Pondělí 02. srpen 2021 20:58
reklama
Purple Trading Ebook 5 strategii
reklama
Dukascopy
reklama
Purple Trading Ebook 5 strategii

Impulsivní vs. korektivní Price Action - kritické

01.04.2016 16:23  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Impulsivní a korektivní price action

Pokud bych se měl naučit pouze jedno pravidlo price action, rozhodl bych se naučit rozeznávat impulsivní a korektivní price action. Pokud bych měl obchodovat pouze jeden typ pohybu, potom by to byl impulsivní pohyb. Nabízejí nám největší ziskový potenciál, říkají nám kde institucionální tradeři nakupují a prodávají, jestli prodávají nebo nakupují a jaký je dominantní trend. Tím nechci říct, že se nedá vydělat i na proti-trendových obchodech, ale vyděláte mnohem více peněz, když budete obchodovat s trendem. Abych byl konkrétnější, když budete obchodovat impulsivní pohyby.

Pyramida

Kdybych se měl podívat na price action jako na strukturu, byla by to pyramida. Základ pyramidy je, že price action je reflekce order flow. Další část pyramidy je dívat se na price action jako na impulsivní vs. Korektivní pohyby.

Obecně popíšu, co tyto pohyby vlastně znamenají, dám vám klíčové charakteristiky každého pohybu. Potom vysvětlím, co nám tyto pohyby z pohledu order flow vlastně říkají. Potom budu mluvit o tom, jaký pattern se v nich opakuje a jak to můžeme využít k obchodování impulsivních pohybů.

Co je to impulsivní pohyb?

Impulsivní pohyb je takový, kdy se trh pohybuje silně jedním směrem, urazí velkou vzdálěnost za relativně krátky čas. Tyto pohyby vám říkají, že je na trhu silná nerovnováha mezi kupujícími a prodávajícími a že v těchto pohybech jsou zapojeny instituce. Logicky můžeme vydělat více peněz, když obchodujeme právě tyto pohyby, protože urazí velkou vzdálenost ( mnoho pips ), za krátkou dobu. Většinou jsou volatilnější a tím pádem nám poskytují velmi dobrý risk:reward s malým riskem, protože trh se při těchto pohybech snadněji natáhne do jednoho směru. Takové pohyby chceme obchodovat co nejvíce, nikdy neobchodujeme proti nim.

Tři charakteristické rysy

Impulsivní pohyby mají tři společné charakteristické rysy. Tyto tři rysy vám pomohou identifikovat kdy impulsivní pohyb začíná, nebo už začal. Tyto tři rysy jsou:

1) Velké svíce (těla)
2) Převládá jedna barva (modré/býčí, nebo červené/medvědí)
3) Svíce uzavírají poblíž svých high/low

Pojďme blíže prozkoumat všechny tyto rysy.

1) Velké svíce nám říkají, že za touto svící je velká účast a silný order flow. Silná nerovnováha během tvoření svíce se projeví právě velkou svící. Když vidíte velké svíce, které po sobě následují v jednom směru, indikují nám silný order flow ze strany institucí. Jelikož víme, že jsou za těmito svícemi velcí hráči, víme kterým směrem chceme jít my. Chceme surfovat na vlnách, které instituce vytvářejí. Podívejme se na příklad níže.


Všimněte si začátek pohybu, který je označen číslem 1 a všimněte si konec pohybu označený číslem 14. Vidíte, že v tomto pohybu převládá červená barva. Většina svící v tomto pohybu má solidní velikost. To nám říká, že za tímto pohybem je silný tok objednávek. Svíce 1-14 tedy ukazují silný order flow, nicméně svíce x-y jsou v porovnání menší a jsou pohlceny v pohybu 1-14. To nám říká, že za těmito svícemi je většinou slabý tok objednávek a slabá účast.

Impulsivní pohyb má jako celek velké svíce a urazí větší vzdálenost za kratší dobu.

2) Převládá jedna barva – Tato ingredience je také velmi časta u impulsivních pohybů a dává nám jednu kritickou informaci – čas. Konkrétněji, jak moc byli býci nebo medvědi schopni ovládnout price action za určité časové období. Na grafu výše si všimněte, že v celém pohybu dolů je cca 80% svící medvědích. Nemusí to být vždy 80%, ale mělo by to být alespoň 70% a výše. Z H4 grafu výše můžeme vidět, že nad 11-ti ze 14-ti svícemi měli dominantní kontrolu medvědi (několik celých obchodních seancí).

Tím, že po takto dlouhou dobu medvědi udrželi nad trhem kontrolu, víme, jaká strana je na trhu dominantní, protože nedovolili protistraně ovládnout více než 3 svíce po dlouhé časové období. Čím větší nerovnováha mezi býky a medvědy, tím je určitá strana (v tomto případě jsou to medvědi) dominantnější. Je důležité nedívat se na price action pouze na základě struktury svící, což je jednorozměrné. Price action se nehýbe jen ve vákuu, ale hýbe se také v čase.

3) Svíce uzavírají poblíž svých high/low – Když se nad tím zamyslíte, když je trh v silném trendovém pohybu, řekněme že na H4 grafu a svíce, která uzavřela ve směru trendu (downtrend) má jen malý stín, tím pádem silně uzavřela poblíž low. Co nám to říká? Říká nám to, že za toto časové období bylo pouze velmi malé vybírání zisků. Kdyby se prodávající obávali, že narazí na rezistenci a že tato rezistence bude držet a protistrana získá kontrolu, tak by uzavřeli své pozice, nebo by si vybírali zisky před uzavřením svíce.

Ale když vidíte silné uzavření s malým stínem, to nám většinou říká, že bylo pouze velmi malé vybírání zisků. Tím pádem je pravděpodobné, že pohyb bude pokračovat. Tato informace je pro nás tradery velmi užitečná. Pojďme dále.


Začínaje zleva na grafu vidíme svíce 1-5. Price action se pohybovala korektivně do strany až do šesté svíce, u které můžete zpozorovat zvětšení (pravidlo č.1). Od svíce č.6 začal 20-ti hodinový výprodej (pravidlo č.2). Když se na tyto svíce podíváte, všimnete si, že uzavíraly poblíž svých low (pravidlo č.3), což naznačuje pokračování pohybu.

Až u svíce č.13 a 14 vidíme nějaké odmítnutí a od této chvíle se cena pohybovala korektivně do strany dokud nepřišla svíce č.20 a 21. Co se stalo u svíce 21? Svíce natáhla svou velikostí (pravidlo č.1), což nám říkalo, že trend bude pravděpodobně pokračovat. Takže zde máte několik příkladů impulsivních pohybů.

Co korektivní pohyby?

Výhoda u korektivních pohybů je ta, že jsou snadno rozeznatelné a mají opačné rysy impulsivních pohybů, tzn.:

1) Menší svíce

2) Mix barev (60/40,50/50)

3) Svíce uzavírají poblíž středu (delší stíny)

Takže když rozumíte impulsivním pohybům, snadno rozeznáte i korektivní pohyby.

Jak spolu souvisejí?

Obecně, impulsivní a korektivní pohyby mají společný pattern (díky tomuto patternu můžeme na těchto pohybech vydělávat)?.tančí spolu. Jejich společný, opakující se pattern je následující:

1) V 75% případů, impulsivní pohyby jsou následovány korektivními pohyby. Tyto korektivní pohyby mohou být buď horizontální, nebo mohou mít lehce ostřejší úhel proti směru impulsivního pohybu nebo mohou být lehce ve stejném směru. Každopádně korektivní pohyby, ať už mají jakýkoliv úhel, nám říkají jednu věc: Změna v toku objednávek a účasti.

2) V 75% případů jsou korektivní pohyby následovány dalším impulsivním pohybem ve stejném směru původního impulsivního pohybu. Proč?

Protože, ti co mají cenu pod kontrolou se této kontroly neradi vzdávají dokud neuvidí silný proti-trendový pohyb. Po takovém silném proti-trendovém pohybu většinou udělají ještě jeden pokus prorazit swingové low/high, předtím, než se opravdu vzdají.

3) Tato série impulsivních a korektivních pohybů bude většinou pokračovat do té doby, než cena nenarazí na silný proti-trendový impulsivní pohyb, což značí minimálně stejnou, nebo ještě větší sílu na druhé straně trhu. Je to velmi podobné Newtonovým zákonům pohybu: Objekt v pohybu setrvá ve svém pohybu dokud nenarazí na jiný objekt se stejnou nebo větší silou?.

Existuje několik způsobů jak se svést na impulsivních pohybech nicméně na to zde nemáme dostatek prostoru. Doufám však, že jste získali nový, širší pohled na obchodování price action. Impulsivní a korektivní pohyby je něco, co chápe každý profesionální obchodník, včetně institucionálních hráčů.

Pokud se chcete naučit tyto pohyby kvalitně zobchodovat a začít na nich vydělávat potom je tento webinář https://www.facebook.com/events/519819904872803/ určen právě vám. Na webináři se budeme učit konkrétní systémy jak na těchto pohybech vydělávat, a budeme tyto pohyby rozebírat dopodrobna a budeme se také věnovat dalším tématům.

Přeji vám mnoho úspěchů!

Autor: Patrik Klempár
Zakladatel forexnation.cz
Facebook https://www.facebook.com/www.libertyfx.cz/

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • IIF: Španělské banky potřebují desítky miliard kapitálu. Výnosy dluhopisů rostou, OECD předpovídá dva roky recese
  Španělské banky mohou potřebovat 76 miliard eur nového kapitálu na krytí úvěrových ztrát z rostoucího objemu špatných úvěrů, který se vyšplhá až na 260 miliard eur, odhaduje ve své analýze sdružení více než 400 evropských bank, které IIF, které mimo jiné vyjednávalo restrukturalizace řeckého dluhu.
 • IKEA zaplatí rekordní odškodné
  „Zatímco v zahraničí se odškodné může vyšplhat do astronomických výšek, v České republice většinou stěží pokryje způsobené škody. Bylo by vhodné, aby právní systém v naší zemi více zohledňoval zájmy spotřebitelů. V případě vážných pochybení firem jsou na místě tvrdé tresty,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
 • Ikeda (japonské ministerstvo financií)
  " Nemôžeme vylúčiť prípadné znížene sadzieb BoJ na nulovú úroveň".... komentár: ďalšia z ústnych i...
 • Ikeda (námestník japonského ministra financií)
  "Urobíme rázne kroky voči nadmernej sile jenu." Komentár: Zdá sa, že vládny pohár tr...
 • Iluze levných peněz roztáčí v eurozóně nebezpečnou spirálu
  ECB minulý týden demonstrovala svoji ochotu dále držet zápornou úrokovou míru na depozitní sazbě – podle našeho soudu by bylo pro eurozónu podstatně lepší, kdyby následovala švédskou centrální banku a vrátila se do neutrálního pásma, a navíc přidala další miliardy, které uvolní na nákup dluhopisů.
 • Ilúzia stability
  Výhľady FEDu sú zahmlenéFED podľa očakávaní z...
 • IMF výrazně přehodnotil výhledy
  Spotřebitelské ceny klesly v březnu oproti únoru o 0,1 %, v meziročním srovnání to znamenalo zpomalení inflace z únorových 3,7 %na 3,4 %. Tato hodnota je o desetinu procentního bodu pod naším odhadem i konsenzem trhu. Zpomalení cenového růstu bylo dáno zejména nižšími cenami rekreačních a kulturních služeb. Současně nižší ceny ropy na světových trzích přispěly k výraznému poklesu cen pohonných hmot. Na druhé straně pokračoval růst cen elektřiny, oproti únoru se zvedly i ceny potravin a také alkoholických nápojů, u kterých se projevuje zpožděný dopad vyšší spotřební daně. Vlivem aktuální epidemie koronaviru a jejích dopadů na ekonomickou aktivitu i chování zákazníků očekáváme, že spotřebitelská inflace bude v následujících měsících rychleji ztrácet dynamiku. Podle našich odhadů by se růst spotřebitelských cen měl na konci letošního roku dostat mírně pod dvouprocentní cíl ČNB.
 • IMPORTANT ECONOMIC EVENTS OVERVIEW: MAY 26-30, 2014
  The upcoming week is going to be relatively slow, because of the holidays in the USA and the UK on Monday, May 26. Let...
 • Importy se v Číně propadly meziročně o pětinu, čeká se na statistiky HDP
  Dnes ráno vydala Čína oficiální statistiky zahraničního obchodu a nebylo to žádné příjemné čtení. Importy klesly v o 2...
 • Import zlata do Číny přidal na obrátkách
  Čína, největší spotřebitel zlata na světě, v průběhu letošního března zrychlila import zlata z Hongkongu poté, co cenová rallye ztratila na síle a co investiční poptávka vykázala známky posílení. Objem čistých nákupů vzrostl z únorových 42,9 metrických tun na 64,1. Spotřeba zlata v Číně má rostoucí tendenci díky rostoucím příjmům a ekonomickému růstu, které dohromady podněcují k nákupu šperků, slitků i mincí. Přestože zlato představuje v letošním roce nejlépe si vedoucí aktivum, březnový pokles ceny o 0,5% snížil jeho letošní výsledek v prvním čtvrtletí na plusových celkem 16%.
 • I na půjčku bez doložení příjmů je nutné své příjmy mít
  Komerční článek: Tzv. půjčka bez doložení příjmů je druhem úvěru, který může klamat svým názvem. Rozhodně se nejedná o službu, kdy by žadatel mohl být zcela bez příjmů, a přesto by půjčku dostal. Jedná se o úvěr, kde není nutno předkládat papírové potvrzení o příjmech podepsané zaměstnavatelem. Využívá se totiž jiného způsobu dokládání příjmů žadatele.
 • Inaugurace Donalda Trumpa: Amerika vždy na prvním místě
  Minulý týden byl plný významných politických událostí. Ať už to byl projev premiérky Velké Británie o Brexitu, tiskové konference bankéřů centrálních bank, nebo inagurace Donalda Trumpa.
 • Index cien komodít rastie už štvrtý deň. Je dno na dosah?
  Reuters Jefferies CRB index cien komodít rastie už štvrtý deň po sebe. Od posledného dna z 20.1 (najnižšia úroveň od r...
 • Index českého investora CII750: Průměrný český investor dosáhl za první čtvrtletí zhodnocení 3,38 %
  Loni se podílové fondy v České republice dokázaly poměrně rychle zotavit z jarních propadů, když nakonec dosáhly podle Indexu českého investora CII750 na průměrné zhodnocení 5,86 %. Do roku 2021 fondy vstoupily také s velmi slušnou výkonností. Optimistický vývoj se však již v závěru ledna lehce vytratil, když Index českého investora CII750 zakončil daný měsíc ve ztrátě -0,27 %. „Českému investorovi se však následně podařilo v krátkém čase drobnou ztrátu umazat. Po zbytek kvartálu pak fondy zhodnotily v únoru o 1,73 % a v březnu o 1,90 %. Pro konečný kladný výsledek prvních tří měsíců letošního roku se jako stěžejní ukázal růst akciových a smíšených fondů,“ komentuje vývoj Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.
 • Index českého investora CII750: Průměrný český investor dosáhl za první pololetí zhodnocení 5,51 %
  Podle Indexu českého investora CII750 fondy českému investorovi dodaly za půl roku velice slušný zisk 5,51 %. Výrazně se ale rozevřely nůžky mezi jednotlivými typy fondů, přičemž ty akciové se vezly na pozitivní vlně dosahování dalších nových rekordů na mnoha burzách. V porovnání s prvním pololetím předchozího roku se investice českých investorů letos vyvíjí stabilněji. Před rokem se podle Indexu českého investora CII750, který sestavuje Fincentrum & Swiss Life Select, navíc investor po šesti měsících stále nacházel ve ztrátě -3,3 %. „Vyššího zhodnocení dosahuje letos dynamický český investor držící v portfoliu akciové podílové fondy. Ty mu za uplynulé dva kvartály přinesly podle Indexu českého investora CII750 zisk v podobě 11,34 %. Naopak horší výkonnosti čelí konzervativní investor, když jsou dluhopisové fondy po půl roce de facto na stejné výchozí úrovni,“ komentuje vývoj Richard Bechník, hlavní analytik Fincentrum & Swiss Life Select.
 • Index DAX, denná analýza od 3cAnalysis
  Strata záujmu investorov o ďalší nákup na maximálnej úrovni za 21 mesiacov z minulého týždňa zmenila signály pre tento týždeň na medvedie. Zatiaľ čo náš výhľad na utorok predpokladal zostať nečinní pri otvorení trhu a predávať pri raste bol správnou stratégiou, včerajšie signály boli medvedie už otvorenia trhu. Aj tieto boli potvrdené počiatočnými stratami 133 bodov, pričom sentiment ukončil dlhú sekvenciu vyšších týždenných miním. Pokles však priťahuje kupujúcich späť na trh, medzi 50 až 62% korekciou rastu od minima za posledné tri týždne. V tejto oblasti existuje potenciál na rast, ktorý bude pravdepodobne dočasný a výhľad na štvrtok preto zostáva medvedí a predpokladá skromný predaj pri otvorení trhu, ale s ponechaním priestoru na predaj rastu ku 13163, Marabuzo čiaru v stredu. Riziko predpokladáme v raste nad 13206, 50% zotavenie zo strát od začiatku tohto týždňa. Cieľ predpokladáme v poklese ku 13011., 62% korekcia, 12888.5, novembrová základňa a 12786.5, trojtýždenné minimum.
 • Index DAX, denný, medvedí
  Výhľad na predaj rastu ku 12416.5 tento týždeň sa potvrdil ako správny, keď po druhýkrát, rast indexu v stredu pritiahol pozornosť investorov na predaj pod oknom, ktoré zostalo nevyplnené od zatvorenia trhu 9. júla. Toto je negatívne a so signálmi naďalej poukazujúcimi na pokles, náš výhľad na dnes predpokladá skromný predaj pri otvorení trhu, ale s ponechaním priestoru na predaj rastu ku 12292.5, zatvorenie trhu včera. Riziko predpokladáme v raste nad 12361.5, tesne nad včerajšou Marabuzo linkou. Cieľ predpokladáme v poklese ku 12155.5, trojtýždenné minimum, 12050 a 11969.5, štvortýždenná základňa.
 • Index DAX, denný výhľad od 3cAnalysis
  Na pozadí 4 nezmenených týždenných zatvorení trhu v rade, keď je index obchodovaný blízko maxima z minulého roku na úrovni 13596, signály tento týždeň predpokladajú predaj rastu alebo prierazu minima minulú stredu. V pondelok sa však sentiment obchodoval do strany a iba v miernom poklese, pričom pohyby boli obsiahnuté v rozsahu rastu z minulého piatku. Signály na utorok naďalej opatrne poukazujú na pokles, a tak predpokladáme predaj pri otvorení trhu, ale s ponechaním priestoru na predaj rastu ku 13125. Riziko predpokladáme v raste nad 13190.5, maximum vo štvrtok. Cieľ predpokladáme v poklese ku 13044/45, minimum vo štvrtok a piatok, 12992.5, základňa v stredu a 12924, minimum za posledný týždeň.
 • Index DAX, denný výhľad od 3cAnalysis
  Signály vo štvrtok naďalej poukazovali na rast a tento bol potvrdený, pričom index rástol tretí deň v rade a priniesol zisk 150 bodov za deň. Rast viac ako 500 bodov od základne vytvorenej v stredu na úrovni 12964.5, zanechal značne prekúpený sentiment blízko maxím z januára 2018 na úrovni 13596. Potenciál pre vyberanie ziskov sa postupne zvyšuje, ale pri absencii predajného signálu náš výhľad na piatok ostáva veľmi opatrne býčí a predpokladá skromný nákup pri otvorení trhu, ale s ponechaním priestoru na nákup poklesu ku 13446, Marabuzo čiara vo štvrtok. Riziko predpokladáme v poklese pod 13363, okno, ktoré ostalo nevyplnené od zatvorenia trhu v stredu. Cieľ predpokladáme v raste ku 13586, maximum v 2018, 13750 a 13950.
 • Index DAX, denný výhľad od 3cAnalysis
  Býčie signály v týždni už boli potvrdené čerstvým 1 ½ ročným maximom v pondelok na úrovni 13136.5. Utorkové signály naďalej poukazovali na rast, ale pri nízkej volatilite sa sentiment obchodoval na nezmenenej úrovni. Denné signály pre sentiment zostávajú prekúpené a mierny pokles v Ázii dnes ráno zanechal negatívny výhľad, a tak predpokladáme na stredu dočasne medvedí výhľad s predajom pri otvorení trhu, ale s ponechaním priestoru na predaj rastu ku 13163, včerajšie maximum. Riziko predpokladáme v raste nad 13206, maximum z mája 2018. Cieľ predpokladáme v poklese ku 13056, Marabuzo čiara v pondelok, 12977, 50% korekcia rastu od základne z minulého týždňa a 12885, minimum v piatok.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple Trading Jaroslava Tupého