Pondělí 17. květen 2021 15:43
reklama
Dukascopy
reklama
Dukascopy
reklama
Dukascopy

Česká zbrojovka Group SE oznamuje záměr nabídnout své akcie k obchodování na pražské burze

09.09.2020 08:05  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk


CZG – Česká zbrojovka Group SE (dále jen CZG nebo Společnost), jejíž akcie byly s účinností od 1. června 2020 zapsány na hlavním trhu (Prime Market) Burzy cenných papírů Praha („BCPP“), oznamuje svůj záměr uskutečnit veřejnou nabídku svých akcií („Nabídka“). Podrobné informace o Nabídce budou zveřejněny v prospektu, jakmile jej schválí Česká národní banka („Prospekt“).

Prezident a předseda představenstva CZG Lubomír Kovařík k dnešnímu oznámení Společnosti uvedl: „S ohledem na naše plány na další růst a rozvoj věříme, že dokážeme sehrát zásadní roli v očekávané konsolidaci segmentu ručních palných zbraní a stát se klíčovým partnerem pro ozbrojené složky a uznávanou prémiovou značkou v Evropě a Spojených státech amerických. Chystaná veřejná nabídka akcií nám pomůže získat finanční prostředky na realizaci našich růstových plánů, zatímco investorům nabídne možnost být jejich součástí. Zároveň také potvrdí náš závazek podnikat transparentně a v souladu s normami zodpovědného řízení a správy společnosti.“

Základní informace k Nabídce

·        Nabídka bude sestávat z primární nabídky nových akcií v hodnotě až do ekvivalentu 75 mil. EUR, které Společnost vydá, a sekundární nabídky stávajících akcií Společnosti v hodnotě až do ekvivalentu přibližně 75 mil. EUR, které jsou v současnosti v držení společnosti Česká zbrojovka Partners SE („Prodávající akcionář“). Prodávající akcionář navíc poskytne další stávající akcie až do výše 15 % původní nabídky na pokrytí případné opce navýšení.

·        I po ukončení Nabídky si Prodávající akcionář ponechá svůj majoritní podíl ve Společnosti.

·        Nabídka akcií bude zahrnovat veřejnou nabídku drobným a institucionálním investorům v České republice a dále neveřejnou nabídku institucionálním investorům mimo Spojené státy americké v souladu s předpisem Regulation S a kvalifikovaným institucionálním investorům ve Spojených státech ve smyslu pravidla 144A amerického zákona o cenných papírech (U.S. Securities Act) z roku 1933.

·        Pro účely veřejné nabídky akcií a přijetí nových akcií k obchodování na hlavním trhu (Prime Market) BCPP bude České národní bance jako příslušnému orgánu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu předložen ke schválení Prospekt.

·        Společnost podá BCPP žádost o přijetí nových akcií k obchodování na hlavním trhu (Prime Market) BCPP.

·        Záměrem Společnosti je použít čistý výtěžek Nabídky především k úplnému nebo částečnému financování investičních nákladů a nákladů spojených s rozšířením výrobních a distribučních kapacit Společnosti ve Spojených státech, především v podobě plánované stavby nového výrobního závodu ve městě Little Rock v Arkansasu. Zůstatek čistého výnosu by měl být použit k posílení provozního kapitálu a na další všeobecné účely, včetně financování prozatím neurčených případných akvizičních příležitostí.

·        Pro potřeby zamýšlené Nabídky by měly v roli společných globálních koordinátorů nabídky působit Česká spořitelna, Komerční banka a Société Générale. Výše jmenované finanční instituce by pak společně s Wood & Company jednaly jako vedoucí spolumanažeři (Joint Bookrunners).

Vybrané údaje o hospodářských výsledcích za 1. pololetí 2020

Skupina dnes rovněž zveřejnila vybrané konsolidované hospodářské výsledky za období šesti měsíců končících 30. červnem 2020. V porovnání s výnosy CZG a jejích dceřiných společností (společně „Skupina“) za období šesti měsíců končících 30. červnem 2019 ve výši 3,0 mld. Kč zaznamenala Skupina v prvním pololetí roku 2020 nárůst výnosů o 13,5 % na úroveň 3,4 mld. Kč. I přes probíhající pandemii onemocnění covid-19 dosáhl počet kusů střelných zbraní prodaných v první polovině roku 2020 čísla 228 205, což ve srovnání s počtem kusů prodaných ve stejném období roku 2019 představuje nárůst o 15,1 %. Provozní zisk Skupiny vzrostl meziročně o 8,0 % a dosáhl hodnoty 675,8 mil. Kč. Čistý zisk v meziročním srovnání klesl o 23,5 % na 382,0 mil Kč především v důsledku nepříznivého vývoje směnného kurzu a souvisejících čistých ztrát z finančních operací. Výsledky se vztahují pouze na pokračující činnosti Skupiny.

·        Výnosy Skupiny za první pololetí roku 2020 dosáhly výše 3,4 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 13,5 %, a to především díky vyššímu počtu prodaných kusů střelných zbraní a stoupající poptávce po produktech CZG, zejména ve Spojených státech.

·        Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 se v prvním pololetí roku 2020 zvýšil počet vyrobených i prodaných kusů střelných zbraní, konkrétně na 201 330 vyrobených a 228 205 prodaných kusů. V procentuálním vyjádření jde o nárůsty o 4,1 %, respektive 15,1 %.

·        Čistý zisk za první pololetí roku 2020 dosáhl výše 382,0 mil. Kč, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 znamená pokles o 23,5 %, především v důsledku čisté ztráty z ostatních finančních operací ve výši 144 mil. Kč.

Jan Drahota, místopředseda představenstva CZG, k výsledkům uvedl: „Co do provozních výsledků bylo prvních šest měsíců tohoto roku pro Skupinu rekordních. Dosáhli jsme růstu ve všech klíčových ukazatelích, zejména výnosech, počtu vyrobených a prodaných kusů a provozním zisku. Takový výsledek je vzhledem k celosvětovým dopadům pandemie onemocnění covid-19 mimořádný. CZG je tak díky svému robustnímu obchodnímu modelu, výborným hospodářským výsledkům a celkovému postavení na trhu ve skvělé pozici pro to, aby dokázala naplnit svou vizi. Plány na expanzi ve Spojených státech jen potvrzují náš cíl stát se v oboru střelných zbraní skutečně světovým hráčem.“

Vzhledem k současné poptávce po střelných zbraních, zejména ve Spojených státech, která překračuje aktuální výrobní kapacity Skupiny, vnímá Společnost výhled pro zbývající část roku jako příznivý. Navíc poté, co útočná puška BREN 2 a pistole P-10 prošly úspěšně armádními zkouškami, se rámcová smlouva s Armádou ČR v předpokládané celkové hodnotě přibližně 2,35 mld. Kč přiblížila k fázi dodávky a vyúčtování. Zahájení dodávek se očekává v prvním čtvrtletí roku 2021.

V první polovině roku 2020 bylo 69,5 % výnosů Skupiny vytvořeno v USA, 9,2 % připadalo na Českou republiku a 8,5 % na ostatní země EU (mimo ČR). Spojené státy představují pro CZG nejvýznamnější trh co do podílu výnosů. Za první pololetí roku 2020 dosáhly výnosy na americkém trhu výše 2,3 mld. Kč.

V souvislosti s onemocněním covid-19 zavedla Skupina v prvním pololetí roku 2020 několik cílených opatření určených k minimalizaci rizik přenosu a šíření viru mezi zaměstnanci. Tato opatření měla za následek dočasný pokles objemů výroby, CZG však do dvou měsíců od vrcholu krize dokázala výrobu v České republice opět navýšit. Po dočasném uzavření výrobního provozu Skupiny v Norwichi ve státě New York, USA, byla výroba produktů značky Dan Wesson v červnu 2020 obnovena. Skupina se musela rovněž potýkat s dočasnými logistickými problémy, především v důsledku omezení nařízených v některých regionech a nedostatku volné nákladní kapacity mezinárodních letů. CZG však dopady těchto omezení dokázala zmírnit přesměrováním dodávek a pokrytím zvýšené poptávky v dostupnějších regionech.

O společnosti CZG – Česká zbrojovka Group SE

CZG – Česká zbrojovka Group je společně se svými dceřinými společnostmi jedním z předních evropských výrobců ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další civilní využití. CZG své produkty prodává především pod značkami CZ (Česká zbrojovka), CZ-USA, Dan Wesson, Brno Rifles a 4M Systems. Součástí skupiny CZG jsou společnosti Česká zbrojovka, CZ-USA, Brno Rifles, 4M Systems a CZ Export. CZG rovněž drží menšinový podíl ve švédském výrobci optických montážních řešení pro zbraně, společnosti Spuhr i Dalby.

CZG má své sídlo v České republice a výrobní kapacity v České republice a ve Spojených státech. Ve svých provozech v České republice, USA a Německu zaměstnává CZG zhruba 1 625 lidí.

Společnost CZG byla založena v roce 2013, její historie však sahá až do roku 1936, kdy byla se záměrem přesunout výrobu střelných zbraní dál od hranic s Německem založena v Uherském Brodě Česká zbrojovka (CZ). Po skončení druhé světové války se ve zbrojovce začala postupně rozvíjet výroba kompletního sortimentu střelných zbraní, což vedlo k upevnění pozice produktů firmy v hlavních segmentech trhu se střelnými zbraněmi.

V roce 2001 se jedním ze dvou klíčových akcionářů Skupiny stal René Holeček. V roce 2004 získala Česká zbrojovka divizi střelných zbraní společnosti Zbrojovka Brno. V roce 2005 získala společnost CZ-USA zbrojovku Dan Wesson Firearms. René Holeček se v roce 2014 stal ovládajícím většinovým akcionářem Skupiny. O rok později, v roce 2015, získala Skupina většinový podíl ve společnosti 4M Systems. V roce 2018 získala Skupina podíl ve společnosti Vibrom dodávající výrobní technologie. V květnu 2020 oznámila CZG získání menšinového podílu ve švédském výrobci optických montážních řešení pro zbraně, společnosti Spuhr i Dalby AB.

V loňském roce CZG oznámila svůj záměr investovat do posílení své přítomnosti na trhu ve Spojených státech rozšířením svých výrobních a distribučních kapacit na tomto trhu prostřednictvím projektu nového závodu ve městě Little Rock.

S účinností od 1. června 2020 byly formou technického listingu přijaty stávající akcie Společnosti na Burzu cenných papírů Praha. Vzhledem k tomu, že na trhu nejsou rozptýleny žádné volné akcie (free-float), se stávajícími akciemi Společnosti se zatím neobchoduje a až do uskutečnění Nabídky ani obchodovat nebude.

Silné stránky Společnosti

Společnost věří, že její klíčové silné stránky jsou následující:

·        Je zavedeným výrobcem vysoce kvalitních ručních palných zbraní uznávaných značek, ceněných zejména pro svou úroveň zpracování, vysokou kvalitu a dlouhodobou spolehlivost.

·        Je technologickým lídrem v oblasti vývoje inovativních produktů podporovaných dlouhodobými investicemi včetně investic do výzkumu a vývoje.

·        Je globálním hráčem schopným poskytovat kompletní řešení široké odběratelské základně, včetně ozbrojených složek či zákazníků v segmentech osobní obrany, lovu, sportovní střelby a dalšího civilního využití.

·        Může se pochlubit dlouhodobou historií růstu a ziskovosti a silným finančním profilem.

·        Může se spolehnout na zkušený management a podporu stabilní skupiny akcionářů.

Obchodní strategie

Skupina hodlá usilovat o posílení svého zastoupení v segmentu ozbrojených složek, zejména v západní Evropě a ve Spojených státech. Vedení CZG je přesvědčeno, že k naplnění této strategie má Skupina veškeré předpoklady. Skupina hodlá těžit ze svých předchozích zkušeností získaných dlouholetými dodávkami na tyto trhy. Svým stávajícím i novým odběratelům z řad ozbrojených složek bude i nadále nabízet komplexní řešení, včetně zbraní, střeliva a doplňkových služeb. Skupina kromě toho průběžně sleduje a vyhodnocuje příležitosti k růstu prostřednictvím vhodných akvizic.

Skupina působí na více než 90 trzích po celém světě a pokračuje v rozšiřování své přítomnosti na trzích s potenciálem dalšího růstu, zejména ve Spojených státech. Na tomto trhu se Skupina hodlá etablovat jako prémiová značka posilováním svého jména v segmentu ozbrojených složek, navyšováním objemu výroby střelných zbraní a rozšiřováním nabídky zbraní, včetně úprav a modernizací stávajícího produktového mixu. Aby tyto záměry dokázala naplnit, rozhodla se Skupina strategicky rozšířit své výrobní kapacity ve Spojených státech vybudováním nového výrobního závodu ve městě Little Rock v Arkansasu. Tento závod bude rovněž sloužit jako centrála Skupiny pro Severní Ameriku a jako druhý výrobní závod, vedle hlavního výrobního závodu Společnosti v Uherském Brodě.

V rámci podpory organického růstu Skupina zamýšlí modernizaci svých výrobních provozů v České republice, čímž chce dosáhnout zvýšení efektivity výroby a optimalizace řízení skladových zásob a uspokojování objednávek.

Vedle pronikání do nových geografických oblastí rozvíjí Skupina i širší produktové portfolio. Nová generace ručních palných zbraní z dílny CZG bude mimo jiné zahrnovat optické a optoelektronické vybavení s cílem podpořit očekávaný příklon odběratelů Společnosti k využívání chytrých a integrovaných zbraní.

Společenská odpovědnost

V souladu se svou politikou ekologicky a společensky zodpovědného řízení (ESG) uplatňuje Skupina zásady udržitelného podnikání postavené na obchodní, environmentální a společenské odpovědnosti spolu se závazkem udržitelného rozvoje. Skupina proto dlouhodobě podporuje řadu dobročinných a neziskových organizací v oblastech zdraví a zdravotní péče, vědy, výzkumu a vzdělávání. Svou dlouhodobou spolupráci s Armádou ČR, Policií ČR či Hasičským záchranným sborem Společnost dále rozšířila sponzorováním celostátní kampaně zaměřené na získání nových dárců krve a dlouhodobou finanční podporou Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno.

V roce 2019 věnovala Společnost do dobročinné aukce pistoli CZ 75 z limitované pamětní edice Republika. Výtěžek aukce ve výši 650 000 Kč byl věnován Vojenskému fondu solidarity a Nadaci policistů a hasičů.

Společnost rovněž podporuje tým sportovních střelců CZ Shooting Team, jehož členové v roce 2019 získali celkem 42 zlatých, 25 stříbrných a 13 bronzových medailí v řadě disciplín Mezinárodní konfederace praktické střelby (IPSC), včetně čtyř titulů mistra Evropy.

Prodávající akcionář

Veškeré stávající akcie Společnosti drží Prodávající akcionář, česká holdingová společnost, jejíž jediným věcným aktivem je právě podíl ve Společnosti. Většinovým akcionářem v osobě Prodávajícího akcionáře je společnost European Holding Company, SE („EHC“), která v Prodávajícím akcionáři drží podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve výši 90 %. Jediným a ovládajícím vlastníkem EHC je René Holeček. Zbývajících 10 % akcií Prodávajícího akcionáře má následující vlastníky: (i) 5 % je v držení Lubomíra Kovaříka, prezidenta a předsedy představenstva Společnosti, (ii) 2,5 % je v držení Reného Holečka, předsedy dozorčí rady Společnosti, a (iii) 2,5 % je v držení Jana Drahoty, místopředsedy představenstva Společnosti a finančního ředitele Skupiny.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Česká republika utrpěla historicky nejhlubší propad ekonomiky
  „Budeme-li se snažit vidět sklenici poloplnou, můžeme říct, že naše ekonomika utrpěla menší propad, než předpokládalo mnoho renomovaných institucí. Zároveň se ukázalo, že s postupem času se naše hospodářství stává více rezistentním proti dopadům restriktivních opatření. Budeme-li však chtít vidět sklenici poloprázdnou, můžeme říct, že jsme z ekonomického hlediska zažili nejhorší rok v historii, a přitom jsme se výrazně zadlužili,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
 • Česká republika uvízla v pasti středně rozvinuté ekonomiky
  Česká republika si v celkovém hodnocení podle nového způsobu výpočtu Global Competitiveness Indexu 4.0 v roce 2018 udržela 29 příčku ze 140 zemí s celkovým skóre 71,2 ze 100 možných bodů. Meziročně se její bodové hodnocení nepatrně zvýšilo o 0,3 bodu. Na špici celkového žebříčku konkurenceschopnosti je nedošlo meziročně ke změnám. Nejvyšší hodnocení obdržely Spojené státy (85,6), Singapur (83,5) a Německo (82,8).
 • Česká republika v hibernaci
  Pandemie COVID-19 už dávno není záležitostí Číny. Ta již v celkovém počtu nakažených dokonce vypadla z první pětky. Vir drtí především Spojené státy a velké Evropské země – Španělsko, Itálii, Německo a Francii. Vládní opatření v boji s šířením nového koronaviru se dramaticky podepisují na ekonomických vyhlídkách. Vidět to bude zejména v číslech za první a druhé čtvrtletí letošního roku. V profilu oživení hraje klíčovou roli čas. Pokud se vládní opatření začnou odbourávat v průběh aktuálního kvartálu, ekonomická situace by se během letních měsíců měla stabilizovat a závěreční čtvrtletí by již mělo být ve znamení nastupujícího oživení.
 • Česká Sazka Group je největším akcionářem v rakouské loterii
  Kromě rakouského monopolu na loterie v Badenu u Vídně se podnikatelé Karel Komárek a Jiří Šmejc stali největšími akcionáři 12 kasin v Rakousku a 30 kasin jinde v zahraničí. Tito čeští miliardáři se v současné době stali největšími akcionáři rakouské loterijní a hazardní skupiny s názvem Casinos Austria. V Casinos Austria hráči ročně prosázejí 110 miliard korun, což je 10x víc než v české Sazce. Víc než 90 % připadá na číselné loterie.
 • Česká vláda by se měla zaměřit na mikroekonomiku
  Karol Piovarcsy, ředitel Saxo Bank pro střední a východní Evropu. Nadále tvrdím, že by se vláda měla mnohem více...
 • Česká vláda loni hospodařila s nejmenším schodkem v rámci Visegrádu. Veřejné kase ČR zajistilo na úrovni EU nižší než průměrný schodek citelně přebytkové hospodaření krajů a obcí
  Veřejné rozpočty ČR skončily v roce 2020 ve schodku odpovídajícím 6,2 procenta hrubého domácího produktu, v absolutním vyjádření necelých 348 miliard korun. Uvedený procentuální údaj je na poměry EU podprůměrně nízký, neboť EU jako celek vykazuje za loňský rok deficit čítající 6,9 procenta HDP, jak plyne z dnes zveřejněných údajů Eurostatu. ČR také společně se Slovenskem dopadla nejlépe mezi zeměmi Visegrádské skupiny. Slovensko vykazuje stejný deficit v poměru k HDP jako ČR, Polsko hospodařilo s veřejným schodkem sedmi procent HDP a Maďarsko dokonce 8,1 procenta HDP.
 • Česká vláda platí za svůj dluh nejvyšší úrok v porovnání s vládou slovenskou od rozdělení federace v roce 1993. V EU platí za dluh více než Češi už jenom Maďaři a Rumuni
  Česká vláda platí jeden z nejvyšších úroků z dluhu v celé EU. Úrok na desetileté půjčce vlády ČR činí nyní 1,94 procenta ročně. Vyšší úrok v celé EU už platí pouze vláda maďarská a vláda rumunská (viz tabulka níže).
 • Česká vláda vyhodí oknem přes miliardu korun, plyne ze závěru amerických vědců. Antigenní testy totiž podle nich nejsou plošně účinné
  Od dnešního dne se mohou obyvatelé České republiky nechat dobrovolně a bezplatně antigenně testovat na přítomnost koronaviru způsobujícího onemocnění covid-19. Doposud se nechávali otestovat pedagogičtí pracovníci. Celkem by se mohly v ČR nechat otestovat zhruba 2,5 milionu dospělých lidí. Někteří však půjdou na test vícekrát. Celkový počet testů tak může činit zhruba tři miliony. Zdravotní pojišťovny proplatí nemocnicím a ordinacím 350 korun za test. Veřejnou kasu by tak jen toto proplácení vyšlo na více než miliardu korun.
 • Česká zbrojovka Group SE (Koupit, 12m cíl = 357 CZK): Největší výrobce zbraní v ČR bude těžit z růstu na trhu v USA
  Zahajujeme pokrývání výrobce ručních palných zbraní Česká zbrojovka Group SE (CZG) s doporučením Koupit a cílovou cenou 357 CZK, což indikuje zhodnocení ve výši 23,1 %.
 • Česká zbrojovka Group SE kupuje společnost Colt
  CZG – Česká zbrojovka Group SE (CZG nebo Společnost) tímto oznamuje, že dne 11. února 2021 podepsala finální smlouvu o akvizici 100% podílu ve společnosti Colt Holding Company LLC (dále jen Colt), mateřské společnosti amerického výrobce zbraní Colt’s Manufacturing Company LLC a rovněž jeho kanadské dceřiné společnosti Colt Canada Corporation.
 • Česká zbrojovka kupuje legendární Colt
  Česká zbrojovka Group SE (CZG) oznámila, že kupuje 100 % podíl ve společnosti Colt Holding Company LLC. Tuto společnost získá CZG za 220 mil. USD (cca 4,7 mld. CZK) a 1 098 620 ks nových akcií CZG. Dále dalších 1 098 620 ks nových akcií CZG pokud EBITDA v letech 2021-2023 dosáhne stanovené úrovně. Společně by celá skupina CZG měla dosáhnout příjmů přesahujících 500 mil. USD. Transakce bude financována z vlastních zdrojů a prostředků z IPO a plánované emise dluhopisů. Tuto akvizici musí také schválit regulační orgány a vypořádání se čeká v první polovině tohoto roku.
 • Česká zbrojovka: Nejlepší výsledky v historii, překonání cílů, silný výhled
  Výsledky hospodaření: Česká zbrojovka dnes ráno oznámila výsledky za minulý rok. Jedná se o nejlepší výsledky v historii, které překonaly naše odhady. Zásadním je pro CZG velmi silná poptávka po zbraních a z toho vyplývající 25% nárůst prodaných zbraní. EBITDA dosáhla 1 471 mil. CZK (11,9 % y/y) při tržbách 6 829 mil. CZK (14,6 % y/y). Vedení navrhuje vyplatit 7,5 CZK jako dividendu. Projekce CZG na tento rok (2021)je na slušný růst výnosů i zisku EBITDA.
 • Česká zbrojovka: Silná zámořská poptávka a růst prodaných zbraní
  Výsledky hospodaření: Česká zbrojovka Group SE (CZG) reportovala výsledky za třetí kvartál a prvních devět měsíců tohoto roku. Vzhledem k silné poptávce zejména z USA vzrostla čísla za Q3 20 na všech sledovaných úrovních. Masivní poptávka po zbraních CZG znamenala růst počtu prodaných kusů v Q3 20 o téměř 25 % na 110 tis. Reportovaná Q3 20 EBITDA vzrostla meziročně o 15 %a samotné tržby o 4 %.
 • Česká zbrojovka vydává dluhopisy na financování akvizice Coltu
  Česká zbrojovka Group SE (CZG) vydává dluhopisy. Prostředky budou použity nafinancování nedávno oznámené akvizice legendárního výrobce zbraní Colt.
 • Česká zbrojovka: Výsledky překvapení nepřinesou, zajímavější bude výhled po akvizici Coltu
  Očekávané výsledky hospodaření: Výsledky za 4Q20 nebudou překvapivé. Vedení společnosti Česká zbrojovka (CZG) v prezentaci k akvizici amerického Coltu již uvedlo očekávané tržby a zisk EBITDA za minulý rok. V této rovině by tak nemělo být žádné překvapení. Sledovat se budou hlavně další informace ke zmíněné akvizici, výhled na tento rok a návrh dividendy.
 • České akcie aneb Jak úspěšně investovat na pražské burze
  Dividendová hvězda mezi světovými trhy, ale také burza, od které se odvracejí investoři a na kterou se příliš nehrnou nové společnosti...
 • České akcie klesly v pololetí o 15 pct, byly nejslabší od 2009
  České akcie v prvním pololetí klesly podle indexu PX o téměř 15 procent, index se dostal koncem června na 790 bodů, což je sedmileté minimum. Hodnotu ztratily především finanční tituly, naopak nejvíce posílily akcie Fortuny, Unipetrol a Pegas Nonwovens, vyplývá z výsledků burzy. Loni posílily české akcie podle PX o zhruba 956 procentních bodů.
 • České akcie letos oslabiliy o zhruba procento
  České akcie letos zatím podle indexu PX nepatrně oslabily o zhruba procento, index je nyní na 1068 bodech, Vyplývá to z dnešních výsledků burzy. Pražská burza se v lednu dostala na nejvyšší hodnotu od srpna 2011. Mezi nejziskovější patřily akcie ČEZ, dobře si vedly i banky. Pokles zaznamenaly hlavně akcie CME a Kofoly. Loni stouply akcie o 17 procent.
 • České akcie letos vzrostly o 1/5 a dosáhly šestiletého maxima
  Na pražské burze vzrostly české akcie o 17 % a nejvíce se dařilo Unipetrolu a Fortuně, kdy akcie zdvojnásobily svou ho...
 • České akcie nezůstaly ušetřeny výrazných poklesů, propady táhla Moneta (MONET.CZ)
  Globální akciové indexy se dnes propadly do negativního teritoria. Ani dohoda na fiskálním stimulu v USA ve výši $900 mld. nedokázala zastavit červenou vlnu, která souvisí s šířením nového a nebezpečnějšího kmene koronaviru s původem ve Velké Británii. Index PX (CZKCASH) zakončil dnešní seanci ve ztrátě 3,09 % na úrovni 978,07 bodů. Obchodovaný objem na pražské burze dnes dosáhl na nadprůměrných 825,9 mil. Kč. Nejvyšší propad zaznamenal bankovní sektor v čele s Monetou Money Bank (MONET.CZ;-4,99 % na 64,70 Kč) a Erste Bank (RBAG.CZ;-4,57 % na 627 Kč). Jen o něco nižší ztráty předvedla Komerční banka (KOMB.CZ;-3,42 % na 622 Kč). Ještě lépe dopadly akcie energetické společnosti ČEZ (CEZ1.CZ), které předvedly ztrátu „pouze“ 1,41 % a seanci zakončily na úrovni 491 Kč.V červených číslech neskončily z blue chips jen akcie společnosti O2 (TELEC.CZ;+0,6 % na 249,50 Kč).
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Admiral Markets new demo