Neděle 31. květen 2020 04:43
reklama
RoboMarkets copyfx
reklama
RoboMarkets copyfx
reklama
RoboMarkets copyfx

Uranové akcie – 2 nejlepší tituly v roce 2019

09.08.2019 15:00  Autor: LYNX  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Uran je materiál používaný především v jaderných elektrárnách pro generování energie. Od problémů jaderného reaktoru Fukushima je tento sektor poměrně hojně kritizován. Své místo si nicméně stále drží.

Uran se používá i do jaderných zbraní, které jsou aktuálně velkým tématem především pokud jde o napětí mezi Severní Koreou a Spojenými státy.

Uran se těží a zpracovává stejně jako jiné materiály. Společnosti, které se na těžbu zaměřují, vydávají své akcie.

Přestože uranové akcie mají za sebou poměrně volatilní pohyby nahoru a dolů, řada investorů nyní sází na jejich růst.

Uranové akcie - uran jako investice

 

V následujícím článku se dočtete:

 1. Uran – základní informace
 2. Bude rok 2019 patřit uranu?
 3. Rostoucí poptávka: Mnoho jaderných elektráren ve výstavbě
 4. Uzavření dolů způsobuje nedostatek uranu na trhu
 5. Snížení produkce poskytuje jasný výhled na uranové akcie
 6. Omezený počet investičních příležitostí
 7. Nejlepší uranové akcie 2019
 8. Obchodujte uranové akcie u LYNX
 

Uran – základní informace

uran jako investice - nejlepsi uranove akcie pro rok 2019Uran je radioaktivní kov šedobílé barvy, který se relativně hojně vyskytuje ve sloučeninách s více než 200 minerály v zemské kůře. Podle odhadů zdroje uranu vydrží nejméně dalších 50 až 200 let. Chemická značka je U a atomové číslo 92.

V současné době Kanada představuje asi 25 % světové produkce, mezi další země s výskytem uranu patří např. Austrálie, kde se nachází největší zásoby uranu na světě. Dalšími významnými státy, kde se uran těží, jsou Rusko, Kazachstán, Namibie a Nigérie.

V současné době představuje jaderná energie přibližně 11 % celosvětové produkce energie. Navzdory všem nevýhodám je jaderná energie neutrální z hlediska CO2. Proto je efektivní z hlediska snižování smogu a skleníkových plynů a tedy paradoxně pro dosažení cílů v oblasti klimatu.

 

Bude rok 2019 patřit uranu?

Jaderná energie obecně nemá u mnoha lidí velmi dobrou pověst a uran také nemá mnoho přátel. Tuto averzi lze patrně přisoudit destruktivnímu potenciálu, který byl nejvíce dokázán v roce 1986 a 2011 při haváriích jaderných elektráren Černobyl a Fukušima. Katastrofa v Japonsku vedla mimo jiné k tomu, že například německá vláda urychlila postupné vyřazování jaderných elektráren z provozu.

Po jaderné havárii ve Fukušimě se cena uranu (U308) propadla z přibližně 70 USD za libru na pouhých 17 USD za libru. Uranové akcie tedy byly odsunuty na druhou kolej a dostaly se do dlouhodobé downtrendové spirály. Většina uranových akcií ztratila během několika let 80-90 % své hodnoty.

V roce 2018 však došlo ke značné korekci ceny uranu, která se vrátila až k hodnotě 29 USD za libru. V nadcházejících měsících tedy můžeme očekávat zotavení uranových akcií hned z několika důvodů.

Na začátku července 2019 se uranové akcie opět dostaly pod silný tlak. Ukázalo se, že na rozdíl od očekávání, vláda USA zjevně nestanoví žádnou vývozní kvótu na surovinu. Provozovatelé amerických jaderných elektráren by proto byli povinni koupit část uranu od domácích dodavatelů, což pravděpodobně povede ke zvýšení ceny uranu v USA.

Toto stanovisko vlády USA zatím nebylo oficiálně potvrzeno, většina médií však o tomto scénáři nepochybuje, jelikož vláda USA se chce očividně vyhnout vyšším cenám energií na domácím trhu.

Jaderná elektrárna

Rostoucí poptávka: Mnoho jaderných elektráren ve výstavbě

Navzdory tomu, co by se dalo očekávat po jaderné havárii ve Fukušimě, se počet aktivních jaderných reaktorů v posledních letech výrazně zvýšil. Od roku 2011 se celosvětově zvýšil počet jaderných reaktorů ze 437 na 455 a 53 dalších jaderných elektráren je ve výstavbě.

Kromě toho je podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) plánována výstavba 148 jaderných elektráren a 337 je v procesech rozhodování o proveditelnosti. Jen Čína a Indie plánují postavit více než 200 nových jaderných elektráren – především pro kontrolu znečištění ovzduší. Podíl jaderné energie v Číně by proto měl do roku 2030 vzrůst ze současných 4 % na více než 20 %.

Vzhledem k výstavbě četných nových jaderných elektráren předpovídají odborníci v nadcházejících letech výrazně vyšší poptávku po uranu. MAAE například odhaduje, že se spotřeba uranu zvýší z přibližně 73 000 tun v roce 2016 na přibližně 108 000 tun v roce 2030.

Uzavření dolů způsobuje nedostatek uranu na trhu

Na druhé straně se dodávka ztenčuje, v důsledku značného uzavírání uranových dolů. Zhruba před deseti lety bylo aktivních přibližně 500 dolů. Momentálně jich zbylo méně než 50. Asi 80 % světové dodávky uranu pochází pouze z deseti dolů. Ve fázi vývoje je navíc pouze pět rozsáhlých projektů, které by v budoucnu měli zajistit nabídku na trhu.

Největší kotovaná uranová společnost Cameco v roce 2018 dočasně zavřela největší uranový důl na světě – McArthur River, čímž snížila roční světovou produkci uranu o více než 8000 tun. Krátce nato Kazatomprom, největší světový producent uranu se 40% podílem na trhu, také oznámil tříleté snížení produkce o 20 % – na pouhých 4 000 tun ročně.

uran jako investice

Ani společnost Paladin nezůstala pozadu a zavřela důl Langer Heinrich v Namibii. Kroky pouhých 3 společností tedy povedou ke snížení roční světové produkce uranu o více než jednu pětinu. V dohledné době tedy lze očekávat stále se zvyšující deficit v dodávce uranu.

Snížení produkce poskytuje jasný výhled na uranové akcie

Od jara 2018 cena uranu již výrazně vzrostla z 20 USD za libru na 29 USD za libru. V současné době cena klesla na zhruba 25 USD za libru, kde pravděpodobně trend vytvoří nové vyšší minimum.

Kromě toho, jak se dodavatelská mezera neustále zvětšuje se zvyšující se poptávkou, mohou být drastické škrty ve výrobě rovněž katalyzátorem pro dlouhodobější a především udržitelný cenový nárůst hodnoty uranu.

Průměrné náklady na provoz dolů jsou výrazně vyšší než aktuální cena – cca 40 USD za libru. Současná cena za libru je tudíž neudržitelná. Podle odborníků by cena mohla vyšplhat až k hodnotě 60 USD za libru, aby byla pro těžaře lukrativní. Otevření nového uranového dolu je také komplikovaný a nákladný proces, který může trvat 10-20 let po objevení ložiska.

LYNX WhatsApp – Jediné burzovní zpravodajství, které potřebujete

Díky LYNX WhatsApp získáte každý den 2 zprávy, díky kterým budete mít neustále přehled o burzovním dění. Pro odebírání zpráv musíte mít v telefonu nainstalovanou aplikaci WhatsApp. Pro detailnější informace pokračujte zde.

Přihlášení k LYNX WhatsApp
lynx-whatsapp-cta1

Omezený počet investičních příležitostí

Investoři by měli sledovat uranové akcie, protože se to v dohledné době může vyplatit. Jediným problémem pro investory, kteří mají zájem o uranové akcie, je extrémně omezený počet vhodných kandidátů. Mnoho komoditních společností specializujících se na uran bylo ohroženo cenovou krizí a ztratilo hodně ze své hodnoty.

S tržní kapitalizací nižší než 100 milionů USD jsou tyto akcie nyní malé a extrémně rizikové. Společnosti jako Energy of Australia čelí velmi nejisté budoucnosti.

Investice do těžebních společností, které již mají výrobní nebo alespoň provozní dolů, jsou obvykle nejméně rizikové.

V následujících odstavcích naleznete 2 uranové akcie, které by mohly značně těžit z renesance na uranovém trhu.

Nejlepší uranové akcie 2019

2. Akcie Cameco: těžká váha uranového průmyslu

Kdo chce investovat do uranových akcií, nemůže minout společnost Cameco(ISIN: CA13321L1085 – symbol: CCJ – měna: USD), 2. největšího producenta uranu. Kanadská společnost se sídlem v Saskatchewanu vznikla v roce 1988 sloučením společností Saskatchewan Mining Development Corporation (SMDC) a Eldorado Nuclear Limited.

Cameco (Canadian Mining & Energy Corporation) provozuje doly v Kanadě, USA a Kazachstánu, které podle odhadů představují 15 až 18 % světové těžební kapacity. Tato společnost je světovou dvojkou hned po Kazatomprom z Kazachstánu. Kromě těžby uranu společnost poskytuje služby společnostem v jaderném průmyslu.

Prostřednictvím spolupráce s provozovateli jaderných elektráren se společnost Cameco rovněž podílí na dalším zpracování uranu a výrobě jaderné energie v Kanadě.

V důsledku nízkých cen uranu byl důl Rabbit Lake v roce 2016 uzavřen. V uplynulém roce byly také uzavřeny doly Cigar Lake a McArthur River Mines. Tvrdá opatření působí proti nízkým cenám uranu, které neumožňují výrobu pokrývající náklady.

Cameco produkuje uran v průměru 31 USD za libru. To je asi o 9 USD za libru méně, než je dlouhodobě udržitelný průměr v průmyslu, ale stále více, než je aktuální tržní cena suroviny.

Na jedné straně existuje mnoho starých zákazníků s dlouhodobými dodavatelskými smlouvami za vyšší ceny. Na druhou stranu velkou část nákladů tvoří odpisy dopravních systémů. V posledních dvou letech, Cameco, navzdory průměrné tržní ceně asi 23 USD za libru prodávala svůj produkty průměrně za 36 USD za libru.

Aby Cameco splnila své dodací povinnosti i přes sníženou výrobu, nedávno byla nucena levně koupit velké množství uranu na trhu a přeprodat je zákazníkům se smluvní prémií. V důsledku toho bylo možné podstatně snížit nadměrnou nabídku na trhu. Společnost momentálně sama produkuje přibližně třetinu potřebného uranu, aby dokázala zajistit poptávku svých klientů. Zbytek je nucena nakupovat na trhu.

Graf akcie Cameco. Zdroj: TradngView.

Kolaps cen již vyřadil mnoho konkurenčních společností ze hry. Jasná změna směru v roce 2018 se značným snížením dotací má ve střednědobém horizontu posunout ceny zpět do jasně ziskových regionů a v tomto ohledu čekají Cameco světlejší zítřky.

Skutečnost, že Cameco roky bojuje s poklesem tržeb kvůli nízkým cenám uranu, není nijak překvapivá. Tržby z prodeje klesly v posledních třech letech v průměru o 8 %. Přesto společnost v hodnotě přibližně 3,6 miliardy USD nadále vytváří solidní pozitivní cash flow: v roce 2018 produkovala společnost cash flow ve výši 2,1 miliardy CAD, což je mnohem více než 670 milionů CAD v roce 2017.

V první polovině roku 2019 poklesly výnosy o 11 % v důsledku uzavření dolu McArthur River. Zisky na akcii poklesly v přibližně o 0,10 CAD na akcii. Avšak s přibližně 1,1 miliardou USD v hotovosti a krátkodobými investicemi je společnost nadále v dobrém zdravotním stavu a v pohodlné finanční pozici.

LYNX TIP: O tom, jak fungují akcie blíž, se můžete dočíst v našem akciovém průvodci.

Ačkoli byla dividenda v poslední době výrazně snížena, pouhá skutečnost, že je společnost schopna vyplácet dividendy v obtížném tržním prostřední posledních let je dobrou známkou a jasně hovoří ve prospěch společnosti. Přestože společnost kvůli cenovým faktorům stále prochází těžkou fází, pozitivní vývoj na straně zisku pokračuje. Ve fiskálním roce 2018 bylo dosaženo zisku 0,53 USD za akcii, a to navzdory nákladům na dočasné uzavření dolů.

Každý, kdo sází na blížící se uranové rally ve druhé polovině roku 2019 by měl nakoupit několik akcií Cameco za současnou cenu 9 USD. Není pochyb o tom, že investice do uranu jsou spojeny s vyššími riziky než jiné investice. Provozovatelé uranových dolů pracují na hranici ziskovosti a mohou být těžce zasaženi potenciálním obnoveným poklesem cen.

Cena uranu však již po uzavření dolů mírně vzrostla, takže existuje důvod k optimismu. Cameco těží ze skutečnosti, že společnost může stále poskytovat služby dlouhodobým odběratelům za vyšší cenu, než je současný průměr v tomto odvětví. Stejně jako u všech ostatních uranových akcií však očekávejte, že Cameco bude i nadále vykazovat vysoké kolísání cen.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie a ETF?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií a vybraného ETF.

1. Akcie Uranium Energy: sázka na zvýšení ceny uranu

Americká společnost Uranium Energy (ISIN: US9168961038 – symbol: UEC – měna: USD) je jedním z mála menších producentů uranu, kteří se udrželi v oboru. Přes nízké ceny uranu je produkce společnosti stabilní. Uranové projekty společnosti se nacházejí ve státech Texas, Wyoming, Nové Mexiko, Arizona a Colorado.

Společnost řídí zkušený a velmi obezřetný manažerský tým kolem zakladatele a generálního ředitele Amira Adnaniha, který dokázal společnost provést krizí a současně získat další uranové projekty za zlomek peněz – například v povodí řeky Powder ve Wyomingu. To umožní Uranium Energy zvýšit produkci, jakmile cena uranu dostatečně stoupne.

Kromě výhodných akvizic nových projektů Uranium Energy rychle přizpůsobila svou strukturu nákladů tržním podmínkám během krize a v posledních letech, na rozdíl od mnoha svých konkurentů, nepřijala žádná velká finanční rizika.

Primárním cílem společnosti je momentálně přežít finanční krizi, která pročistí uranový trh od konkurence a společnost tedy bude mít obrovský prostor k růstu. Po navýšení kapitálu v roce 2018 má společnost Uranium Energy v současné době v držení přibližně 23 milionů USD v hotovosti.

Graf akcie Uranium Energy. Zdroj: TradngView.

Uranium Energy se vedle uranu zabývá také produkcí titanu. Společnost získala kvalitní titanový projekt o rozloze více než 70 000 hektarů s pěti těžebními právy akvizicí projektu Alto Parana od společnosti Paraguay od společnosti CIC Resources.

Titan je univerzální kov používaný například při výrobě různých kovových slitin používaných například v leteckém průmyslu. Většina minerálů titanu je však potřebná k výrobě oxidu titaničitého, který se využívá primárně při výrobě barev, papíru, plastů, potravin a kosmetiky.

S tržní kapitalizací cca 170 milionů USD je ve srovnání s Cameco tato malá společnost velmi dobře připravena na to, aby vydělala na zvýšení cen uranu. Uranium Energy vlastní zařízení na výrobu uranu, která mohou být v provozu kdykoli, protože vyšší ceny uranu zajišťují udržitelnou ziskovou výrobu. S titanovým projektem v Paraguayi navíc společnost není tak silně závislá pouze na uranu.

Akcie Uranium Energy se již odrazily od svého minima v roce 2016 díky rostoucím cenám uranu. Od léta 2018 však prošly akcie prudkou korekcí, přičemž cena slezla z maxima 1,80 $ na aktuální cenu kolem 0,94 $.

Obchodujte uranové akcie u LYNX

LYNX nabízí obchodování s uranovými akciemi přímo na domácích burzách. To našim klientům garantuje vysoký objem obchodování.

Ať už jste intradenní obchodník nebo dlouhodobý investor, můžete využít vynikající nabídky společnosti LYNX, protože vám umožníme obchodovat s akciemi, ETF, futures, opcemi , CFD, či forexem za příznivé poplatky.

U LYNX můžete obchodovat v reálném čase prostřednictvím našich profesionálních platforem.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn na více než 130 měn.

Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme analýzy trhu a novinky ze světa investic v rámci našeho LYNX zpravodajského a vzdělávacího portálu.

Zaujala vás investice do uranu?

Díky široké nabídce LYNX můžete zobchodovat všechny výše uvedené akcie.

Objevte více o investování do akcií s LYNX
uranové akcie - pět nejzajímavějších uranových akcií pro rok 2018 - obchodování u LYNX
nejlepší elektromobilní akcie

Megatrend E-mobility: 3 nejlepší elektromobilní akcie roku 2019

31. července 2019 | Akcie

E-mobility je téma, o kterém se globálně stále více mluví. Jak na něm profitovat? Objevte 3 nejlukrativnější elektromobilní akcie součanosti.

Číst dále
Akcie umělé inteligence (AI)

10 nejlepších akcií umělé inteligence (AI) roku 2019

24. července 2019 | Akcie

Umělá inteligence je aspekt, který se stává stále důležitějším. Objevte 10 najlepších akcií společností, které se zabývají vývojem AI tecnologií.

Číst dále

Nejlepší bitcoinové a blockchainové akcie roku 2019

12. července 2019 | Akcie

Bitcoin a další kryptoměny jsou možná na prahu další horečky. Objevte 3 akcie společností, které mohou z nárůstu ceny Bitcoinu profitovat.

Číst dále

The post Uranové akcie – 2 nejlepší tituly v roce 2019 appeared first on LYNX Czech Republic.

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Úpis akcií Saudi Aramco trvá roky a zatím je v nedohlednu
  Když začátkem roku 2016 uvedl korunní princ Mohammed bin Salman, že plánuje kótování akcií Saudi Aramco (oficiálně Saudi Arabian Oil Company), nadšení investorů bylo velké. Jenže od té doby uplynuly téměř čtyři roky a největší ropná společnost na světě stále neuskutečnila primární veřejnou nabídku svých akcií. A když už to konečně vypadalo nadějně a mluvilo se o emisi do konce tohoto roku, po útocích dronů na ropné zařízení v království je možné, že Saudi Aramco svůj úmysl opět odloží. A to navzdory informacím, podle kterých se vstup na burzu odkládat nebude.
 • Úplný zákaz prodeje připraví prodejce o miliardy. Provozovatelé restaurací přijdou v příštích deseti dnech o 4,1 miliardy, prodejci oděvů o 2,5 miliardy, obchody s nábytkem o 1,3 miliardy
  Krizové opatření vlády, spočívající v zákazu maloobchodního prodeje v řadě druhů prodejen a provozoven v ČR, připraví prodejce v příštích deseti dnech o miliardy.
 • Uplynula třetina výsledkové sezóny. Technologický sektor je zklamáním
  Tržby i zisky se pohybují na stejných úrovních jako před rokem. V nesouladu s tím poklesl provozní cashfl...
 • Uplynulý týden byl ve znamení Fedu
  Minulý týden byl ve znamení zasedání americké centrální banky. Ta ve středu naplnila očekávání a zvýšila pásmo cílovaných úrokových sazeb...
 • Uplynulý týden byl z pohledu evropské měny úspěšný
  Společná evropská měna v průběhu minulého týdne postupně posilovala s výjimkou středu týdne, kdy dočasně...
 • Upozornenie
  O 09:30 očakávame PMI výroby a služieb z Nemecka za mesiac august, prvý odhad.
 • Upozornenie: O 10:30 očakávame mimoriadne dôležité dáta UK HDP
  Libra je pred nimi nakupovaná, keďže trh bol agregátne v nej krátky a je teda pre neho r...
 • Upozornění na změnu marží v aplikaci Patria Forex
  Vážení klienti, v průběhu měsíce června došlo v aplikaci Patria Forex k několika změnám v zajištění z důvodu blížícíh...
 • Ups? trh podle ECB včerejší slova Draghiho nepochopil. Euro si přesto většinu včerejších zisků drží
  Bloomberg před pár minutami zveřejnil zprávu, podle které včerejší komentář Draghiho neměl za úkol cokoliv signalizovat směrem k měnové politice a byl cílený jako vybalancovaný. Podle našeho názoru byl, což jsme také včera naznačili na tomto místě. Trh však měl včera jiný názor a vypadá to, že lidi z ECB dnes měli potřebu tento názor korigovat. Bloomberg v článku cituje zástupce ECB, kteří nechtěli být jmenováni a podle kterých měl včerejší komentář být jak o zlepšující se ekonomické kondici evropské ekonomiky, tak o tom, že uvolněná měnová politika bude i nadále nezbytná.
 • Uranové akcie pro rok 2018
  Uran je materiál používaný především v jaderných elektrárnách pro generování energie. Od problémů jaderného reaktoru Fukushima je tento sektor poměrně hojně kritizován, své místo si nicméně stále drží.
 • Uranové akcie – přinese investice do uranu boom v 2018?
  Po boomu lithiových akcií v minulém roce se investoři začínají poohlížet po dalších příležitostech s potenciá...
 • Určení vhodného způsobu čištění odpadu
  Znalost vedení odpadního potrubí a kanalizace je základní předpoklad pro určení vhodného způsobu čištění odpadu, proto...
 • Úrok – matka všetkého zla
  Výrok tureckého prezidenta, že úroky sú matkou všetkého zla, má možno svoj základ v moslimskom náboženstve. No jeho súčasné načasovanie nie je náhodné. Naopak, turecká líra oslabuje na historické minimá tempom 5% mesačne, čo zvyšuje infláciu a zhoršuje pozíciu vlády pred blížiacimi sa voľbami. Avšak kolaps domácej meny nie je výhradne problémom Turecka. Problém má celý svet.
 • Úrok na českých dluhopisech dnes klesl nejníže od loňského srpna. Vládě zlevňuje obsluha dluhu, rostou šance, že banky nakonec půjdou s úroky hypoték citelně dolů
  Výnos desetiletých vládních dluhopisů ČR dnes klesl nejníže od konce loňského srpna. Přechodně totiž vykazoval hodnotu 1,032 procenta, která je nejnižší nejen za celý letošní rok, ale právě také za všechny loňské dny následující po 28. srpnu.
 • Úrokové sazby ČNB navzdory očekáváním dále porostou
  Poslední dny českým trhem hýbe inverze výnosové křivky úrokových swapů. Ještě v říjnu trh očekával růst úrokových sazeb ČNB téměř až na 2,5 % v horizontu dvou let. V současnosti však už nepočítá ani s jedním a naopak očekává pokles sazeb. Tento pokles se promítl i do výnosů státních dluhopisů, jejichž výnosová křivka se v posledních dnech v kratších splatnostech také invertovala. Tato inverze je způsobena řadou faktorů, které se sešly v nejhorší chvíli. Poslední statistiky inflace se liší až o několik desetin procentního bodu od prognózy ČNB, což si trh vykládá jako důvod pro přerušení dalšího zvyšování úrokových sazeb. Zároveň poslední tiskové konference guvernéra J. Rusnoka nepřekypovaly jestřábím naladěním, což opět vysílá signály trhu, že další zvyšování sazeb už nepřijde. Navíc poslední zprávy z USA a Číny naznačují, že oba tyto motory globální ekonomiky zpomalují. A aby toho nebylo málo, tohle vše se odehrává na přelomu roku, kdy je pro trh typická nízká likvidita.
 • Úrokové sazby ČNB zůstávají beze změny
  Česká národní banka ponechala na dnešním zasedání úrokové sazby beze změny tak jak jsme čekali my i valná většina trhu. Klíčová dvoutýdenní reposazba setrvává na 2,0 %. Existovala malá šance na zvýšení sazeb, ale ta se nenaplnila.
 • Úrokové sazby dál padají
  „Přestože jsme do pandemie koronaviru vstupovali s relativně vysokými úrokovými sazbami, stačily tři zasedání bankovní rady a vše je jinak. Nízké úrokové sazby nám pomohou urychlit ekonomickou obnovu, ale sami o sobě nás nespasí. Vláda musí přijít s plánem na rekonstrukci hospodářství,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
 • Úrokové sazby Fed nemění, svou bilanci chce redukovat již brzy. Velmi dobrý týden má sebou ropa i zlato
  Na svém červencovém zasedání ponechal měnový výbor americké centrální banky základní úrokové míry beze změny. Sazby tedy i nadále setrvávají mezi 1,00 a 1,25 %. K poslednímu zvýšení sazeb na dolaru se Fed odhodlal v červnu. Podle zápisu z červencového zasedání se centrální bankéři shodují na tom, že makroekonomická data ukazují na dobrou situaci na americkém trhu práce a hospodářská aktivita i nadále roste.
 • Úrokové sazby jsou ponechány beze změny
  „Růst úrokových sazeb odrazuje firmy od provádění investic. Vyšší úrokové sazby rovněž motivují lidi k omezování spotřeby. Kombinace těchto faktorů by při zpomalování růstu české ekonomiky přinášela četná rizika. Rozhodnutí o ponechání úrokových sazeb na současných úrovních lze proto hodnotit jako zodpovědné,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
 • Úrokové sazby padají ke dnu
  „V budoucnu pravděpodobně nebudeme čelit rychlému růstu cen, ale rychlému propadu naší ekonomiky. Česká národní banka proto dvakrát za sebou výrazně snížila úrokové sazby, aby podpořila naše hospodářství,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RoboMarkets copyfx