Sobota 19. září 2020 04:53
reklama
RoboMarkets webinare
reklama
Bossa nove webinare
reklama
Bossa live mentoring

Jaké investiční produkty je možné obchodovat (nejen) na burze?

29.01.2019 13:00  Autor: LYNX  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Chtěli byste investovat na burze, ale nevíte jaké investiční produkty existují? Nemáte úplně jasno jaké mají jednotlivé investiční produkty výhody, nevýhody či rizika? Proč je vhodnější investovat do více než jednoho investičního produktu? Pokud hledáte odpovědi na zmíněné otázky, je tento článek právě pro vás. Shrneme si v něm základní typy investičních produktů, které můžete u LYNX obchodovat.

typy investičních produktů

V článku se dozvíte o následujících investičních produktech:

 1. Akcie
 2. Dluhopisy
 3. ETF
 4. Opce
 5. Futures
 6. CFD
 7. Forex

1. Akcie

Akcie jsou velmi atraktivním investičním produktem, jak pro začínající investory, tak i pro zkušenější tradery. Je to taková „burzovní klasika“. Důvodem jejich oblíbenosti je přehlednost, srozumitelnost a relativní jednoduchost. Právě i z toho důvodu mluvíme o jednom z nejrozšířenějších produktů, který se na burzách obchoduje.

Co je akcie?

Akcie jsou cenné papíry vyjadřující podíl na majetku společnosti. Jsou emitovány v určité nominální hodnotě. Součet nominálních hodnot všech akcií odpovídá výši základního kapitálu společnosti. Akcionář, tedy každý, kdo nakoupil akcie společnosti, disponuje ve většině případů těmito právy:

 • Právo podílet se na řízení společnosti
 • Právo podílet se na zisku společnosti
 • Právo podílu na likvidačním zůstatku
 • Přednostní právo na upsání nových akcií

Podle práv, kterých akcionář nabyl, se rozlišují také druhy akcií. Nejběžnějším druhem je kmenová akcie. Jedná se o akcie se všemi čtyřmi výše zmíněnými právy.

Na základní otázky, které se obvykle začínající investor ptá, najdete odpovědi ve článku Investice do akcií: 11 rad k obchodování s akciemi pro začátečníky.

Výběr akcie

Kupujete-li akcie, kupujete část dané společnosti

Existuje mnoho faktorů, kterými se řídit před tím, než učiníte svůj první akciový obchod. Faktorů ovlivňujících hodnotu společnosti je nespočet. Mezi ty základní patří výsledky společnosti, finanční struktura společnosti a dividendová politika. Podle čeho se tedy řídit? Plánujete-li akcii držet dlouhodobě, spoléhejte spíše na fundamentální analýzu, chcete-li akcii držet krátkodobě, vyplatí se zahrnut analýzu technickou. Ideální je samozřejmě kombinace obou.

Technická analýza staví na historickém pohybu ceny, proobchodovaných objemech a dalších indikátorech. Napomáhá investorovi rozeznat obchodní příležitost, hlediska toho, „jak vypadá graf“. Může sloužit jako vhodný nástroj pro načasování vstupu do dlouhodobějšího obchodu.

Fundamentální analýza se naopak zabývá makroekonomickými daty, finančními výsledky, managementem společnosti a mnoha dalšími kvantitativními i kvalitativními faktory. Na jejím základě se investor snaží odhadnout vnitřní hodnotu společnosti. Určuje tedy, zda je cena akcie nadhodnocena, či podhodnocena.

Sestavení portfolia

Ideální variantou při investování do akcií je vytvoření diverzifikovaného portfolia. Investor tak chrání sám sebe před neočekávanými zprávami v jednotlivých sektorech. Zároveň každý ze sektorů reaguje odlišně na změny v hospodářském cyklu. Sektor technologií bude na svém vrcholu v období konjunktury, naopak investovat do sektoru spotřebního zboží je vhodné ve fázi poklesu. Ve webináři Akciové tipy pro rok 2018: nejzajímavější příležitosti napříč sektory jsme si ukazovali příklady, jak je možné právě na jednotlivé sektory pohlížet.

2. Dluhopisy

Na škále rizikovosti se dluhopisy nachází v té méně rizikové části investičních produktů. Je s nimi spojen příslib výdělku, který je často nižší, než je potenciální výnos u jiných instrumentů jako jsou akcie. Přesto mohou být dobrou dlouhodobou volbou pro doplnění portfolia i pro aktivnější investory.

Co je dluhopis?

Dluhopisy nachází své místo v defenzivnějších portfoliích investorů

Dluhopis je cenný papír, s nímž je spojena povinnost emitenta investorovi splatit dlužnou částku. Dlužná částka se skládá ze jmenovité hodnoty dluhopisu a kupónové platby. Zároveň je vždy stanovena doba splatnosti dluhopisu – ta může být od pár měsíců, až po několik desítek let.

Kupónová platba je nejčastěji vyplácena na konci doby expirace dluhopisu. Další méně častou variantou je výplata ve formě splátek. Kupónová platba je nejčastěji s fixním nebo variabilním úročením. Výplata ve formě fixního úročení je pro investora pak výhodná v případě, že klesají úrokové sazby. Investor při tomto poklesu obdrží stále neměnnou částku. Není tomu tak ale u dluhopisu s variabilním úročením. V tomto případě se hodnota kupónu odvíjí od referenční sazby. Tato varianta je pro investora výhodná při růstu úrokových sazeb.

Emise dluhopisů

Emise dluhopisů je stejně jako emise akcií forma, jak společnost (či jiný subjekt jako je stát) získává kapitál. Tyto finanční prostředky pak využívá jak na nové, tak i na běžící projekty či například na splátku svých závazků. Cena dluhopisu se odvíjí od mnoha faktorů. Mezi ty nejdůležitější patří bonita emitenta, délka do doby splatnosti a výše kupónové platby ve srovnání s aktuálními úrokovými sazbami.

Výhody investice do dluhopisů

Výhodou plynoucí z držení dluhopisu je výplata kupónu. Čím vyšší je kupónová platba, tím bude zpravidla i dluhopis rizikovější. Přesto se jedná v porovnání s akciemi či finančními deriváty o méně rizikový instrument. Právě rizikovost je měřena na základě ratingu dluhopisu. Dalším velkým pozitivem je, že dluhopisy obchodované na burze je možné odprodat, je tedy zajištěna jejich likvidita. Důvod pro zařazení dluhopisů do portfolia je právě vytvoření diverzifikovaného portfolia, resp. jeho méně rizikové části.

3. ETF

Nevíte, které konkrétní akcie vybrat? Máte pocit, že určité odvětví bude prosperovat? Nechcete tvořit své portfolio otevíráním desítek obchodů? Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli ano, pak je pro Vás ETF vhodnou volbou. Shrnuli bychom ho ve 3 bodech: jednoduchost, diverzifikace, nízké náklady.

Co je ETF?

ETF je moderní možnost investování

Zkratka ETF poukazuje na burzovně obchodovatelné fondy (Exchange-Traded Fund). Tento derivát kopíruje cenu podkladového aktiva. Podkladem v tomto případě bývá obvykle koš instrumentů jako jsou akcie, dluhopisy, měny nebo komodity. Velmi častou variantou jsou přímo akciové indexy jako je S&P 500 nebo DAX. Díky ETF máte možnost zobchodovat během jednoho otevřeného obchodu větší množství investičních produktů.

V praxi ETF vznikají tak, že určitý fond nakoupí daná podkladová aktiva a vydá na ně své vlastní akcie. Tyto akcie si jako investor máte možnost koupit. Nakoupená aktiva fond pak aktivně spravuje, tudíž cena velmi přesně kopíruje podklad. Máte-li zájem dozvědět se více o fungování ETF, pročtěte si uceleného průvodce pro obchodování ETF.

Proč obchodovat ETF?

Tento relativně mladý investiční produkt je vhodnou volbou, pokud nechcete skládat své portfolio po jednom produktu. Místo, abyste nakupovali každou položku z indexu DAX (tedy 30 akcií), jednoduše nakoupíte jedno ETF kopírující index DAX. Navíc se nemusíte zaobírat správou akcií, o to se stará fond, který jste skrze ETF nakoupili.

Při výběru zároveň nemusíte tápat, která akcie z určitého sektoru je ta, již chcete držet. Zkrátka nakoupíte vzorek společností z celého sektoru a vyhnete se tak časově náročné analýze. Co více, podaří se Vám diverzifikovat portfolio a tím i snížit riziko.

Obchodování ETF je obdobou obchodování akcií. Výhodou ETF je tedy také to, že lze spekulovat na pokles, můžete jednoduše otevřít pozici short. Je zřejmé, že ETF rozmělňují riziko více než akcie, za to ale mohou snižovat výnosy. Akcie jedné společnosti reagují daleko rázněji na jednotlivé události, než celý sektor, který je v ETF obsažen.

Investování do ETF s LYNX

LYNX se zajímá o aktuální trendy a informuje Vás o těchto aktualitách. Jelikož z legislativních důvodů bylo všem obyvatelům Evropské unie omezeno obchodování amerických ETF, zveřejnili jsme článek Jak i nadále obchodovat US ETF? Americké ETF nejsou ale jedinou volbou, jak obchodovat ETF. Expozici si můžete vytvořit i v rámci evropských ETF. Tipy na tyto ETF naleznete v článku Jaká ETF obchodovat v Evropě?

4. Opce

Opce a opční strategie. Přijdou Vám tyto investiční produkty složité a nepřehledné? Nemusí tomu tak být. Ve chvíli, kdy investor pochopí princip jejich fungování, se opce stává jeho přítelem. Řízení pozice dle vývoje trhu, možnost nastavit si výši potenciální ztráty, ale také nižší kapitálová náročnost. Ti, kteří holdují možnosti mít svou pozici pod kontrolou, jásají.

Co je opce?

Opce jsou finanční deriváty, tudíž je jejich cena odvozena od podkladového aktiva, např. akcie

Opce dává majiteli opce právo nakoupit (či prodat) podkladové aktivum za předem dohodnutou cenu. Tato cena se nazývá strike cena (neboli realizační cena). Každá opce má své datum expirace, tedy datum, kdy je opci naposledy možné uplatnit.

Opce jsou jednoduše řečeno předkupní práva. Nákupem opce si kupujete právo vstoupit do trhu – buď long nebo short.

Existují dva typy opcí. Call opce a put opce. Každý otevřený opční obchod, stejně jako u jiných instrumentů, má dvě strany, svého kupujícího a svého prodávajícího. Kupující za opci vždy platí opční prémii. Prodávající je na druhou stranu povinen v případě uplatnění opce podkladové aktivum prodat (či nakoupit).

Call opce dává kupujícímu opce právo v budoucnu nakoupit podkladové aktivum (např. akcie) za předem stanovenou cenu. Prodávající call opce má povinnost tuto opci prodat, pokud si kupující toto právo uplatní. Put opce dává kupujícímu právo prodat podkladové aktivum (např. akcie) v budoucnu za určenou cenu. Prodávající put opce má povinnost pokladové aktivum nakoupit při uplatnění této opce. Podrobnější vysvětlení základních opčních pojmů naleznete v článku Základy opcí, díl 1: Co jsou opce a jak fungují.

Proč obchodovat opce?

Opce jsou velmi komplexní investiční produkt, který Vám umožní efektivně kontrolovat riziko. Na základě různých opčních strategií volíte výši maximální ztráty či potenciál neomezeného zisku. Opce se obchodují na páku, tzn. že nepotřebujete disponovat kapitálem v plné výši podkladového aktiva. Opce se dají využívat ale i za účelem zajišťování se. Máte tak možnost ochránit své portfolio před propadem hodnoty akcií, které se ve Vašem portfoliu nachází.

Každý opční obchodník si na opcích najde to své. S opcemi jde poměrně dost kouzlit díky možnosti je různě kombinovat. Z toho důvodu se zpočátku mohou zdát poměrně komplikované. Prvotní časová investice do pochopení tohoto nástroje se Vám určitě vrátí.

Investování do opcí s LYNX

LYNX umožňuje opčním traderům přístup k profesionálním nástrojům jako je OptionTrader, ComboTrader, Probability Lab či Navigátor rizika. O těchto nástrojích se dočtete více v sekci věnované obchodním nástrojům. LYNX zároveň poskytuje zázemí zkušených opčních obchodníků, na které se máte možnost obrátit. Právě tito tradeři se Vám snaží předat své znalosti pomocí různorodých webinářů a článku na opční tematiku.

5. Futures

Futures mají za sebou relativně krátkou historii. Vznikly z čistě praktického hlediska, kdy si producenti zemědělských komodit chtěli zajistit výdělek. Od té doby futures zaznamenaly prudký rozvoj a dnes máme možnost obchodovat futures na finančních trzích. Vytváří investorovi možnost participovat na určitém vývoji v jednotlivém sektoru, a to v rámci nízkých poplatků a vysoké likvidity.

Co jsou futures?

S obchodováním futures je spojena řada rozdílů oproti obchodování klasických akcií

Proč futures kontrakty pomohly zemědělcům je zřejmé z následujícího vysvětlení. Futures jsou deriváty, tedy jakési smlouvy, kde se dvě strany dohodly, že si k určitému datu smění určité množství komodity za určenou cenu. Kupující se zavázal komoditu za tuto cenu koupit, prodávající se zavázal ji prodat. Kupující (mlynář, který potřeboval pšenici) měl tedy jasno, že komoditu dostane, prodávající (pěstitel pšenice), měl jasno že svůj investiční produkt prodá. Oba tedy byli v relativním klidu.

Futures se rozmohly a nyní mezi podkladová aktiva nepatří jen komodity ale i akcie, akciové indexy, měny, úrokové míry apod.

Jelikož jsou futures regulovány burzou, bylo určeno minimální standardní množství, doba expirace, minimální pohyb trhu a obchodní hodiny. Podrobnější vysvětlení těchto pojmů najdete v průvodci věnovanému obchodování futures.

K tomu, abyste mohli futures obchodovat, budete potřebovat maržový účet. Futures kontrakty jsou pákové investiční produkty a k jejich obchodování je nutno počítat s vyšším kapitálem. A právě i z toho důvodu je vhodné postupovat při jejich obchodování obezřetně. Futures jsou dost rizikové.

Proč obchodovat futures?

Na jednu stranu je pro obchodování futures potřeba vyšší kapitál, ale pokud bychom si porovnali náklady na otevření stejného množství akcií, zjistíme, že otevření futures kontraktu vyžaduje menší množství vlastních finančních prostředků. Důvodem je právě obchodování na marži. Díky pákovému efektu má trader také možnost docílit v poměru k investovanému kapitálu větších zisků. Výhodou futures je pak také vysoká likvidita, jelikož jsou to instrumenty v posledních letech velmi oblíbené.

Futures kontrakty lze obchodovat i na stranu short. Je tak možné vytvářet různé druhy strategií. když si to shrneme, futures nabízí velmi pestrou možnost obchodování. Velmi populární je například intradenní obchodování nebo právě obchodování komoditních spreadů.

Komoditní spready přináší investorovi další výhody nad rámec obchodování jednotlivých futures kontraktů. Jsou jimi nižší požadavky na marži či nižší volatilita. Velmi dobře lze využívat sezónní výkyvy trhu.

Investování do futures s LYNX

S LYNX dostáváte přístup na více než 100 světových burz, mezi nimiž se nachází komoditní burzy i ty, kde se obchodují finanční futures. Máte tak možnost zvolit si, kterou kategorii přes futures obchodovat. Od akciových futures, přes měnové, úrokové, komoditní či kryptoměnové.

Kvalitní zázemí platforem je též posíleno LYNX vzdělávací sekcí Futures & Spready, kde naleznete užitečné informace.

6. CFD

Neboli „Contract For Difference“ (česky tzv. „rozdílová smlouva“), označuje smlouvu mezi stranou kupujícího a prodávajícího. Tato smlouva přikazuje prodávajícímu zaplatit kupujícímu rozdíl mezi aktuální cenou a hodnotou podkladového aktiva v době uzavření kontraktu.

Investiční produkt CFD je finanční derivát, jež se dá uplatnit na podkladová aktiva jako je akcie, ETF, indexy, komodity, nebo měnové páry. Podkladové aktivum ale fyzicky nikdy nevlastníte, proto v případě obchodování CFD na akcie nemáte žádná práva spojená s držení reálných akcií. Jedná se pouze o spekulaci ohledně budoucího vývoje ceny.

Řada brokerů, dalo by se říci naprostá většina, láká klienty na obchodování akcií, přitom ve skutečnost vůbec akcie neobchodují. Obchodují pouze CFD na akcie. Tito brokeři nemají vůbec přístup na světové burzy, kde se akcie obchodují (NYSE, Nasdaq apod.), a tak si vytvořily CFD kontrakty, které nabízejí klientům a přitom se tváří, jako že nabízejí obchodování akcií. Protože tyto CFD broker vytvořil, v každém obchodě tvoří Vaší protistranu – jinými slovy Váš zisk, je jeho ztráta a Vaše ztráta, je jeho zisk. Je tedy pochopitelné, že obchodování u takových společností bude problematické. Rozdíl mezi obchodováním akcií a obchodováním CFD na akcie, je skutečně zásadní a je potřeba tomu rozumět.

Proč obchodovat CFD?

Obchodování s CFD probíhá podobně jako s akciemi

Přínosem CFD je možnost obchodovat s finanční pákou. Například pokud je pákový efekt stanoven na úrovni 20:1, tak se jako investor za každých €10, jež investujete, můžete nacházet v otevřené pozici v maximální hodnotě €200 (můžete mít vypůjčené finanční prostředky v hodnotě až €190). Maximální výše pákového efektu byla stanovena novou regulací ESMA.

Další předností je relativní jednoduchost instrumentu. Koupí CFD spekulujete na navýšení ceny (long pozice), prodejem CFD spekulujete na pokles ceny (short pozice).

Kromě výše zmíněných mohou být CFD na indexy dobrou alternativou k futures. Ty mají poměrně vysoké náklady a ne každý investor si může investici do futures dovolit. Jako příklad si uvedeme holandský akciový index AEX. S výší multiplikátoru 200 má kontrakt hodnotu €110,000 (AEX kótováno na 550 bodů). Z toho důvodu je hodnota udržovací marže pro tento kontrakt přes €6,000. Pro menší investory tedy může CFD představovat alternativu, když CFD na AEX si můžete pořídit již za €25.

Investování do CFD s LYNX

Obchodujte na více než 100 trzích ve 30 zemích světa. Široká nabídka zahrnuje CFD na všechny akcie z indexů S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100, DAX, FTSE a také pražského indexu PX a mnoha dalších indexů po celém světě. Krom akciových CFD jsou u těchto indexů k dispozici i indexové CFD. Ceny CFD opisují ceny akcií a je možné je obchodovat za extrémně nízkých poplatků.

7. Forex

Forex je mezinárodním trhem měnových párů. Jedná se o nejlikvidnější a největší finanční trh na světě – denní objemy transakci dosahují v průměru hodnot kolem 5 biliónu USD. Název Forex je zkratkou spojení Foreign Exchange (angl. směna cizích měn). Měnové páry dělíme na hlavní (základní nebo kótující měna je americký dolar) a vedlejší (americký dolar se v tomto páru nenachází). Více o forexu se můžete dočíst v průvodci obchodováním forexu pro začátečníky.

Proč obchodovat na Forex?

Jedna z největších výhod měnového trhu je jeho likvidita. K uzavření obchodu obvykle dochází již pár vteřin od jeho zadání. Můžete si tak být téměř jistí, že vždy najdete protistranu.

Na forexu je možnost obchodovat s vysokou finanční pákou, což ale bývá nebezpečné a proto regulace ESMA stanovila maximální výši finanční páky na 30:1 u hlavních měnových párů a 20:1 u vedlejších měnových párů. Samozřejmě účinky efektu páky můžou být i negativní, zvyšuje jak ziskový, tak ztrátový potenciál zároveň. Spolu s vysokou volatilitou se jedná o poměrně ziskový, ale rizikový trh.

Na trhu Forex máte možnost obchodovat 24 hodin 5 dní v týdnu. Všechny tyto výhody jsou příčinou, proč se obchodování na Forex stalo oblíbeným mezi daytradery i mezi obchodníky kteří drží pozice delší dobu.

Forex trading s LYNX

S LYNX máte možnost obchodovat na měnových párech s velmi nízkými spready. Samozřejmostí je ECN přístup na jeden z největších mezibankovních trhů, kde mezi sebou obchoduje 14 globálních bankovních domů (JP Morgan, Citibank, Deutsche Bank, Goldman Sachs atd.).

Který investiční produkt je ten pravý?

To, jaké investiční produkty nakonec zvolíte, je samozřejmě na vás. Jste-li více konzervativní či defenzivněji orientovaný, budete asi spíše nakupovat akcie stabilních a velkých firem, ať už kvůli divididendě, nebo i kvůli růstu ceny jako takové. Jste li naopak více spekulativní a agresivněji orientovaný trader, budou vám více sedět pákové produkty typu futures.

Investiční produkty je možné pochopitelně i kombinovat a vytvářet si celá portfolia složená z akcií, ETF, opcí, futures a dalších investičních produktů. Vždy je lepší začít opatrněji a přidávat na objemu a agresivitě až se trochu rozkoukáte a osvojíte si určité prinicpy a správné návyky.

Obchodování na burze není složité, ale není ani úplně triviální a vždy je potřeba dobře rozumět investičnímu produktu, který si zvolíte pro svůj obchod. Naši burzovní průvodci by vám v tom měly pomoci a pakliže vám i po jejich přečtení nebude něco jasné, jednoduše nám zavolejte nebo napište.

Obchodování přes LYNX

Začněte obchodovat s LYNX. Nabízíme nízké poplatky, nespočet investičních instrumentů, jako jsou akcie, ETF, futures, opce, CFD či forex, a možnost obchodovat na světových burzách. Naše platformy jsou přizpůsobeny tak, aby si investor i denní trader přišel na své.

Objevte více o investování s LYNX
exclamationamrk-75x75

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty.

U 63,5% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

The post Jaké investiční produkty je možné obchodovat (nejen) na burze? appeared first on LYNX Czech Republic.

Klíčová slova: FOREX | Technická analýza | Fundamentální analýza | Akciové indexy | Akciový index | Nasdaq | Dow Jones | ETF | Daně | Akciové tipy | Rizika | Politika | Obchodování na burze | Spready | Cenné papíry | Kapitál | Sazby | Akcie | Akcionář | Aktiva | Americký dolar | Analýza | Bonita | Broker | CFD | Call opce | Cenný papír | DAX | Derivát | Diverzifikace | Dluhopis | Emise | Finanční deriváty | Finanční trh | Foreign Exchange | Futures | Index DAX | Investice | Investor | Investování | Komodity | Koš | Likvidita | Long | Long pozice | Marže | Měna | Měnové páry | Měny | NYSE | Nabídka | Nástroj | Obchodník | Opce | Podkladové aktivum | Portfolio | Pozice | Put opce | Pákový efekt | Riziko | S&P 500 | Short | Short pozice | Trader | Trading | Uplatnění opce | Volatilita | Výnos | Úrokové sazby | Deriváty | USD | Citibank | Dluhopisy | Obchodování | Forex trading | Goldman Sachs | FTSE | Indexy | Fond | Zisk | Výsledky | Contract for Difference | Obchodní příležitost | Investiční produkty | Jak obchodovat | Obchodovat | Deutsche Bank | Regulace | Investovat | LYNX | Komoditní spready | Burzy | Ceny akcií | Aktivum | Index | Brokeři | Cena | CFD kontrakty | Co je akcie | Co je dluhopis | Co je opce | Dolar | Druhy akcií | Exchange | Expirace | Finanční derivát | Finanční prostředky | Fondy | Forexu | Graf | Instrument | Instrumenty | Investice do akcií | Investice do dluhopisů | Investiční | Investování do akcií | JP Morgan | Komoditní | Komoditní burzy | Obchodování s CFD | Opční strategie | Portfolia | Pšenice | Světové burzy | Trh | Tradeři | Put | Doba splatnosti | Standardní množství | Contract | Kontrakt | Burze | Obchodování CFD | Futures kontrakty | Index AEX | S&P | Ztráty | Poplatky | Nakupovat akcie | Výnosy | Obchodování ETF | ESMA | Investování s LYNX | Regulace ESMA | Obchodování Futures | Investování do ETF | Akcie společnosti | Pokles ceny | Obchodování akcií | Použití finanční páky | CFD broker | CFD na indexy | ECN | Intradenní obchodování | Obchodování přes LYNX | Obchodování s akciemi | Rozdílové smlouvy |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Jaké akcie byste měli kupovat podle Benjamina Grahama?
  V předcházejícím článku jsme se seznámili s hodnotovým investováním Benjamina Grahama. Zjistili jsme, jaké vlastnosti bychom měli mít, na jaké...
 • Jaké akcie byste měli kupovat podle Warrena Buffetta
  Víte, proč je Warren Buffet jeden z nejúspěšnějších investorů všech dob? V tomto článku odhalíme tajemství výběru těch správných akcií dle jednoho...
 • Jaké akcie nakoupit podle Petera Lynche
  V minulém článku jsme se zmínili, že Peter Lynch, měl zvláštní preference pro společnosti, jejichž pověst nebyla vždy nejlepší. Ať už šlo o kriminální historii, daňové podvody nebo nepopulární jméno, Lynchův výběr podniků, do kterých investovat, byl v tomto směru dosti svérázný. Na druhou stranu je třeba říct, že Peter Lynch trávil značné množství času detailní analýzou jednotlivých akciových titulů, která byla velmi dlouhá a často i náročná. Lynch byl zkrátka dříč, a možná právě proto odešel do důchodu tak brzy.
 • Jaké akcie nakoupit pro případ odchodu Řecka z eurozóny?
  Matt Bolduc, akciový analytik Saxo BankŘecko představuje pro finanční trhy obrovské riziko. Odchod Řecka z eurozóny, s...
 • Jaké akcie nakoupit pro případ odchodu Řecka z eurozóny?
  Řecko představuje pro finanční trhy obrovské riziko. Odchod Řecka z eurozóny, stejně jako odchod jakékoliv jiné slabé evropské země, by vyústil v masivní výběry peněz z tamních bank. Poté by pravděpodobně následovaly nepředvídatelné přesuny peněž pryč z Evropy, a investoři by se zřejmě zbavovali svých akcií a spíše by investovali do amerických dluhopisů. V každém případě by světové akciové trhy odnesly takovou výraznou změnu velkými ztrátami.
 • Jaké akcie sledovat při aktuálních pádech akciových trhů?
  Mnoho investorů zmeškalo příležitosti akciového trhu za posledních 10 let. Zatímco se všude mluvilo o blížící se krizi, všechny indexy se podívaly na nová historická maxima. Například index DAX se vyšplhal za osm let z 3 600 bodů na více než 13 500 bodů, což představuje nárůst o 275 %. Avšak za poslední měsíc, kdy trhy postihla hysterie a výprodeje z důvodu pandemie koronaviru, propadl index DAX o téměř 40 % a další významější akciové indexy jako S&P 500, Dow Jones a další o více než 30 % a propady pokračují.
 • Jaké akcie sledovat při příštím pádu akciového trhu?
  Mnoho investorů zmeškalo příležitosti akciového trhu za posledních 10 let. Zatímco se všude mluvilo o blížící se krizi, všechny indexy se podívaly na nová historická maxima.
 • Jaké budou mít volby prezidenta v USA vliv na ekonomiku?
  John J. Hardy, stratég Saxo Bank - Scénář pokud volby vyhraje Obama...Další čtyři roky stejná politika, možná ...
 • Jaké budou nejlepší obchody na Forexu v roce 2012?
  Stratég Goldman Sachs Jim O'Neill nabízí na příští rok dva forexové tipy.
 • Jak efektivně backtestovat opce
  Pokud se pohybujete v oblasti tradingu, tak jste se s největší pravděpodobností setkali s pojmem backtest, resp. backtestování. Zejména u intradenního obchodování futures či akcií je to klíčová složka pro vytvoření efektivního obchodního systému. Jde o proces, kde se na základě historických dat ověřuje, jak by dopadly jednotlivé obchody, pokud by byla dodržena striktní pravidla daného obchodního systému. Samozřejmě že historický vývoj určitého instrumentu nezaručuje, že obdobný vývoj bude i v budoucnu, nicméně poskytuje určitý (statistický) obraz, co může trader očekávat. Na základě těchto údajů pak lze obchodní systém „doladit“, tj. optimalizovat.
 • Jaké je složení komoditních indexů?
  Investoři do komodit mají za sebou další těžký rok. Výkonnost tří hlavních sektorů, tedy kovů, energetiky a zemědělství, měla totiž velké výkyvy. Podívejme jak si vedly hlavní komoditní indexy v roce 2012 a co způsobilo jejich rozdílnou výkonnost.
 • Jaké jsou nejúspěšnější vánoční dárky
  Máme za sebou Vánoce - křesťanské svátky, které jsou nejen v našich zeměpisných šířkách spojené s dáváním dárků. Američtí ekonomové...
 • Jaké komodity se vyplatí sledovat do konce roku?
  Komodity stále směřují v celoroční bilanci k zeleným číslům, což by bylo poprvé od roku 2010, ale určité obavy zůstávají. Zejména surová ropa a zlato čelí různým rizikovým událostem, které by mohly před začátkem roku 2017 poslat ceny dolů.
 • Jaké možnosti zbývají Evropě?
  Prezident ECB Mario Draghi minulý týden svými výroky, že udělá všechno pro záchranu eura, opět u investorů probudil obrovské naděje.
 • Jaké sektory letos podle analytiků Fidelity Intenational potáhnou?
  Indikátor sentimentu investorů* podle analytiků Fidelity International v jednotlivých odvětvích naznačuje, že v letošním roce bude zajímavý vývoj v oblasti informačních technologií, spotřebního zboží nebo v energetice. V případě IT sice dochází k poklesu sentimentu ze 7,3 na 7,1, ale u energetiky se jedná o nárůst z 6,4 na 7,1 a u spotřebního zboží je tento skok ještě výraznější – z 5,8 na 7,1 v roce 2018.
 • Jaké tituly kupovat podle Martina Zweiga?
  Po úvodním článku, který představil Martina Zweiga, je čas podívat se hlouběji na jeho analýzu trhů. S Grahamem a Buffettem jsme hledali převážně stabilní a bezpečné akcie, Zweig se zabýval vyhledáváním růstových akcií. Nicméně je třeba zdůraznit, že i Zweig byl ve svém hledaní vhodných titulů relativně konzervativní.
 • Jaké trhy stojí za to sledovat právě teď?
  Přestože je léto v plném proudu, tak aktivita obchodníků na trhu zůstává vysoká. V posledních dnech jsme byli svědky zajímavých pohybů, na které bychom rádi upozornili. Níže naleznete 3 trhy, na které je v současnosti upřena pozornost. A protože prázdniny jsou na fundamenty zatím skoupé, zaměříme se dnes hlavně na technickou analýzu.
 • Jaké typy investičních produktů existují?
  Chtěli byste investovat na burze, ale nevíte jaké investiční produkty existují? Nemáte úplně jasno jaké mají jednotlivé investiční produkty výhody, nevýhody či rizika? Proč je vhodnější investovat do více než jednoho investičního produktu? Pokud hledáte odpovědi na zmíněné otázky, je tento článek právě pro vás. Shrneme si v něm základní typy investičních produktů, které můžete u LYNX obchodovat.
 • Jak Evropa odolává nárůstu politické nejistoty?
  Globální politická nejistota podle studie ekonomů z Univerzity v Chicagu v posledních pěti letech vzrostla a je vyšší než v krizových letech 2008/2009. Steven Davis a jeho kolegové z Chicaga daly dohromady index globální politické nejistoty, který měří frekvenci negativních novinových zpráv ve vazbě na hospodářskou politiku v 16 největších světových ekonomikách. Souhrnný index (vážený HDP) vzrostl výrazně kvůli souběhu řady negativních faktorů - evropská migrační krize, brexit, nárůst podpory radikální pravice napříč EU, politická polarize v USA a výměna politické garnitury v Číně, která se možná v brzké době bude znovu opakovat. Politická nejistota nejen podle výzkumu ekonomů z Chicaga může ohrožovat hospodářský růst - vést “vystrašené? podniky a domácnosti k odkládání investic a spotřeby. Může ale nemusí, jak ukazuje například dosavadní zkušenost eurozóny z roku 2016. Přes výraznou kumulaci politických rizik (brexit, migrační krize) zatím není vidět, že by byl výrazně ohrožen hospodářský růst - podniky nijak zásadně neodkládají investice. Proč?
 • Jaké známky si vysloužili šéfové centrálních bank?
  Ekonom David Blanchflower se v rozhovoru pro Bloomberg pustil do známkování cent...
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple Trading USA volby