Neděle 18. duben 2021 07:32
reklama
Admiral Markets na Admirals
reklama
Purple Trading psychologie webinar 2
reklama
Admiral Markets na Admirals

Jak fungují státní dluhopisy a jak je obchodovat?

26.09.2019 17:21  Autor: LYNX  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Pokud nechcete nechat své peníze nečinně ležet na běžném účtu, máte několik alternativ, jak je nechat pracovat. Nejznámější 2 způsoby jsou investice do akcií nebo dluhopisů. To, že akcie překonávají dluhopisy v dlouhodobějším měřítku, co se zisku týče, je zřejmé.

Mnoho investorů však nechce své veškeré úspory vložit pouze do akcií, ale své investice více diverzifikovat. Často tedy preferují dluhopisy jako základ jejich investičního portfolia.

V následujícím článku vysvětlujeme, jak nakupovat a prodávat státní dluhopisy, co to je vlastně dluhopis, jaké typy státních dluhopisů existují a na co si při nákupu dluhopisů dát pozor.

Státní dluhopisy - jak kupovat

V následujícím článku se dočtete:

 1. Jak funguje obchodování se státními dluhopisy a proč musíte být opatrní?
 2. Co jsou státní dluhopisy?
 3. Různé typy státních dluhopisů
 4. Jak nakupovat státní dluhopisy?
 5. Nejedná se pouze o úroky: také zisky a ztráty ze změny hodnoty hrají svou roli
 6. Věnujte pozornost nejvyššímu kreditnímu hodnocení
 7. Měnové zisky ze státních dluhopisů?
 8. Jak najít ideální vládní dluhopisy pro vaše investiční portfolio?
 9. Obchodování státních dluhopisů u LYNX

Jak funguje obchodování se státními dluhopisy a proč musíte být opatrní?

Akcie jsou obecně poměrně volatilní a v některých obdobích se vyplatí část kapitálu investovat jinam. Státní dluhopisy jsou rozumným způsobem, jak bezpečně investovat peníze, pokud věnujete pozornost dobrému ratingu.

Dluhopisy mají tu výhodu, že jejich doba splatnosti i výše úroku je přesně daná již od začátku. Navíc investor po splacení dluhopisu obdrží plnou nominální hodnotu, takže se nemusí obávat ztrát, jako tomu může být u akcií.

U akcií je způsob nákupu poměrně jasný – na akciovém trhu. Jakým způsobem ale můžete investovat do státních dluhopisů?

Co jsou státní dluhopisy?

Dluhopisy jsou tzv. cenné papíry s pevným výnosem (existují zvláštní formy, které jsou variabilní nebo neúročené, ale k tomu se dostaneme později). Dluhopis funguje s předem stanoveným termínem splatnosti a úrokem. Jedná-li se o státní dluhopisy, dlužníkem (tedy objektem, kterému investor půjčuje peníze) je stát – například Německo, Nizozemsko, USA nebo dokonce Argentina, či Filipíny.

Vzhledem k tomu, že dlužníkem je země, jejíž vláda je odpovědná za tuto půjčku, její splacení a včasné a úplné splacení úroků, mají tyto dluhopisy obecně velmi dobrý úvěrový rating. Ratingové agentury obecně tyto dluhopisy považují za bezpečné, přinejmenším v případě, je li daná země považována za stát, který má spolehlivé politické prostřední, stabilní ekonomiku a dobrou finanční strukturu.

To však neplatí pro všechny země. Státní dluhopisy mohou být i velmi riskantní, pokud při výběru těchto dluhopisů nebudete dodržovat několik základních pravidel.

Různé typy státních dluhopisů

Jaké existují typy dluhopisů, si můžeme ilustrovat na případě Německa. Státní (vládní) dluhopisy – tedy dluhopisy emitované federální republikou se dělí na dluhopisy a federální pokladniční poukázky. Jaké jsou tedy rozdíly?

Dluhopisy“ v tom smyslu, že půjčíte peníze státu, když jsou koupeny, jsou všechny výše uvedené formy státních dluhopisů. Nejvýraznější rozdíl spočívá v termínu splatnosti. Existují však také speciální typy úroků.

Pod pojmem federální dluhopisy se většinou rozumí pouze dluhopisy s termínem splatnosti 10 a více let a fixním kupónem. Německé vládní dluhopisy se splatností 10 a 30 let jsou obvyklé a jsou emitovány pravidelně. Přinášejí státu většinu prostředků federálního refinancování prostřednictvím dluhopisového trhu. Federální pokladniční poukázky jsou dluhopisy s dobou trvání 2 roky.

Německá vláda také vydává krátkodobé dluhopisy, jako jsou bezúročné pokladniční poukázky se splatností šest nebo dvanáct měsíců. Ty se však na burze neobchodují. Navíc tato aktiva nejsou vhodnou investicí.

Čtěte také >> Nejlepší blue chip akcie & ETF roku 2019

Dále existují velmi specifické typy dluhopisů, jako jsou dluhopisy indexované inflací, které upravují úrokové sazby na současné míry inflace nebo tzv. obligace s nulovým kuponem. U posledně jmenovaných se žádný úrok nevyplatí. Jediná možná forma zisku je, že cena dluhopisu na konci období je vyšší, než cena dluhopisu při pořízení.

Jak nakupovat státní dluhopisy?

Nemusíte být přítomni bezprostředně při emisi, pokud chcete mít v portfoliu státní dluhopisy. Nakoupit dluhopisy tímto způsobem by bylo v zásadě velmi obtížné. Obvykle velcí institucionální investoři skoupí většinu dluhopisů a soukromým investorům zanechají jen malý část koláče.

Jako drobný investor však můžete nakupovat vládní dluhopisy na akciovém trhu a navíc je i prodávat před koncem jejich období.

Každý dluhopis má bezpečnostní identifikační číslo a také ISIN – stejně jako akcie. K nákupu dluhopisů proto potřebujete pouze běžný investiční účet.

Mnoho investorů si myslí, že získat vládní dluhopisy je komplikované. Pravděpodobně je to proto, že stále máte na mysli obrázky z minulosti. Před několika desítkami let jste ve skutečnosti museli podat písemnou žádost o pořízení státního dluhopisu, který jste následně obdrželi ve formě cenného papíru a své úroky jste si pak vybírali předložením přiloženého kuponu bance oprávněné k výplatě úroků.

Z toho pochází název „úrokový kupón“, protože odkazuje na to, jaký nominální úrok dluhopis generuje. Tato doba je však dávno minulostí. Dnes můžete vše zařídit elektronicky a vaše úroky vám jsou následně připisovány automaticky.

[E-book ZDARMA]: 11 strategií největších investičních guru

Objevte jaká kritéria při výběru akcií jednotliví guru sledují a zjistěte jaké zhodnocení popsané strategie dosahují a naučte se 6 investičních zásad, které posunou Vaše investování dále.

Příklad: Desetiletý německý vládní dluhopis, který byl vydán v roce 2013 s kupónem ve výši 2,0 %. Tento dluhopis je tedy aktivní do roku 2023 a během tohoto období ho lze snadno koupit na burze. Daný dluhopis má identifikační číslo (WKN 110232) a ISIN: DE0001102325. Cena těchto dluhopisů se také mění, jak můžete vidět na následujícím grafu.

DE0001102325

Zdroj: Businessinsider.com

Z grafu je tedy zřejmé, že je důležité správně načasovat dobu nákupu daného dluhopisu. Je důležité zvolit ideální trvání pro vaši investiční strategii, pečlivě prozkoumat emitenta a zvážit, jak moc chcete být spekulativní. Protože nejde pouze o úrok, s nímž můžete vydělat na dluhopisech, můžete zde také dosáhnout cenových a měnových zisků.

Nejedná se pouze o úroky: také zisky a ztráty ze změny hodnoty hrají svou roli

Co si mnozí investoři neuvědomují je fakt, že ve skutečnosti mohou vládní dluhopisy také generovat zisky a ztráty ze změny ceny. Na rozdíl od akcií však dluhopisy mají v tomto ohledu jednu výhodu.

Pokud počkáte do konce období dluhopisu, nezáleží na tom, zda dluhopis, který je na vašem investičním účtu, ztrácí hodnotu – pokud jste drželi daný dluhopis hned od začátku. Na konci období totiž obdržíte zpět původní emisní cenu. Proč se však cena dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou vůbec mění?

Je to proto, že je lze kdykoli koupit a prodat na akciovém trhu. Vezměme si jako příklad výše uvedený dluhopis s úrokovou sazbou 2,00 %. Pokud byste dnes chtěli získat úrokovou sazbu 2,0 % v prostředí, ve kterém je návratnost německých státních dluhopisů všech splatností záporná, cena tohoto dluhopisu by vzrostla, jelikož každý investor by tento dluhopis chtěl koupit.

Investoři raději kupují dluhopisy, které přinášejí větší úrok. To zvyšuje cenu daného dluhopisu na trhu. A to zase znamená, že tento dluhopis přinese postupně menší návratnost. Na základě rostoucích cen bude tento výnos nadále klesat, dokud tento výnos, který trvá roky, nebude na stejné úrovni, za kterou se obchodují dluhopisy se stejnou splatností.

Čtěte také >> 6 nejlepších amerických small caps akcií & ETF roku 2019

To znamená, že dluhopisy, které mají nyní ve skutečnosti negativní návratnost, přinesly v minulosti zisky z nárůstu ceny.

Výše zmíněný dluhopis byl vydán v roce 2013 za cenu těsně pod 100. Ti, kteří tento dluhopis v té době koupili, by ho nyní mohli prodat za cenu 112. Navíc by během předchozích šesti let, kdy byl dluhopis v oběhu, obdrželi tito investoři 2% úroky. To znamená, že každý, kdo by dnes tento dluhopis prodal, by vydělal 6 x 2 EUR na úrocích + 12 EUR z cenového nárůst. Celkový zisk tedy činí 24 EUR, při investovaných 100 EUR.

Na druhou stranu ti, kdo dnes investují do tohoto federálního dluhopisu, budou mít roční výnos pouze 1,78 %, protože cena dluhopisu vzrostla. Navíc je zde záležitost s výkupní cenou. V roce 2023 bude tato cena 100. Musíte tedy zarezervovat 12 EUR, což bude vaše ztráta. Čtyřletý zbývající termín znamená ztrátu asi tří eur ročně, což je skutečně negativní výnos !

Věnujte pozornost nejvyššímu kreditnímu hodnocení

Měna, ve které je emitován státní dluhopis, je také aspekt, který musíte zvážit. V rámci eurozóny je většina dluhopisů emitována v EUR. Pokud však chcete koupit americké, britské nebo například japonské dluhopisy, situace je jiná. I exotičtější státy emitují vládní dluhopisy – například Argentina. Obzvláště země, jako je Argentina, jsou velmi lákavé, protože platí mnohem větší úroky ze svých dluhopisů.

Nicméně vysoký úrok sám o sobě ještě neznamená dobrou investici, naopak to může symbolizovat zvýšené riziko, protože někdo, jehož úvěrový rating (což znamená důvěryhodnost dlužníka) není nijak zvlášť vysoký, musí také zaplatit více úroků, aby mu někdo půjčil peníze.

Koneckonců, v nejistých hospodářských oblastech je větší riziko, že samotný dluhopis nebude splacen, protože dlužníkovi dojdou peníze. Základem takového nízkého úvěrového ratingu může být ekonomická nestabilita, politická nestabilita nebo dokonce obojí najednou.

Podívejme se na výše zmíněný argentinský vládní dluhopis. V následujícím grafu můžete vidět vývoj cen takového dluhopisu s dobou splatnosti 30 let. Byl vydán v roce 2017 s kupónem 6,25 %, takže tento dluhopis bude aktivní až do roku 2047.

Během téměř dvou let své splatnosti byl tento dluhopis vypočítán v EUR (hodnota v EUR je pro evropského investora nejdůležitější) a ztratil dvě třetiny své hodnoty. V důsledku této nižší ceny se výnos aritmeticky zvýšil na 17 %, pokud byste dnes chtěli tento dluhopis koupit.

Ale investoři, kteří nakoupili tento dluhopis hned na začátku, mohou pouze doufat, že úroky budou vypláceny pravidelně a investovaný kapitál bude v roce 2047 splacen. A i každý, kdo nakoupí dluhopis dnes, musí doufat ve stejný scénář. Na druhou stranu, každý, kdo by tento dluhopis nyní prodal, by také realizovat dramatické ztráty.

Největším problémem je především značné znehodnocení argentinského pesa, které je v tabulce výše znázorněno červenou linií, euro je označeno modře. Jak vidíte, hodnota pesa vůči euru dramaticky poklesla. A protože vy jako evropský investor pravděpodobně kupujete a prodáváte dluhopisy v eurech, znamená to obrovskou ztrátu hodnoty. Při nákupu dluhopisů tedy věnujte pozornost nejvyššímu úvěrovému ratingu.

Nejlepší úvěrové ratingy jsou ratingy jako AAA, AA + nebo podobné. Tato hodnocení jsou poskytována agenturami, jako jsou Moody’s, Standard & Poor’s nebo Fitch, a lze je snadno dohledat na internetu. Jako preventivní opatření vybírejte dluhopisy pouze ze států, které mají nejlepší (AAA) nebo alespoň druhý nejlepší rating (AA+).

Měnové zisky z dluhopisů?

Pokud bychom se chtěli pokusit dosáhnout měnových zisků kromě potenciálních cenových zisků, musí být cílem investovat do měny, která by v příštích letech posilovala vůči domácí měně. Toto je velmi obtížné předvídat, jelikož byste museli přesně odhadnout hospodářský vývoj v eurozóně i v investiční zemi.

Pokud by dotyčná země byla stabilnější než eurozóna, pak by její měna posilovala vůči euru a státní dluhopisy této země by měly vyšší výnos. To je ale velmi vzácná situace.

Potenciální investoři vidí země jako Švýcarsko, ale také Norsko, Austrálii nebo Nový Zéland jako slibné z hlediska měnových zisků. Nicméně naše rada zní:

„Pokud nemáte rozsáhlé znalosti o ekonomice dané země a zkušenosti s dluhopisy, pak je lepší investovat do vládních dluhopisů v rámci eurozóny a vyloučit tak měnový faktor“.

Jak najít ideální vládní dluhopisy pro vaše investiční portfolio?

vládní dluhopisy

Výběr státních dluhopisů je obrovský. Například ve výše zmíněném Německu existují obchodovatelné vládní dluhopisy z mnoha spolkových zemí s různými splatnostmi a úrokovými kupony. Můžete si koupit nově vydané dluhopisy, dlouhodobé dluhopisy nebo dluhopisy s blížícím se koncem splatnosti. Můžete dluhopis nakoupit těsně před výplatou úroků nebo krátce poté a tak dále.

Jak ale najít ideální dluhopis?

Jednoduše si vytvořte dotazník: O čem to mluvíte? Jak dlouho chcete investovat kapitál? Jste připraveni riskovat mírné riziko z hlediska cenových a / nebo měnových zisků?

Odpovědi musí odpovídat vašemu investorskému profilu. V zásadě platí následující: pokud již máte nějaké zkušenosti s obchodováním dluhopisů, můžete si dovolit více spekulovat. Ti, kteří nemají zkušenosti, by spekulovat neměli a měli by se spoléhat na nejvyšší úvěrové ratingy v eurozóně.

Obchodování státních dluhopisů

LYNX nabízí obchodování s dluhopisy přímo na domácích burzách. To našim klientům garantuje vysoký objem obchodování a úzký spread.

Ať už jste intradenní obchodník nebo dlouhodobý investor, můžete využít vynikající nabídky společnosti LYNX, protože vám umožníme obchodovat s akciemi, ETF, futures, opcemi , CFD, či forexem za příznivé poplatky.

U LYNX můžete obchodovat v reálném čase prostřednictvím našich profesionálních platforem.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn na více než 130 měn.

Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme analýzy trhu a novinky ze světa investic v rámci našeho LYNX zpravodajského a vzdělávacího portálu.

Obchodujte státní dluhopisy s LYNX

Obchodujte na více než 100 burzách na více než 30 trzích po celém světě s kompletní nabídkou všech amerických, ale i německých a dalších akcií s extrémně nízkými poplatky bez skrytých nákladů.

Investujte s LYNX
Small Caps - Nejlepší americké Small Caps

6 nejlepších amerických small caps akcií & ETF roku 2019

25. září 2019 | Akcie

Co znamená small caps? A v čem jsou small caps tak zajímavé? Objevte momentálně 6 nejžhavějších amerických small caps akcií a ETF.

Číst dále
Akciové trhy

Akciové trhy – 10 největších burz světa a jaký na ně má vliv politika?

05. září 2019 | Burzovní průvodce

Co přesně jsou centrální banky a jak ovlivňují akciové trhy? Jaké jsou hlavní politické vlivy? A jak nedávné politické události ovlivnily akciové trhy?

Číst dále
technická analýza

Technická analýza: Praktický průvodce

21. srpna 2019 | Technická analýza

Technická analýza je často skloňovaným termínem. Co ale znamená? Objevte jak správně začít používat technickou analýzu.

Číst dále

The post Jak fungují státní dluhopisy a jak je obchodovat? appeared first on LYNX Czech Republic.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Jaké jsou nové nástroje pro tokeny COV na PrimeXBT?
  Token Covesting COV byl jedním z nejvýkonnějších altcoinů za posledních 12 měsíců, protože jeho cena během tohoto období vzrostla o více než 1 000%, přičemž se zdá být jednou z nejslibnějších investic býčího běhu v roce 2021.
 • Jaké komodity se vyplatí sledovat do konce roku?
  Komodity stále směřují v celoroční bilanci k zeleným číslům, což by bylo poprvé od roku 2010, ale určité obavy zůstávají. Zejména surová ropa a zlato čelí různým rizikovým událostem, které by mohly před začátkem roku 2017 poslat ceny dolů.
 • Jaké možnosti zbývají Evropě?
  Prezident ECB Mario Draghi minulý týden svými výroky, že udělá všechno pro záchranu eura, opět u investorů probudil obrovské naděje.
 • Jaké nápoje mohu konzumovat na keto dietě?
  Do stavu kétozy se naše tělo dostává, jakmile není v těle přítomna glukóza, jež náš organizmus využívá jako zdroj ene...
 • Jaké sektory letos podle analytiků Fidelity Intenational potáhnou?
  Indikátor sentimentu investorů* podle analytiků Fidelity International v jednotlivých odvětvích naznačuje, že v letošním roce bude zajímavý vývoj v oblasti informačních technologií, spotřebního zboží nebo v energetice. V případě IT sice dochází k poklesu sentimentu ze 7,3 na 7,1, ale u energetiky se jedná o nárůst z 6,4 na 7,1 a u spotřebního zboží je tento skok ještě výraznější – z 5,8 na 7,1 v roce 2018.
 • Jaké tituly kupovat podle Martina Zweiga?
  Po úvodním článku, který představil Martina Zweiga, je čas podívat se hlouběji na jeho analýzu trhů. S Grahamem a Buffettem jsme hledali převážně stabilní a bezpečné akcie, Zweig se zabýval vyhledáváním růstových akcií. Nicméně je třeba zdůraznit, že i Zweig byl ve svém hledaní vhodných titulů relativně konzervativní.
 • Jaké trhy stojí za to sledovat právě teď?
  Přestože je léto v plném proudu, tak aktivita obchodníků na trhu zůstává vysoká. V posledních dnech jsme byli svědky zajímavých pohybů, na které bychom rádi upozornili. Níže naleznete 3 trhy, na které je v současnosti upřena pozornost. A protože prázdniny jsou na fundamenty zatím skoupé, zaměříme se dnes hlavně na technickou analýzu.
 • Jaké typy investičních produktů existují?
  Chtěli byste investovat na burze, ale nevíte jaké investiční produkty existují? Nemáte úplně jasno jaké mají jednotlivé investiční produkty výhody, nevýhody či rizika? Proč je vhodnější investovat do více než jednoho investičního produktu? Pokud hledáte odpovědi na zmíněné otázky, je tento článek právě pro vás. Shrneme si v něm základní typy investičních produktů, které můžete u LYNX obchodovat.
 • Jak Evropa odolává nárůstu politické nejistoty?
  Globální politická nejistota podle studie ekonomů z Univerzity v Chicagu v posledních pěti letech vzrostla a je vyšší než v krizových letech 2008/2009. Steven Davis a jeho kolegové z Chicaga daly dohromady index globální politické nejistoty, který měří frekvenci negativních novinových zpráv ve vazbě na hospodářskou politiku v 16 největších světových ekonomikách. Souhrnný index (vážený HDP) vzrostl výrazně kvůli souběhu řady negativních faktorů - evropská migrační krize, brexit, nárůst podpory radikální pravice napříč EU, politická polarize v USA a výměna politické garnitury v Číně, která se možná v brzké době bude znovu opakovat. Politická nejistota nejen podle výzkumu ekonomů z Chicaga může ohrožovat hospodářský růst - vést “vystrašené? podniky a domácnosti k odkládání investic a spotřeby. Může ale nemusí, jak ukazuje například dosavadní zkušenost eurozóny z roku 2016. Přes výraznou kumulaci politických rizik (brexit, migrační krize) zatím není vidět, že by byl výrazně ohrožen hospodářský růst - podniky nijak zásadně neodkládají investice. Proč?
 • Jaké známky si vysloužili šéfové centrálních bank?
  Ekonom David Blanchflower se v rozhovoru pro Bloomberg pustil do známkování cent...
 • Jak chytit nůž v letu
  Dobrý den,chytlavý titulek, že?Věrně ale vystihuje situaci, ve které se trh nachází už asi třetí týden.Všic...
 • Jak i nadále obchodovat US ETF?
  Vzhledem k tomu, že dne 18.6.2018 bylo všem obyvatelům ČR omezeno obchodování s americkými burzovně obchodovanými fondy (ETF), rádi bychom Vám v následujícím článku představili varianty, jak tyto produkty nadále obchodovat – ať už přímo v USA, nebo na burzách v EU.
 • Jak interpretovat výsledky trhu práce v USA
  Zlato se konsolidovalo na pátečním minimu. Žlutý kov se opírá o neschopnost dolaru stavět na odrazu, ke kterému došlo v pátek po vyhlášení lepších, než očekávaných dat z trhu práce. Dolar k dnešnímu dni vymazal podstatnou část svých zisků a EUR/USD se obchoduje na úrovni 1.18, když páteční minimum bylo na úrovni 1.1728.
 • Jak investovat dobře? Poznejte nejdřív sami sebe
  V džungli investičních příležitostí a nástrah se nemusí vyznat ani experti dozorových orgánů, natož investoři. Jaké otázky si mají začátečníci, mírně, ale i středně pokročilí položit?
 • Jak je důležité míti průmysl
  Česká průmyslová výroba odolává koronavirovému šoku ze všech sektorů ekonomiky nejlépe a dokonce lépe, než se očekávalo. V říjnu, v době nouzového stavu, si průmysl po sezónním očištění připsal 3 % meziměsíčně a v meziročním srovnání po zohlednění jednoho chybějícího dne byl o 1,3 % vyšší. Po zohlednění všech sezónních faktorů si připsal celé 1 % meziročně, největší přírůstek od května 2019!!! Přitom v září průmysl byl ještě o 2 % pod loňskou úrovní. Dalším velkým úspěchem je, že v říjnu překonal jarní propad a vyšplhal se na předkoronavirové úrovně! V porovnání s únorem 2020 je průmyslová výroba o 1,9 % vyšší!
 • Jak je na tom cena zlata
  V poslední době jsme mohli zaznamenat protichůdné zprávy. Jedna z nich hlásá, že cena zlata je nejvyšší za poslední 4 měsíce. Jiná mluví o oslabení zájmu o zlato.
 • Jak je na tom Facebook pět let po svém IPO?
  Akcie společnosti Facebook sice po zveřejnění výsledků za první čtvrtletí tohoto roku oslabily, pesimismus ale není namístě. Ano, Facebook varoval, že letos znatelně zpomalí tempo růstu tržeb, protože k uživatelům už nelze nadále pumpovat další a další reklamu. Mark Zuckerberg se ale může spolehnout, že částečně to vyváží Instagram. Podle Morgan Stanley dosáhnou příjmy z reklamy na této aplikaci jen letos 3,6 miliardy dolarů. Facebook se navíc snaží o další pokrok v oblasti videí, aby k sobě mohl přetáhnout peníze, které zatím proudí do televizní reklamy.
 • Jak je na tom Tesla
  Morgan Stanley je přesvědčen, že společnost Tesla je velký podnik. Pokud by nastaly nějaké potíže, americká vláda by z...
 • Jak je to letos s dividendami?
  Na Pražské burze je hned několik společností, které vyplácejí slušnou dividendu. Jak to ale bude letos, kdy je hospodaření společností, obchodování a výplata ovlivněna pandemií a z ní vyplývající situací?
 • Jak Johnson přitížil i Draghimu - komentář k zítřejšímu zasedání Evropské centrální banky
  Chaos nad chaos. I tak lze vystihnout uplynulý týden v britské politice. Premiér Boris Johnson během něj vršil porážku nad porážku. Nic zásadního neprosadil. Pravděpodobnost tvrdého brexitu ke konci příštího měsíce proto v uplynulých sedmi dnech dramaticky spadla. To zajímá i evropské centrální bankéře, kteří už zítra přelomově rozhodnou o tom, jak se eurozóna popasuje s ekonomickými riziky, která se už delší dobu vrší jako Johnsonovy porážky. Tvrdý brexit je přitom centrálním bankéřům rizikem klíčovým.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
FxNet
FXCM
FXGiants
reklama
Purple Trading srovnani platformy 2