Pátek 03. červenec 2020 18:53
reklama
RoboMarkets copyfx
reklama
Bossa live trading
reklama
Dukascopy

Analýza Fidelity International: Příležitosti z dislokace

25.05.2020 10:53  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Globální ekonomické zotavení se bude podle názoru expertů Fidelity International odvíjet v několika fázích: upravení finančních toků, stabilizace šíření případů koronaviru v jednotlivých zemích, opravení toků v reálných ekonomikách a nakonec ekonomická expanze. Centrální banky již částečně řešily situaci okolo finančních toků a také nastal pokrok ve stabilizaci počtu případů koronaviru, i když nelze zapomínat na možnost opakujících se vln infekce. Vzhledem k tomu, že omezení volného pohybu ve většině zemí z velké části ještě zůstává, je potřeba nejprve opravit reálnou ekonomiku. Dokud nepřestane klesat poptávka a nezaměstnanost, bude na reálnou ekonomiku vyvíjen stále velký tlak.

Situace na trhu se neustále vyvíjí, což pro investory přináší výzvy i příležitosti. Velký rozptyl ve výsledcích, jak pro regiony, tak pro odvětví či jednotlivé společnosti, znamená, že bude klíčové podchytit ty oblasti, které mají potenciál vytvářet hodnotu v dlouhém období. Identifikace přeživších a vítězů, současně s tím, že se vyhneme ničení hodnoty v segmentech, na které situace dopadla prudčeji, vyžaduje detailní znalost firem a sektorů. Je potřeba být rychlý a přizpůsobovat investiční přístup tomu, jak procházíme různými fázemi krize a zotavení.

„My se věnujeme alokaci aktiv z různých úhlů pohledu a snažíme se identifikovat dlouhodobé příležitosti plynoucí ze změn ve světě,“ vysvětluje Andrew McCaffery, globální CIO Fidelity International.                                                                     

Taktická alokace aktiv

Anna Stupnytska, globální ekonomka společnosti Fidelity International situaci komentuje: „I přes některé povzbudivé signály si myslíme, že je předčasné přepnout na jiný „rizikový mód“. Politicky poháněná rallye posledních měsíců je vzhledem k slabým ekonomickým datům některých regionů napřed.  Existují atraktivní příležitosti u dluhopisů, které vyvažují riziko, zejména v případě amerických dluhopisů s investičním stupněm a těch s vyššími výnosy. V hlubinách tržních výprodejů se dluhopisové spready rozšířily a prodeje, které byly dělány bez přemýšlení, vedly k atraktivním valuacím, zejména u korporací, které měly silné rozvahy a cashflow. Za zajímavé považujeme březnové valuace dluhopisů s investičním stupněm. Novější rozhodnutí FEDu o nákupu korporátních dluhopisů, včetně padlých andělů, vyvolalo pozitivnější postoj k vysokým výnosům. Dokud neuvidíme obrat ekonomického pozadí, budeme se zaměřovat na rizikovější dluhopisy, spíš než na akcie.“

„Jsme obezřetní, co se týká amerických akcií, zejména těch s malou tržní kapitalizací. Jsou hůře vybavené na zvládnutí krize. Preferujeme asijské akcie, mezi nimiž jsou dovozci energií, kteří mohou těžit z nízkých cen ropy, posunu ve vypořádávání se s vedlejšími účinky koronaviru a z dlouhodobého tématu, jakým je čínská spotřeba. Jsme opatrní u rozvíjejících se trhů, jak u akcií, tak u dluhopisů. Tyto trhy mají obecně horší schopnost reagovat na podněty, udržet nízké sazby a vyhnout se odlivu kapitálu,“ doplňuje Anna Stupnytska

Ocenění akcií a příležitosti

Nejistota a nerozvážné prodeje vyústily ve velké cenové anomálie. Zejména v případě kvalitních společností, které mohou vydělávat a přinášet dividendy hned jak dojde k normalizaci omezení pohybu. Povaha současné krize se od jiných velmi liší. Společnosti, které odolaly globální finanční krizi, nyní zažily přes noc částečné nebo úplné zavření. Vyhodnocení, jaké mají kapacity, aby tuto situaci zvládly, je klíčové pro přežití a vyžaduje hlubší znalost firmy i odvětví, v jakém firma působí. Společnosti s těmi nejudržitelnějšími finančními strukturami musí nyní fungovat ve velmi nejistém prostředí a urvat si svůj podíl při konkurenci. To, že fungují, jim umožňuje jistou ochranu před dalším poklesem a nabízí možnost lépe se dostat nahoru ve fázi oživení. Společnosti více vystavené globálním a čínským růstovým trendům by měly být v zotavení rychlejší.

Ocenění nástrojů s fixním příjmem a příležitosti

Likvidita i ocenění na dluhopisových trzích pozitivně reagovaly na masivní politické intervence. Výnosy vládních dluhopisů rozvinutého trhu však zůstávají blízko svých historických minim. Kreditní spready se na celém světě zotavily a likvidita a přístup na trh pro emitenty dluhopisů se zlepšily. Valuace odráží touhu prohlédnout náročné makroekonomické pozadí, což zajišťuje určitou míru opatrnosti a selektivitu. „Věříme však, že některé nástroje trhu budou kompenzovány za vyšší riziko nesplácení a nabízí výnosy přiměřené riziku i v dlouhém období, ačkoliv volatilita zůstává, s tím, jak se pohybujeme v krizi, vyšší Úvěrový rating se bude v příštích měsících teprve zhoršovat, protože ratingové agentury se zpožďují s reakcemi na „stress firem“,“ vysvětluje Andrew McCaffery, globální CIO Fidelity International. Některé z padlých andělských dluhopisů – dluhopisů s investičním stupněm překlasifikované na dluhopisy s vysokým výnosem – poskytují příležitosti. Jde zejména o ty, které se mohou oddlužit a vrátit do investičního stupně, a/nebo benefitovat z toho, že je centrální banka odkoupí při svém nákupu zaměřeném na cenné papíry s ratingem BB.

Regionální nerovnosti

Rozdílné rychlosti a podmínky návratu k normálnímu stavu přinesou vítěze a poražené na úrovni zemí i časových horizontů. Alokace kapitálu způsobem, který je citlivý k tempu zotavení, a učení se z trajektorií zotavení můohou nabídnout příležitosti. Dlouhodobě je vývoj demografie relativně předvídatelný a je to hlavní proměnná investičních odhadů. Země s mladou populací a rostoucí střední třídou budou mít vyšší spotřebu, v první řadě v technologiích, pak v oblasti volného času a cestování. Země se stárnoucí populací bude vyžadovat investice do zdravotní péče a s tím související technologická řešení. Andrew McCaffery dodává: „Věříme, že Asie s rychlejším návratem k normálu a s mladší populací nabízí nejlepší příležitosti k dlouhodobému růstu, zejména v oblasti pojištění a zdravotní péče. Větší obavu máme o neasijské rozvíjející se země s ohledem na jejich omezenější zdroje pro reakci na krizi.“

Od globalizace k „domorodcům“

Podmínky pro globalizaci se měnily už před Covidem-19. Nejjasněji se to projevilo v americko-čínské obchodní válce. Tato změna byla urychlena šokem z pandemie a testováním dodavatelských řetězců ve zdravotnictví a léčivech, potravin a technologické infrastruktury. Tato odvětví budou stále více považována za oblasti národní bezpečnosti s tím, že bude snaha o využití vlastních zdrojů v zemi nebo v rámci regionálních bloků. Budou také podrobené zvýšené regulaci a dohledu, což je posouvá blíže k utilitám a obrannému průmyslu. Zatímco větší regulace by mohla vést časem k nižším ziskům, je současně pravděpodobné, že vytvoří stabilnější příjmy a peněžní toky, což je prospěšné pro valuace. Tyto sektory by měly vyjít z krize vítězně, ale, kvůli menšímu objemu cestování mezi zeměmi i v rámci samotných zemí, menším výdajům na volný čas, ubytování, dopravu a mezinárodní vzdělání, mohou být oslabené.

Technologická revoluce v chování spotřebitelů

Omezení pohybu donutilo spotřebitele posunout se z běžných maloobchodů směrem k elektronickému obchodování a dodávkám přímo do domu. Tento posun je patrný zejména u potravin, kde byl dříve přesun k online prodeji spíše pomalý, ale nyní se to změnilo. Očekáváme, že i po uvolnění omezení zájem přetrvá. Spotřebitelé se více soustředí na osobní pohodlí, takže cílí na společnosti zlepšující kvalitu života a sport. Cestování během dovolených se brzy obnoví, zejména u mladší generace, ale budou panovat větší obavy o bezpečí a kvalitu destinací a ubytování. Lidé se adaptují na práci z domova a pravděpodobně budou investovat do domácích kanceláří a digitálního vybavení. Telekomunikační technologie a konektivita jsou dlouhodobí vítězové, stejně jako bezkontaktní platby, výuka či vyšetřování lékařem na dálku. Řada aktivit stále zůstane online, jako některá pracovní setkání, tréninky v domácích podmínkách nebo nakupování potravin. Lidé si totiž užívají úsporu času a nákladů. Společnosti, které vlastní platformy používané pro tyto služby a poskytovatelé připojení, z toho budou jednoznačně benefitovat. Poskytovatelé připojení mohou získat vyšší národní prioritu, což může znamenat i zvýšení investic. Evropa je za USA a Čínou pozadu v přizpůsobování sítí EU na další telekomunikační standard (5G), ale po pandemii by toto mohlo v souvislosti s vyšší online aktivitou získat více pozornosti.

Covid-19 je také rámcem pro diskusi ohledně online soukromí a dominance „Big Tech“. Krize ukázala, jak důležité jsou technologické giganty v moderní společnosti. Nejzřetelněji je to vidět ve schválení investice Amazonu do Deliveroo, protože dodávání potravin je základní služba. Dalším příkladem je všudypřítomný dohled kamer v Číně, který je v Evropě a Severní Americe vnímán negativně, ale umožnil Číně efektivně trasovat pohyb lidí a vynucovat omezení pohybu. To umožnilo vytvářet příležitosti pro řadu technologických společností.

Zdravotnický průmysl na několik způsobů

Farmaceutické a biotechnologické společnosti jsou v čele boje proti pandemii a mohou, vzhledem k e své roli, najít politickou podporu a tlačit na ceny. Další oblastí, která je nastartována na úspěch, je diagnostika. Diagnostika je nákladově efektivní a je to způsob, jak zjistit šíření viru. Zde očekáváme v budoucnu větší investice. Telemedicína, tedy praxe péče o pacienty na dálku, zaznamenala nárůst poptávky a ta by měla pokračovat i v dlouhodobějším období jako součást probíhajících investic do IT ve zdravotnictví a jeho digitalizaci. Krize také ukázala, že některé nemocniční systémy jsou nedostatečně financovány, a je rozumné očekávat zvýšení budoucích investic, aby bylo zajištěno, že jsou lépe připraveni na další pandemie. Náklady budou nízké ve srovnání s ekonomickou destrukcí vzniklou z omezení pohybu.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Analýza EURUSD: Medvedi získali vďaka ECB dosť energie aby zaútočili na 1.1100
  ECB síce rozhodla zatiaľ neznížiť úrokové sadzby ale upravila výhľad, na ďalších zasadnutiach sa môžu sadzby znížiť, alebo odstupňovať (aby sa znížil tlak na banky s dôvodu poklesu výnosov na dlhopisoch) a tiež môže čoskoro začať nové QE.
 • Analýza EUR/USD po datech PMI z USA
  Růst dominantního sektoru služeb Spojených států v únoru obhájil hodnoty z ledna, když ve srovnání s tímto měsíce...
 • Analýza EUR/USD po snížení eurové úrokové sazby
  Evropská centrální banka (ECB) snížila úrokové sazby poprvé za posledních 10 měsíců. Rozhodnutí přišlo...
 • Analýza EUR/USD po zasedání ECB
  Cesta tam a zase zpátky. Výplach. Zlatý důl. Kasino. Ano, i tak se dá počastovat včerejší obchodní seance. Mario Draghi přišel, mluvil a všem...
 • Analýza EUR/USD po zasedání FEDu
  Americká centrální banka (FED) na svém včerejším zasedání nepřinesla žádná překvapení. Úroková sazba tak zůstala nez...
 • Analýza EUR/USD před americkými daty z trhu práce (NFP)
  Dnes čeká trhy nejočekávanější zpráva měsíce. Spojené státy zveřejnění tzv. NFP report,jež informuje o vzniku nových pracovních míst mimo zemědělský sektor. Goldman Sachs vydala v týdnu prohlášení, že očekává zisk 240 000 nových míst, což je velmi optimistické číslo vzhledem k tomu, že většinový analytický konsensus je na 200 000. Středeční předvoj NFP, ADP report, přinesl velké zklamání. Soukromý sektor dokázal vytvořit pouhých 156 000 míst, což je nejméně za poslední 3 roky.
 • Analýza EUR/USD před zápisem FOMC
  Dnešní obchodní seance bude patřit zasedání FOMC, které proběhne v 8 hodin večer. Podle výzkumné agentury Nomura by mělo jednání ukázat...
 • Analýza EUR/USD před zasedáním ECB
  V dnešní obchodní seanci čeká na trhy zasedání Evropské centrální banky (ECB), která by podle odhadů neměla přinést žádnou zásadní novinku do nastavení monetární politiky. Inflace v EU zůstává hluboce pod cílovými 2 procenty a dokonce v květnu meziročně zpomalila o 0,1 procenta. Hovoří se tak o možném nákupu korporátních dluhopisů, což by rozšířilo stimulační program, který ECB provozuje. Je také šance, že bankéři, že poprvé po delší době zvýší inflační očekávání, protože cena ropy se již odrazila ode dna, to by mohlo pomoci euru k růstu. Draghi by tak mohl i přes nepříznivé výsledky přinést pozitivní projev a pomoci euru.
 • Analýza EUR/USD, USD/JPY a GBP/USD
  Tento měnový pár na svém 1hodinovém grafu právě vytváří formaci rostoucí trojúhelníka cena nyní testuje rezistenc...
 • Analýza Fidelity International: GRANOLAS představují příležitost v evropských akciích
  Pandemie Covid-19 posílila některé trendy z posledních let. Na pořadu dne je digitalizace, inovace nebo možné přeskupení dodavatelských řetězců. To vše bude mít výrazný dopad na společnosti v Evropě a zejména na ty, které jsou považovány za GRANOLAS. Stejně jako úspěšné americké akcie FAANG se podle analýzy Fidelity International evropské společnosti GRANOLAS jeví v současném tržním prostředí jako klíčové pro úspěšné investice. Profitují i v současné koronavirové krizi a měly by se ukázat jako dlouhodobí vítězové. Fidelity International u nich předpokládá dosažení robustního dlouhodobého výkonu.
 • Analýza finančních trhů IronFX - 02/05/2014
  EUR/USD se pokusil překonat rezistenci 141,75 (R1), neuspěl však a klesl zpět mírně pod tuto hranici. Vzhledem k tržnímu...
 • Analýza finančních trhů IronFX - 02/06/2014
  EUR/USD v pátek posiloval, ale zastavil se na 1,3650 (R1), tj. v blízkosti MA 50 a mírně pod spodní hranicí fialově vyznačeného klesajícího kanálu...
 • Analýza finančních trhů IronFX - 03/06/2014
  EUR/USD se odrazil od rezistence 1,3650 (R1), která se nachází v blízkosti MA 50. Následný pokles byl zastaven u supportu 1,3587 (S1)...
 • Analýza finančních trhů IronFX - 04/06/2014
  EUR/USD se odrazil od supportu 1,3587 (R1) a vzrostl. Růst se však zastavil u rezistence 1,3650 (R1) a horní hranice fialově...
 • Analýza finančních trhů IronFX - 05/05/2014
  EUR/USD v pátek klesal, zastavil se ale u supportu 1,3815 (S1) v blízkosti MA 200 a následně vzrostl zpět k rezistenci 1,3875 (R1)...
 • Analýza finančních trhů IronFX - 05/06/2014
  EUR/USD se opět zastavil u rezistence v podobě horní hranice fialového sestupného kanálu a oslabil. Pár se nadále obchoduje uvnitř kanálu...
 • Analýza finančních trhů IronFX - 06/05/2014
  EUR/USD konsolidoval mírně pod posledním high 1,3900 (R1). Pro stimulaci býčího vývoje by bylo potřeba překonání této hladiny...
 • Analýza finančních trhů IronFX - 06/06/2014
  EUR/USD klesl včera poté, co se ECB rozhodla snížit všechny své tři základní sazby a guvernér Draghi představil další opatření na podporu...
 • Analýza finančních trhů IronFX - 07/05/2014
  EUR/USD v úterý překonal hranici 1,3900 a vystoupal až k 1,3950. Podle mého názoru změnilo překonání hladiny 1,3900 krátkodobý výhled budoucího...
 • Analýza finančních trhů IronFX - 08/05/2014
  EUR/USD ve středu oslabil mírně nad support 1,3900 (S1). Kurz nadále tvoří vyšší high a vyšší low nad oběma klouzavými průměry...
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Bossa live trading