků tyto gapy sleduje jako indikaci síly trendu. Zároveň nám tyto gapy říkají něco o limitních pokynech, které kótují ceny. V případě takovéhoto gapu jsou limitní pokyny zpravidla z trhu stahovány – subjekt, který ceny kótuje (market maker) nemá zájem se příliš párovat, prudký pohyb pro něho totiž představuje zvýšené riziko.

Exhaustion gap

Exhaustion gap, neboli tzv. gap z vyčerpání je posledním typem gapu. Vzniká zpravidla na konci prudkého trendu, je výrazně velký a je způsoben stejně jako runaway gap chybějící likviditou na hloubce trhu.

Objevuje-li se po takovém gapu zvýšené proobchodované objemy, lze spekulovat na obrat trendu a na vyplnění gapu. Zvýšené objemy po delším pohybu, totiž zpravidla znamenají vystupování z pozic trendových obchodníků.

Jak gapy obchodovat

Závěrem několik rad. Chcete-li obchodovat gapy, začněte jednoduše tím, že budete sledovat jejich hrany. Ty totiž slouží jako silná hranice podpory, nebo odporu a jsou dobrým místem pro otevření obchodu. Najít v trhu gap není vůbec obtížné, je vidět na první pohled.

Zároveň byste měli mít představu, jak vypadá průměrně velký gap. Opět je to něco, co lze celkem jednoduše změřit. Uvidíte-li pak v trhu gap který je výrazně větší, lze spekulovat na návrat ceny minimální k jeho první hraně. Výrazné úniky ceny totiž bývají často reverzovány.

Samozřejmě je potřeba brát ohled na to, zda je gap fundamentálního rázu – vyhlašování earnigs, představení nového produktu apod. – nebo zda je gap spíše technického rázu. Je li v trhu fundamentální stránka, je potřeba ji respektovat a gapy, resp. jejich hrany, je vhodné použít jako SR úrovně pro načasování vstupu.

Další tematické články

 • K čemu slouží indikátor RSI?
 • Jak používat Bollinger Bands
 • Co říkají Fibonacciho linie?

Pět tipů pro efektivní technickou analýzu

Jaroslav Vilda

The post Obchodování gapů: nebezpečí, nebo příležitost? appeared first on LYNX Czech Republic.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Obchodní válka zesiluje, ranní flash crash na TRY
  Konec minulého týdne byl na trzích velmi divoký. Čína nejprve zavedla vlastní protiopatření vůči americkým clům, když rozhodla o zavedení nových cel na americký dovoz v objemu 75 mld. USD. Přestože objem dovozu není tak velký, čínská vláda cla nastavila tak, aby co nejvíce bolela Spojené státy a amerického prezidenta. Čína tak zatížila cly dovoz ropy, sójových bobů a amerických automobilů, a to ve výši 25 %. V reakci na tyto kroky pak americký prezident oznámil své vlastní navýšení cel. Zboží zatíženo 25% cly v první vlně v objemu 300 mld. dolarů bude nově zatíženo cly ve výši 35 %. O 5 % na 15 % pak bude navýšeno i zboží z druhé vlny cel v objemu 300 mld. dolarů. Nová cla přitom vstoupí v platnost od 1 října. Trump zároveň naznačil, že by americké společnosti měly zvážit ukončení aktivit v Číně a přesun výroby zpět do Spojených států. Reakce Číny byla překvapivě mírná, když její zástupci naznačili, že by obě strany měly opět zasednout k jednacímu stolu, kde se mají snažit o vyřešení celého konfliktu. Pozitivní zprávou je také skutečnost, že PBoC prozatím nepokračuje v oslabování CNY a ten si svou úroveň prozatím drží.
 • Obchodní válka zpomaluje českou ekonomiku, ale mohlo být i hůř. ČR však roste ani ne polovičním tempem v porovnání s Maďary, zaostává i za Slováky
  Tempo růstu české ekonomiky v prvním letošním čtvrtletí meziročně zvolnilo, když vykázalo úroveň 2,5 procenta. Oproti poslednímu čtvrtletí roku 2018, v němž ekonomika meziročně rostla tempem 2,6 procenta, došlo v období od letošního ledna do března pravděpodobně ke zvolnění meziroční dynamiky růstu spotřeby domácností, investic i vládních výdajů, přičemž záporný příspěvek zahraničního obchodu se navýšil. Maloobchodní tržby zůstaly na silné úrovni, zároveň je ovšem patrný pomalejší letošní rozjezd vládních investic. Detailnější informace budeme mít k dispozici koncem měsíce, kdy se také dnešní předběžný odhad v rámci upřesnění může změnit, a to oběma směry.
 • Obchodní válka zpomaluje českou ekonomiku. Ta letos roste opět citelně pomaleji než ekonomika polská, maďarská i slovenská
  Tempo růstu české ekonomiky v prvním letošním čtvrtletí dle našeho předpokladu meziročně zvolnilo, když vykázalo úroveň 2,4 procenta. Oproti poslednímu čtvrtletí roku 2018, v němž ekonomika meziročně rostla tempem 2,6 procenta, došlo v období od letošního ledna do března ke zvolnění meziroční dynamiky růstu spotřeby domácností, investic i vládních výdajů, přičemž záporný příspěvek zahraničního obchodu se navýšil. Maloobchodní tržby zůstaly na silné úrovni, zároveň je ovšem patrný pomalejší letošní rozjezd vládních investic.
 • Obchodní války - analýza CYRRUS
  Ekonomická historie nás učí, že protekcionismus vede k neefektivnímu využívání zdrojů a pomalejšímu ekonomickému růstu. Od 30. let 20. století míra protekcionismu výrazně klesala a byly přijaty dohody o mezinárodním obchodu. Přesto čas od času někteří politici přicházejí s návrhy na ochranu toho či onoho trhu. Donald Trump je od 30. let prvním americkým prezidentem, který spustil obchodní válku vůči hlavním obchodním partnerům. Posledním srovnatelným pokusem bylo v roce 1930 přijetí tzv. Smooth-Hawley zákona omezující dovozy s cílem ochránit americký průmysl. Protekcionismus byl tím, co prohloubilo Velkou depresi. Politici jsou náchylní k protekcionistickým nápadům právě v situacích, kdy je na tom ekonomika zle. Obava z nárůstu ochranářství tak byla velmi relevantní právě v období po velké krizi let 2008–2009. Tehdy se naštěstí nenaplnila.
 • Obchodní války se přiostřují. Kanada, Mexiko a EU uvalují cla na výrobky z USA
  Obchodní válka mezi USA a jejími partnery nabírá na síle. Od 1.6 začínají platit nová cla na dovoz oceli a hliníku, která zavedla americká administrativa. Finanční trhy tuto situaci reflektují zatím poněkud mírně, ale je docela možné se v brzkých dnech dočkáme volatilních výkyvů.
 • Obchodný deficit v USA je najvyšší od r. 2008. USA čaká prudký rast dvojitého deficitu.
  Dnes bolo v USA zverejnené saldo obchodnej bilancie pre tovary za január. To ukázalo ďalšie roztiahnutie deficitu (teda importy prevýšili exporty), ktorý je aktuálne na 74 mld. dolároch, čo je najviac od roku 2008. Stará sa o to kombinácia silného domáceho dopytu v kombinácii so slabším dolárom.
 • Obchodování bitcoin futures na CBOE
  Akciové trhy v USA tento týden spíše konsolidovaly. V pondělí vytvořil index Dow Jones nové maximum na ceně 24544, index S&P 500 v ten samý den vyrostl až na 2669. Technologický index Nasdaq 100 podstatně zaostává a obchoduje se výrazně níž. Nejvyšší cena, kterou tento týden byl schopen vytvořit je na 6412.
 • Obchodování Bitcoin u LYNX
  Bitcoin je digitální krytpoměna, která v poslední době způsobila spekulační horečku a přitahuje stále více pozornosti. Je docela možné, že bude jedním z vůbec nejlépe skórujících aktiv v roce 2017. Avšak i přesto si k bitcoinu a dalším kryptoměnám řada investorů zatím nenašla cestu.
 • Obchodovanie 5. vlny USDJPY
  Sentiment ostáva opatrný po víre posledných dvoch dní a pokiaľ bude pokračovať, JPY si udrží svoj tradičný status risk-off. Dnes nie sú v USA žiadne...
 • Obchodování Futures: Průvodce & odpovědi na 10 zásadních otázek
  Když se řekne futures, ne každý si ihned vybaví, co to přesně znamená. Futures řadíme mezi burzovně obchodovatelné instrumenty, ale na popularitě se těší teprve několik posledních let. S obchodováním futures je spojena řada rozdílů oproti obchodování klasických akcií.
 • Obchodování gapů: Nebezpečí nebo příležitost?
  V grafu můžete často vidět určité mezery mezi cenovými úsečkami. Těmto mezerám se říká „gapy“ (z anglického gap = mezera, díra) a často se objevují při přechodu mezi dny.
 • Obchodování je smíšené, odpoledne akciím pomohlo. Koruna však padá
  Finanční trhy od rána setřásly část obav spojených s růstem čínské ekonomiky. Tamní vláda přestala publikovat roční cíl pro růst a její konflikt s USA se navíc opět rozšiřuje i na problém Hongkongu. Naproti tomu ale trhům jako obvykle pomohly spekulace o větší státní pomoci ekonomice. Nová data dnes do hry nevstupovala.
 • Obchodováním zhodnotil o 792 % a vyhrál iPad
  I investiční soutěže mají své rekordmany. Jedním z nich je soutěžící, který dokázal zhodnotit virtuální milion korun o neuvěřitelných 792 %...
 • Obchodování na akciových trzích probíhá zdrženlivě.
  Americké indexy provedli další pozitivní seanci, díky publikací dobrých korporačních a statistických dat. Očekávávaný ...
 • Obchodování na akciových trzích probíhá zdrženlivě.
  Americké indexy provedli další pozitivní seanci, díky publikací dobrých korporačních a statistických dat. Očekávávaný ...
 • Obchodovaní na finančných trzích 24.8.
  Včerejší obchodovaní na finančných trzích bylov duchu vysokévolatility, a to ne jen na měnových párech, ale zejména na akciových...
 • Obchodovaní na finančných trzích 25.8.2015
  Včera na trzích došlo ke snížení volatility a mírnému uklidnění situace. Přispěla k tomu čínská centrální ...
 • Obchodování na forexu ztrácí svou „vůni“ adrenalinového prožitku
  Forex, nejdynamičtěji rozvíjející se trh, v poslední době doprovází zvýšený zájem o obchodování prostřednictvím automatických...
 • Obchodování na koruně bylo v pondělí mrtvé
  Česká koruna se během pondělního obchodování téměř nepohnula, když obchodování bylo téměř mrtvé. Důvodem...
 • Obchodování na koruně bylo v úterý poklidné
  Obchodování na trhu koruny s eurem včera příliš vzruchu nepřineslo, když se kurz CZK/EUR pohyboval v pásmu 27,56-27,61 bez výraznější tendence nahoru či dolů. Další zisky si připisoval polský zlotý (+0,5 %), ztráty naopak zaznamenal maďarský forint, což naznačuje křížové obchody na těchto dvou měnách (podobně tomu bylo i v pondělí). Dále rostly i evropské akcie (+0,45 %).
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy