Úterý 11. srpen 2020 17:05
reklama
Admiral spread new
reklama
Admiral spread new
reklama
FP Markets

Multi/Mono tasking + Trading

Napsal:   Sekce: Vzdelávanie

Význam a spôsob svojej vlastnej činnosti z pohľadu mulitaskingu a monotaskingu pozná pravdepodobne každý z nás. Predpokladám, že určitá skupina je zástancom multitanskingu a iná zasa monotaskingu. Poďme sa pozrieť aj na základe vedeckých štúdií, ale aj pozorovanej praxe, čo je pre nás vhodnejšie. Každý môže posúdiť, ktorým smerom je vhodnejšie sa pre neho uberať.
 • Multitasking
 • Monotasking
 • Monotasking verzus multitasking
 • Optimálny čas pre maximálny výkon
 • S úsmevom 😊 aj vážne
 • Odstránenie rozptýlení
 • Naplánujme si „oddychový“ čas
 • Osobné
 • Záverom

Pre základné vysvetlenie významov Multitasking a Monotasking som použil Cambridge Dictionary. Nie preto, že by som ho považoval za „nadradený“ nad ostatné, ale napr. aj preto, lebo na rozdiel od iných, vysvetľuje aj význam Mono. Ako zaujímavosť, pri Multi sa „správa“ voči ženám gentlemansky, kedy uvádza, že ženy sú v tejto činnosti väčšinou úspešnejšie ako muži.


Multitasking

„Multitasking – schopnosť človeka vykonávať zároveň viac ako jednu činnosť. Vo výpočtovej technike schopnosť počítača, využívať niekoľko programov súčasne.“


Podľa vedeckých štúdií, keď praktizujeme Multitasking (ďalej Multi), nerobíme viac vecí, ako je zaužívaným názorom. To len náš mozog rýchlo presúva pozornosť postupne na každú z činností, o ktorú sa pokúšame. Ide o „prepínanie úloh“ a je to trocha nadnesene, v „Mono kruhoch“ definované  zároveň aj ako „smrť“ produktivity. Aj keď sa každá z týchto epizód odohráva v zlomku sekundy, výskum ukazuje, že tieto sekvencie  môžu znížiť produktívnosť až o 40%.

Štúdie ďalej naznačujú, že zástancom multitaskingu sa znižuje IQ. Jeho chronické praktizovanie môže znížiť hustotu sivej mozgovej hmoty v oblasti  cingulárnej kôry – čo je  oblasť spojená s empatiou a emočnou kontrolou.

K prepínaniu úloh dochádza dokonca aj pri jednoduchých bežných činnostiach, ako je kontrola textových správ, e-mailových upozornení, ale aj vtedy, keď sa náš kolega zastaví pri stole, aby nás len pozdravil. Čokoľvek, čo presmeruje našu pozornosť a zameranie, spôsobuje sekvenciu s prepínaním úloh.


Monotasking

„Monotasking – úkon vykonávania zároveň  iba jednej úlohy, najmä s cieľom pracovať efektívnejšie. Vo výpočtovej technike akt spustenia iba jedného počítačového programu.“


Monotasking (ďalej Mono), je založený na zameranie sa len na jednu činnosť a minimalizovanie potenciálneho prerušenia. Vykonávanie konkrétnej činnosti bez prerušenia, kým činnosť nebude ukončená, alebo kým neuplynie určité obdobie.


Monotasking verzus multitasking

Vedecké štúdie s potvrdením v praxi dokázali, že Mono udržuje mozog viac produktívnejší a zdravý. Naopak, Multi má na mozog a produktivitu negatívny vplyv.

Moderná doba priniesla fenomén Multi, ktorý v skutočnosti pri produktívnych činnostiach s dôrazom na kvalitu nemá opodstatnenie. Opak je pravdou – je škodlivý. Termín: „Ja dokážem viac vecí robiť súčasne“, je pre kvalitnú činnosť ničivý.


Väčšina z nás sa pri svojich činnostiach iba povrchovo koncentrujeme a tým sme aj menej efektívny. Neustály tok nepozornosti nám bráni ponoriť sa do úrovne, v ktorej sa vytvára skutočné sústredenie. Ak pravidelne pracujeme v „plytkom a rozptýlenom“ duchu, môžeme natrvalo znížiť svoju schopnosť dosiahnuť skutočnú koncentráciu. Nebudeme sa vedieť na požadovaný čas sústrediť na jednu vec vtedy, keď to budeme skutočne potrebovať najviac.


Optimálny čas pre maximálny výkon

Každý máme špecifickú dobu dňa, kedy sme v najlepšej možnej forme. Keď sme najvnímavejší, najmenej rozptýlení a s najväčšou pravdepodobnosťou máme v tomto čase naše schopnosti najviac pripravené k najlepším výkonom. Takéto časové obdobie je najvhodnejšie na praktizovanie Mono.

U niektorých sa vyskytuje ráno u iných neskoro v noci. U ďalších zasa skoro nadránom. Vo všetkých prípadoch je dôležité pozorovať samého seba a zistiť kedy je ten správny čas. Iste, pri tradingu máme svoje seansy a pod., ale je na každom z nás, ako chceme, alebo nechceme využiť svoje najoptimálnejšie časti dňa.


Ak nevieme kedy je čas nášho maximálneho výkonu, automaticky riskujeme jeho nevyužiteľnosť. Niekedy pracujeme, keď sme unavený, čo skutočne nemá zmysel, alebo tesne pred spánkom sa stresujeme čo sme počas dňa neurobili, alebo „preboha“, čo nás čaká zajtra. Jednoduché prirovnania, ale predpokladám, že väčšina z nás takéto stavy pozná.

Keď dokážeme identifikovať čas nášho najvyššieho výkonu počas dňa (noci), je potrebné tento použiť na prácu s potrebou najvyššej koncentrovanosti. Toto časové obdobie je potrebné chrániť pre skutočne významnú činnosti. S trochou nadsadenia by sa uvedený úsek (časový) a možno u niektorých jednotlivcov aj úseky dňa, dali nazvať: „Posvätné  chvíle“.

Iste, napr. Coldplay nemôžu odložiť koncert pred vypredaným štadiónom v São Paulo o niekoľko hodín, len preto, lebo jeden z členov kapely nie je v pohode. To by už, ale bolo o inom.


S úsmevom
😊 aj vážne

Sme ľudia a sme plní paradoxov. Pre spestrenie trocha odľahčím. Napíšem jednu príhodu, z nedávnej minulosti, v začiatkoch šírenia sa stále aktuálnej pandémie.

Stál som v rade pri pokladni v jednom potravinovom obchodnom reťazci. Ešte nebolo v platnosti povinne nosiť rúško. Nemal som a taktiež ani pokladníčka rúško nemala. Pán predo mnou, ale rúško mal. V závere svojho nákupu, dokúpil kartón cigariet. Na to som mu bez-emočne povedal, že som si takmer istý, že ho skôr zabijú tie cigarety, ako práve sa šíriaci vírus. Pokladníčka išla do sĺz a nastal smiech aj za mnou stojacich ľudí.


Môj úmysel nebol niekoho rozosmiať, alebo nerozosmiať. Z môjho pohľadu bola vec zrejmá. Bol to dobre a zdravo vyzerajúci 50 ročný chlap. Jednoznačne nepatril do rizikovej skupiny. Dalo sa povedať takmer s istotou, že cigarety ho viac na živote ohrozovali ako „nejaký“ SARS-COV-2. Nuž, ale takí sme – nevidíme veľakrát to, čo je pre nás skutočne dôležité. Samozrejme, že nepodceňujem hrozbu aktuálnej, ale aj iných pandémií.

Čo som tým chcel povedať? Sme veľakrát auto-deštruktívny. Ostávame v posteli o 5 minút dlhšie, aby sme sa potom naháňali ako „zmyslov zbavený“. Pritom o pozitívnej atmosfére začiatku dňa nemôže byť ani reči.

Ale k meritu. Najhoršie rozptýlenie (Multi) je niekedy (veľakrát) naša dobre mienená túžba byť produktívny. Je to paradox, ale skutočne stojí na zamyslenie. Pozrime sa na ľudí ktorí sa ponáhľajú. Skutočne dobehnú? Dokonca sa hovorí, že bežať na autobus je pod dôstojnosťou gentlemana. Ja si zasa myslím, že: „Ten kto sa ponáhľa, spravidla mešká“. Bolo dokázané, že ponáhľanie nám čas nezískava. Koniec-koncov, ten sa získať ani nedá.

Osobne si myslím, že väčšina z nás sa aj pri obchodovaní necháva často rozptyľovať inými záležitosťami. Praktizujeme Multi a výsledný efekt veľakrát nebýva dielom nesprávnej stratégie a pod, ale slabou koncentrovanosťou.

Keď odpútame svoju pozornosť od svojej hlavnej činnosti hoci len na okamih – nie je až také jednoduché sa „vrátiť“ späť a byť bezprostredne koncentrovaný. Údajne, takýto „návrat“ môže trvať od niekoľko desiatok sekúnd až po niekoľko minút. Píšem o návrate do plnej koncentrovanosti v akej bola naša myseľ tesne pred jej prerušením.


„Vrátiť“ sa späť k príprave na otvorenie pozície, alebo jej riadenia, neznamená len uprieť pohľad späť na obrazovku, ale napr. opäť „načítať“ údaje a pod. Predpokladám, že veľká časť čitateľov je presvedčená o svojej schopnosti vykonávať činnosti Multi. Koniec-koncov, sme tu aj od toho aby sme si vymenili skúsenosti a možno sa dopracujeme na základe diskusie k niečomu, čo nás posunie opäť dopredu.


V tomto prípade má automatické obchodovanie bezprecedentnú výhodu oproti diskrečnému. Zatiaľ, ale aj tak nemienim vymeniť „moje“ obľúbené diskrečné obchodovanie za automatické. To by ma museli o tom presvedčiť nejakí anjeli alebo čo. 😉


Odstránenie rozptýlení

Mono je o zameraní sa na jeden cieľ a o odstránení rozptýlení, ktoré nám ho bránia dosiahnuť. Jednoduché a pravdepodobne každému z nás známe. Pre ilustráciu – napr. prepnutie telefónu na režim „Lietadlo“, ignorovanie sociálnych sietí, e-mailovej schránky a pod. Proste všetky veci nesúvisiace s prácou, ktorá si vyžaduje maximálnu koncentráciu.

Deň ale môžeme začať napr. aj s 10 položkami v zozname úloh a veriť, že ich všetky splníme. Ak ich ale  nesplníme, je možné, že začneme zo seba robiť samosudcu. Budeme sa pravdepodobne cítiť neproduktívnymi. Samozrejme, tento cyklus sa môže zopakovať opäť aj zajtra. Aký to má význam? Zvyšovanie vlastnej menejcennosti, obava z ďalšieho zlyhania, podnecovanie stresu a pod.


Namiesto toho je lepšie začať deň otázkami, ktoré sú definíciou skutočne dôležitých vecí.

Čo by som dnes mal urobiť, aby bol zmysluplný?

Ktoré dve (tri?) najdôležitejšie veci chcem urobiť?

Prvá otázka nám pripomína, aby sme do svojho dňa zahrnuli činnosti, ktoré nám prinesú naplnenie a podporu pohody. Čítanie knihy dieťaťu, vychádzka so psom, návšteva kina s priateľkou, alebo ísť na obed so svokrou. 😊


Druhá otázka nás prinúti pozorne sa zamerať na dve (tri) veci, na ktorých nám skutočne záleží. Tým sa usmerníme využiť našu maximálnu koncentráciu na to, čo je skutočne dôležité. Pridanou hodnotou bude, keď dôležité činnosti urobíme v čase, keď sme najvýkonnejší. Možno to poznáte z filmov, z kníh či života. „Musí ma kopnúť múza.“„Mám spisovateľský blok.“„Teraz nie som koncentrovaný“, a pod. To sú stavy, kedy dotační čakajú na ten správny impulz. Iste, niekto povie, to sú ale umelci. Odpovedzme si každý z nás na otázku, kto sme my? Sme menej? Viac?


Naplánujme si „oddychový“ čas

Mono sa netýka iba práce – je rovnako dôležitý aj pri voľnom čase. Príliš často sa psychicky venujeme práci, keď by sme mali tráviť čas so svojimi deťmi, rodinou, oddychovaním a pod. Tento jav je známy ako „zvyšky pozornosti“. Stále premýšľame o nejakej úlohe, zatiaľ čo fyzicky sme niekde inde. Je to škodlivý dôsledok Multi.


„Oddychový“ čas je vyhradený na to, aby sme nerobili absolútne nič. Vo väčšine prípadov je náš plán nastavený od východu do západu slnka a nezostáva nám žiadne voľné miesto na oddych. Doslovne na nerobenie ničoho. Ten čas, ale neurologicky potrebujeme, aby sme nášmu mozgu dali tak potrebnú prestávku. Prestávka pre mozog nám následne umožňuje integrovať, riešiť problémy a spájať súvislosti v pozadí oveľa hlbšie – kvalitnejšie.


Prečo sú prestávky v súťažiach? Dovolím si tvrdiť, že veľká časť z nás pracuje niekoľko hodín nepretržite bez prestávky. Videli ste niekoho nepretržite niekoľko hodín súťažiť? Je jedno v akej oblasti. Či už fyzickej alebo mentálnej. Nemyslím v medziach extrémnych situácií. Myslím pravidelne sa opakujúce činnosti. Tak, aby sme vedeli aj zajtra pracovať. Vytvorenie a rozvrhnutie „oddychového“ času nám umožní návrat do práce s obnovenou a jasnou perspektívou. Len pre „istotu“ – ísť na 5 minút si zafajčiť, nie je spôsob ako si náš mozog oddýchne. Práve naopak.

„Oddychový“ čas si môžeme vytvoriť nastavením jasných hraníc, kedy sa pracovný deň skutočne začína a kedy sa končí. Dokonca si to môžeme sami sebe poslať aj e-mailom. Naplánujme si 1 až 2 hodiny denne, kedy si môžeme oddýchnuť, vyčistiť svoju myseľ a zapojiť sa do aktivít, ktoré znižujú stres – chôdza, čítanie kníh, meditácia či pobyt v prírode. Bez ohľadu na spôsob aktivity, dôležité je byť prítomný a zmysluplne sa zapájať do pokojného prostredia.


Osobné

Pre mňa, je doslovne „zabijakom“, predovšetkým pri obchodovaní, keď sa snažím byť ten, kto si myslí, že: „Dokážem robiť viac vecí naraz“. Samozrejme, že také situácie pri mne nastávajú, lebo som tvor omylný. Potešujúce je, že ich je stále menej a menej.


Záverom

Skutočne neviem posúdiť aká veľká skupina čitateľov je na „strane“ Multi a aká na „strane“ Mono. Nie je to ani podstatné. Podstatná je prípadná užitočnosť čo i len jednej z častí tohto článku čo i len jednému čitateľovi. Nie je v možnostiach jedného článku napísať vyčerpávajúco o uvedenej téme a predpokladám, že sa ku nej ešte v budúcnosti vrátim.


Úplným záverom a trocha expresívnejšie. Keď budem na „smrteľnej posteli“, tak mi bude úplne jedno či som v niektorej chvíli stihol urobiť „kopec“ vecí naraz. Dôležité pre mňa bude, že som urobil aspoň jednu „Čo stála za to“. Predpokladám, že to bude práve tá, na ktorú som vynaložil maximálnu koncentráciu a všetky svoje vedomosti či skúsenosti. Tak sa zdá, že mám čo robiť ...

Vladimír Beszédes

Použité zdroje

https://www.google.sk

https://www.pexels.com

https://pixabay.com

https://dictionary.cambridge.org/

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Můj první rok na FX . (díl 6. )
  Jak jsem se dotknul dna ......
 • Můj první rok na FX . (díl 7.)
  Jak jsem s tím snad něco konečně udělal!
 • Můj první rok na FX . (díl 9. )
  Cesta do hlubin študákovy duše
 • Můj první rok na FX. (8. díl)
  Řízení pozic.
 • Můj první účet
 • Můj začátek obchodování
  Přechod z dema na live
 • Můj začátek obchodování 2 - psychologie
  Jak to vypadá po 9 měsících.
 • Můj život s forexem aneb jak nebýt profesionálem
  Pročítám stránky jak zde na FXSTREET, tak i na jiných webech s touhle tematikou a hodnotím tak kde jsem celou dobu, co se tomu věnuji, dělal chybu a i přes dlouhých 8 let stále nejsem profesionálem.
 • Můj život s robotem (AOSem)
  V dnešním příspěvku bych se rád zaměřil na naše obchodování z hlediska vstupu emocí do procesu zadávání příkazů. Všichni víme, že naše obchodní systémy jsou vypilované do nejmenších detailů. Přesně víme jak spočítat velikost pozice, v jaké situaci vstoupit do trhu, kdy posunout SL na BE, s jakým ziskem, respektive RRR odejít, atp. Všichni ale také víme, jak silné emoce, nabité pochybami, nejistotou a mnohdy i panikou, prožíváme, když na připravený příkaz máme skutečně kliknout. Zodpovědnost ke svému účtu je obrovská a někdy je to opravdové peklo. Přiznejme si, že kdyby nám doktor v té chvíli měřil tlak, tak nás velmi často pošle okamžitě na JIP-ku. Pokud nejsme bezhlaví a nezodpovědní „střelci“, je to pro každého z nás mnohdy nepříjemný zážitek.
 • Mulla Nasruddin a jeho FX
  Miluji autora, který nikdy nenapsal ani řádku, ale vše vyslovil a jiní to vše zaznamenali. Říká se mu Osho a je to rebel, který říká pravdu o lidech, o životě. Jsou to myšlenky, které se mnoha lidem nelíbí, protože jsou to myšlenky o opravdové podstatě meditace a hlavně ega, a protože všichni fungujeme v různé míře na bázi ega, nechceme souhlasit s pravdami, které ego bolí – opravdu moc bolí.
 • Může být AOS dlouhodobě profitabilní?
  Jistě, může. Může AOS fungovat sám, bez podpory tradera? Ne, nemůže. Pořád se mi zdá, že mnoho obchodníků až tak úplně neporozumělo filozofii použití AOS a tak se to pokusím ještě jednou přiblížit na jenom příkladu.
 • Může být automatizované obchodování užitečné?
  Forexový trh je aktuálně jedním z nejoblíbenějších trhů na světě, který nabízí traderům za pomoci různých obchodních analýz a nástrojů potencionálně zajímavé obchodní situace a příležitosti.
 • Může být Bitcoin kvůli twitterovému podvodu zakázán či silně zregulován?
  Proběhl útok na společnost Twitter. Díky sociálnímu inženýrství se povedlo útočníkům dostat se k 130 účtům. Mezi nimi byl exprezident Obama, zpěvák Kanye West nebo miliardář Bill Gates. Společnost kvůli útoku musela přijmout drastické opatření. Jde o další ránu pro sociální sítě v boji proti reprezentantům Spojených států Amerických. Mohlo by zneužití sítě a kryptoměny vést k ilegalitě Bitcoinu?
 • Může koruna dál posilovat?
  Koruna se v posledních dnech usadila jen lehce nad hranicí 26 korun za euro. Česká měna si tedy od ukončení intervencí před 3 měsíci připsala vůči euru slušných 3,5 %. Z tohoto vývoje mají radost nejenom čeští turisté a dovozci, ale také spekulanti, kteří vstoupili do short pozice na měnovém páru EUR/CZK ještě za výhodného kurzu 27,00.
 • Může pokračovat ropná rally?
  Ropa letos exceluje, když od začátku letošního roku si připsala již více než 25 %. Pásmo 50-70 USD za barel, o kterém jsme psali v našem celoročním výhledu, tak funguje dle předpokladů. Tradeři v dlouhých pozicích by tak pomalu měli přemýšlet o vybírání zisků.
 • Může ropa ještě růst?
  Minulý týden jsem se zde věnoval fenoménu klesajících cen aktiv napříč investorským světem. Kvůli rostoucím dolarovým úrokovým sazbám začala takřka synchronně klesat jak cena dluhopisů, tak zlata i akcií. Forex jsem pochopitelně vynechal, protože měnové páry jsou při své kotaci vždy poklesem jedné měny vůči druhé, která naopak roste. Jednu skupinu aktiv oblíbenou zejména mezi spekulanty, jsem ale nepopsal – komodity.
 • Může zůstat americký dolar nadále silný?
  Ekonomická data ze Spojených států přicházejí nyní s velkým zpoždění způsobeným dočasným zavřením federálních úřadů. Včera jsme se proto mohli dozvědět, že deficit obchodní bilance za listopad se meziměsíčně výrazně zlepšil z 55,7 na 49,3 mld. USD, zatímco schodek obchodu s Čínou vykázal rekordní sekeru 37,2 mld. USD.
 • My lenoši - motor pokroku
  Hned v první větě se omlouvám za ten „motor“ v nadpisu. Tím my lenoši rozhodně nejsme. Už to samo o sobě by kolidovalo s naším přesvědčením, že nic není natolik důležité, aby to nepočkalo na někoho jiného, kdo danou věc udělá. No a ten motor, to bychom museli být my tou vůdčí osobností, hybatelem, vytrvalcem a já nevím čím vším ještě. Upřímně, to po nás nikdo nemůže chtít.
 • Myslíte to s tradingem opravdu vážně? Nezmeškejte náš prémiový VIP seminář!
  Vážení čtenáři a příznivci portálu FXstreet.cz, máme pro vás důležitou otázku: Myslíte to s tradingem opravdu vážně a chcete se stát dlouhodobě ziskovým traderem?
 • Myslí to Fed se snižováním bilance vážně?
  Bankéři americké centrální banky aktivně přemýšlejí a plánují způsob komunikace s investorskou veřejností ohledně postupu snižování své bilance. Fed drží rekordní množství státních dluhopisů a hypotečních zástavních listů (MBO), které nashromáždil v jednotlivých kolech kvantitativního uvolňování po finanční krizi.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
FP Markets