Středa 08. červenec 2020 05:17
reklama
Admiral spread new
reklama
Admiral spread new
reklama
RoboMarkets copyfx

Intuitívne a inštinktívne obchodovanie

Napsal:   Sekce: Vzdelávanie

Nasledujúci článok je písaný ako reakcia na článok: „Intuitivní a instinktivní obchodování – nikdy!“. Nie ako obhajoba môjho článku: „Typické obchodné chyby“, ktorý spomínanému článku predchádzal. Tento článok píšem len ako vysvetlenie vecí vytrhnutých z kontextu. Vysvetlenie niečoho, čo mi bolo podsunuté a pritom to bolo viac ako zavádzajúce.


Najskôr k opakovanému slovu „Nikdy“ zo strany autora spomínaného článku.

Mám za to, a možno mi niektorý z čitateľov dá za pravdu, že používanie slovíčka "Nikdy", nie je tým najvhodnejším termínom či už niečo urobíme, alebo neurobíme. Jednoznačne som zástancom, často opakovanej múdrosti: "Nikdy nehovor nikdy".

Predpokladám, že aj športovec na horeuvedenej fotografii a jednoznačný víťaz nad sebou samým, počul slovíčko "Nikdy" veľakrát. Čo dodať k jeho výkonu? Myslím, že na toto slová nestačia. V tomto prípade slovíčko "Nikdy" stratilo akýkoľvek význam. Túto časť môžeme vážený čitateľ brať ako na spestrenie, odľahčenie, ale aj na (ne)význam spomenutého výrazu.

Pre často sa opakujúce slovné spojenie intuitívne a inštinktívne, budem používať v ďalšom texte skratku IAI.

Poďme, ale k meritu veci

V nasledujúcich riadkoch určite nebude mojou snahou niekoho "tlačiť", alebo usmerňovať či inak ovplyvňovať v tom čo píšem. Vždy som písal priamo a veľakrát ľudové povedané som sa pred Vami "vyzliekol do naha". Každý nech si urobí úsudok sám.

Iste, môj úvod je osobný, ale inak sa nedá, nakoľko odpovedám na niečo, čo bolo viac ako zavádzajúce. Zavádzajúce predovšetkým po všetkých smeroch, s viac ako zvláštnym záverom v podobe príkladu „ruskej rulety“ na križovatke ako prirovnaniu k obchodovaniu s využívaním IAI.

Kto ste uvedené nezaregistrovali, tak predpokladám, že táto záležitosť je pre Vás bezpredmetná, ale za pozornosť môžem uviesť, že stojí za to si prečítať a zistiť kam až môže zájsť, nazvem to ... Vlastne nenazvem. Ako som napísal – každý nech si vytvorí úsudok sám.

 • „Intuitivní a instinktivní obchodování – nikdy!“
 • „Ruská ruleta“ ako prirovnanie pre IAI
 • „Typické obchodné chyby“
 • ... nuž, ale poďme ďalej ...
 • O čo p. Umovi išlo?
 • Mark Douglas – Disciplinovaný trader
 • Všetci vieme ...
 • Koniec-koncov
 • Úplným záverom

Váž. p.Uma písal, že tri dni rozmýšľal o napísaní článku, ako reakciu na môj článok. Nuž, ja som nerozmýšľal ani minútu a hneď po jeho zverejnený som vedel že reakciu napíšem. Počkal som pár dní, nakoľko veci nie je vhodné "šiť horúcou ihlou" a s maximálnou ústretovosťou voči p. Umovi píšem tento článok. Expresívneho slovníka som sa zdržal, aj keď mám za to, že v niektorých prípadoch by bol na mieste.

V podstate doplním potrebné a túto tému uzavriem. Budem sa snažiť reagovať ak nie vyčerpávajúco, tak iste s maximálnou snahou o napísanie potrebného, v primeranosti rozsahu jedného článku. Samozrejme, pokiaľ by som na niečo predsa len zabudol, tak v diskusnom fóre budem pripravený na prípadnú otázku reagovať.

Vo všeobecnosti by možno ani by nebolo potrebné reagovať, ale reagovať je potrebné voči čitateľom ktorých p. Uma dostal do omylu a v neposlednom rade aj voči sebe samému. Keď urobím chybu, tak si v plnej miere preberiem zodpovednosť, ale nie za chybu iného.

„Intuitivní a instinktivní obchodování – nikdy!“

V prípade, že by mal niekto záujem si pozrieť článok p. Umu, prikladám odkaz.

Merito článku spočíva v tom, že nie je možné predovšetkým u nováčikov, obchodovať na základe IAI. Odporúčať im takéto obchodovanie je nezodpovedné. Jeden z prispievateľov v diskusnom fóre takéto odporúčanie nazval „legálnym zločinom“.

Autor článku v podstate spochybňuje obchodovanie podľa IAI všeobecne. S jedným jeho stanoviskom plne súhlasím a to v časti, že začiatočníci by v žiadnom prípade nemali podľa IAI obchodovať. Taktiež samozrejme súhlasím aj so spomenutým prispievateľom v diskusnom fóre, že takéto odporúčanie by bol „legálny zločin“.

Zaujímavosťou je, že je som práve upozorňoval, kto a za akých okolností môže dospieť k obchodovaniu na základe IAI. Zároveň som ale napísal, že uvedené by malo byť skôr ako nadstavba už získaných skúseností ..., ale o tom sa ešte zmienim.

„Ruská ruleta“ ako prirovnanie pre IAI

Ešte viac ma pobavila časť kedy p. Uma prirovnáva prejazd cez križovatku bez rešpektovania značky „STOP“ v neprehľadnej križovatke, k situácii obchodovaniu podľa IAI.

Takéto prirovnanie je vhodným prirovnaním iba ak tak pre obdobu „Ruskej rulety“. V tomto prípade hazardéri namiesto revolveru používajú autá a ich „hracie pole“ je práve križovatka.  Uvedené prirovnanie použité ako prirovnanie k obchodovaniu na základe IAI, tak ako som ho uviedol v článku, nie je dobré ani ako zlý a už vôbec nie ako dobrý vtip.


V tomto prípade si autor ešte viac pomýlil pojmy z dojmami za účelom za každú cenu uviesť nejaký príklad. Uvedené, ale predsa nemôže byť hodné ani vhodné zo strany konzistentne zarábajúceho obchodníka na AOS.

„Typické obchodné chyby“

Môj článok, ktorý vyvolal v osobe p. Umu tak veľké rozhorčenie je tu. Nie je ho potrebný čítať celý – ale pre záujemcov prikladám jeho odkaz.

Dôležitá je nasledujúca časť, ktorú presne citujem ako som ju napísal v uvedenom článku. Je to tá časť, kde sa pojednáva o „Podceňovaní vlastného inštinktu a intuície“. Podotýkam, nie obchodovaní, ale podceňovaní.


Citácia:

"Podceňovanie vlastného inštinktu a intuície"

"Toto je skutočne „tenký ľad“. Nehovoríme o inštinkte alebo intuícii typu: „Včera Jozef povedal, že ropa pôjde hore“. V tomto prípade hovoríme o inštinkte a intuícii ktorej sa musí obchodník učiť v priebehu od svojich začiatkoch až po dobu kým bude obchodovať. Neexistuje niečo, ako: „Už to viem“. Neustále je potrebné sa učiť.

Dospieť k možnosti otvoriť obchod na základe inštinktu a intuícii je skutočnou profesionalitou, ktorá nás predurčuje na skutočne výborné výsledky. Jedným dychom, je ale potrebné dodať, že je to skôr akousi nadstavbou pre skúsenosti a zručnosti obchodníka, nadobudnuté za predchádzajúce roky a nie jeho primárnou metódou obchodovania. Faktom ale je, že pokiaľ takýto inštinkt a intuíciu získal, je jeho nespochybniteľnou výhodou sa týmito dvomi prednosťami nechať v príhodných rozhodnutiach usmerňovať a nepodceňovať ich.

Hovorí sa, kým nadobudneme profesionalitu v hocijakom odvetví, musíme trénovať, alebo sa učiť cca 10 000 hodín. Trhy rozhodne nie sú ľahké odvetvie a inštinkt či intuícia sa tu nadobúdajú ešte náročnejšie, nakoľko prostredie je neustále premenné.

Túto časť je možné zhrnúť do záverečného zhodnotenia: „Nepodceňovať vlastný inštinkt a intuíciu, ale až po tom, čo sme sa nespochybniteľne presvedčili po skutočne adekvátnom čase, že sme tieto danosti získali“.

... nuž, ale dosť citácií z môjho článku a poďme ďalej ...

... nuž, ale poďme ďalej ...

1. Kde som napísal, že odporúčam podľa IAI obchodovať nováčikom? Ani len náznakom som niečo podobné neuviedol! Ani len náznakom! Práve naopak – upozorňoval som na 10 tisíc hodín získavania takýchto skúseností.

2. Hneď v úvode som napísal: „Toto je skutočne tenký ľad“. Upozornil som, že sa nejedná o niečo, čo je automatické. Písal som o rokoch získavania skúseností v kontexte s ďalšími potrebnými zručnosťami.

3. „Jedným dychom“ som dodal, že obchodovať aj na základe IAI je akousi nadstavbou pre skúsenosti a zručnosti obchodníka, nadobudnuté za predchádzajúce roky a nie jeho primárnou metódou obchodovania. Zdôrazním: „Nie jeho primárnou metódou obchodovania!“.

4. Získanie možnosti obchodovania aj na základe IAI som prirovnal k získaniu zručností v iných ľudských činnostiach, kde sa hovorí, že takéto schopnosti môžete získať po cca 10 000 hodín trénovania, učenia sa a pod. Pritom som zdôraznil, že trhy nie sú ľahké odvetvie a IAI sa tu nadobúdajú ešte náročnejšie, nakoľko prostredie je neustále premenné.

O čo p. Umovi išlo?

Tak sa vlastne pýtam, o čo p. Umovi išlo? Minul sa mu materiál na články a chcel si byť sebe aj iným užitočný? To sa môže stať. Alebo len mal zlý deň – vlastne viac dní, nakoľko ako sám písal, dlho rozmýšľal, že napíše to, čo napísal? Alebo to boli osobné problémy? Stáva sa. Na skutočný dôvod ale aj tak neviem prísť.

Za pozornosť k tejto záležitosti ešte stojí fakt, že ako hodnoverný zdroj pre definíciu IAI použil p. Uma Wikipédiu. Iste, Wikipédia je celkom dobrý „šlabikár“, kde vieme nájsť, kto sa kedy narodil, koľko manželov mala Elizabeth Taylor, (7, ale sobášov 8, jedného šťastlivca si brala 2 x 😉) a pod. Ale aby nám slúžila ako zdroj pre odborné záležitosti, to si myslím, že "stojí na tenkých nohách".

Odborné články sa nevyhľadávajú na Wikipédii a predpokladám, že v tomto názore nie so ojedinelý. Dodávam, že ale aj Wikipédia má svoj význam. Za zmienku stojí ale, porovnať úroveň anglickej s českou a so slovenskou už ani nehovoriac.

Mark Douglas – Disciplinovaný trader

Kapitola – 8. Tri kroky úspešného obchodníka

Podkapitola – Strojcovia svoje skúsenosti s trhom ste Vy sami

Citácia

„Spoločne s budovaním pevných základov náhľadu a pochopenia vlastného duševného prostredia (ktorým sa budem venovať v kapitolách 9 – 14) sa naučíte vnímať trh objektívne a vo výsledku obchodovať intuitívne.“

Kapitola – 12. Dynamika dosiahnutia cieľa

Podkapitola – Krok piaty: Naučte sa myslieť v pravdepodobnostiach

Citácia:

„Keď zvládnete najzákladnejšie zručnosti, inými slovami až získate sebaovládanie nevyhnutné pre efektívnu spoluprácu s obchodným prostredím, môžete začať svoje rozumové schopnosti a intuíciu využívať k tomu, aby ste určili, aký bude nasledujúci krok trhu. To obnáša naučiť sa myslieť v pravdepodobnostiach.“


Kapitola – 2. Prečo nová metodológia myslenia?

Citácia:

„V skutočnosti existuje iba obmedzené množstvo reakcií, vedúcich k neúspechu. Ich rozoznaním sa môžete efektívne vyhnúť zopakovaniu chýb bez straty akéhokoľvek času. Jednou z chýb, je  vyhýbanie sa inštinktu a intuícii.“

Som presvedčený, že uvedené príklady z knihy Marka Dougalsa – „Disciplinovaný trader“  a jeho pohľad na obchodovanie s využitím IAI, je pre účely tohto článku sú dostatočným vyjadrením.

Alebo, že by skúsenosti Marka Douglasa boli p. Umom tiež spochybnené? Nuž, uvidíme.

Pre celkové doplnenie – o IAI, resp. o využívaní obchodovania podľa IAI, píše Mark Douglas aj v knihe „Trading in the Zone“.  V spomenutej knihe dokonca Mark Douglas o nevyužívaní IAI pri obchodovaní píše ako o typickej chybe obchodníka. Čo dodať?


Všetci vieme ...

Citácia z úvodu z jedného článkov p. Umu

„Všichni víme, jaký nervák umí být ten náš trading. Okousané nehty, propocené košile, vlasy vstávající hrůzou, probdělé noci. Tyto a mnoho jiných emocí a stavů provází naše obchodování a přiznejme si, velice často je to peklo. Nicméně, obchodování v minulém týdnu, alespoň pro moje obchody, bylo jako návštěva lázní“

Kto všetci? Všetci obchodníci ktorý sa zaoberajú dennou aktivitou na trhoch? Alebo všetci tí ktorí čítajú jeho články? Všetci? Je nás takmer 7,8 miliárd na tejto zemeguli. To skutočne všetci vieme to, čo vie p. Uma? To vážne?


Napíšem sám za seba. Pri stratách, alebo pri nie práve ideálne prebiehajúcom obchode, som od istého času skôr na seba nahnevaný. Z dôvodu skutočne stoického postoja, niekedy hraničiaceho až s ľahkovážnosťou. Skutočnosť, je ale taká, že ľahkovážnosť to nie je – je to stav mysle.

A zisky? Zisky vnímam ako niečo – ako niečo, čo proste malo prísť a prišlo (štatistická výhoda). Väčšie emócie ma skôr sprevádzajú, keď vidím ako sa môj pes tvári, že spí, pritom čo ja upratujem ;) (samozrejme, že aj pri vážnom článku môže byť niečo s úsmevom 😊).

Ak p. Uma má pri svojich obchodoch pocity, ktoré napísal úvode v jednom zo svojich článkoch a čo som tu citoval, myslím si, že to nie je to najlepšie duševné prostredie. V tomto prípade dovolím si dať do pozornosti dve knihy, ktoré aj mne významne pomohli. Predovšetkým „Disciplinovaný trader“ od Marka Douglasa, ale aj „Trading in the Zone“.

Koniec-koncov

Zdá sa, že uvedené som písal osobne. Áno – tento článok, ako v podstate všetky články, som písal a píšem osobne. S p. Umom moje osobné písanie nemá nič spoločné. To ale neznamená, že som nebol objektívny. Podľa môjho názoru, 100 % objektivita v takýchto situáciách neexistuje, ale dá sa k nej priblížiť. Ako veľmi som sa ja priblížil k objektivite toho čo som sám napísal a ako bol voči môjmu článku objektívny p. Uma, nechám na posúdenie každého čitateľa, ktorého táto téma zaujala.


Faktom je, že zajtra slnko vyjde tak či tak. Či za jasného počasia, alebo skryté za  búrkovými mrakmi, alebo v niektorom z kútoch zemegule, aj v takomto prírodnom úkaze.


Úplným záverom

Účelom tohto článku nie je vyvolať nič negatívne. Určite nie. Mal som za povinnosť podať vysvetlenie voči každému zainteresovanému čitateľovi,  ale aj voči sebe samému. Mám za to, že aj takéto situácie nás môžu posunúť ďalej v prospech užitočnosti.

S pozdravom a prianím veľa úspešných obchodov v budúcom týždni

Vladimír Beszédes

Použité zdroje

https://www.google.sk

https://www.pexels.com

https://pixabay.com

Mark Douglas – Disciplinovaný trader

Mark Douglas – Trading in the Zone

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Intradenní obchodníci IV. (Co další analýzy - vlivy na trh ?)
 • Intradenní obchodníci VII. (vynechané a předčasně ukončené obchody)
  Postupně se ve svých článcích dostávám do oblasti strategie, taktiky a trochu i psychologie. Tuto oblast jsem tak trochu načal už v minulém článku VI – ztrátové obchody. Dnes bych se pokusil na tento článek navázat. Co vás nejvíce při obchodování naštve ? Ztrátový obchod ? Přehlédnutý nebo vynechaný obchod ? Nebo zbytečně předčasně ukončený obchod ?
 • Intradenní obchodníci VI. (ztrátové obchody )
 • Intradenní obchodníci V. (obchodní plán - systém a obchodní deník)
 • Intradenní obchody II. (základní otázka je .................)
  Základní otázka platná pro každého tradera
 • Intradenní obchody I. (pěkně od píky)
  O intradenních obchodnících byly napsány celé knihy...
 • Intradenní systém
  Ahoj, to jsem zase já Ell. Dnes sem si řekl že napíšu článek o systému, který vznikl po osmi letech docela tvrdé práce. Mohl jsem samozřejmě nechat naprogramovat indikátor, o kterém jsem v minulosti mluvil, ale většina lidí si ho nezaslouží, takže mám pro vás manuální systém, který taky leccos umí.
 • Intradenný obchodný systém (15min TF + 1H TF)
  Trendový obchodný systém založený na S/R úrovniach
 • Intuice a instinkt v tradingu: Jak to funguje a na co si dávat pozor
  V posledních dnech se hned v několika příspěvcích rozjela naplno diskuse o tom, jestli jsou intuice a instinkt v tradingu dobrým nástrojem. Intuice a instinkt je do jisté míry filozofický koncept, nad kterým si láme člověk hlavu po staletí. Téměř se mi zdá, že došlo k nedorozumění v tom, co vlastně slova znamenají podle moderní vědy.
 • Intuice při tradingu
  Většina mých článků začíná větou k zamyšlení: “Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.?
 • Intuitivní a instinktivní obchodování – nikdy!
  Nedávno jsem četl článek, ve kterém autor, mimo jiné, mluvil o intuitivním obchodování. Dokonce hovořil o tom, že zadávání obchodů na základě intuice a instinktu je znakem profesionality tradera. Už když jsem to četl, říkal jsem si, že to tak rozhodně není. Ale pár dnů jsem o tom ještě trochu uvažoval, no a dospěl jsem k závěru, že k tomu musím něco říct.
 • Inverzná výnosová krivka na štátnych dlhopisoch
  V posledných dňoch sa dostala so médií správa, že na českých štátnych dlhopisoch je aktuálne inverzná výnosová krivka, čo sa všeobecne považuje za jeden zo znakov prichádzajúcej recesie a medvedieho trhu. Je to naozaj vždy tak?
 • Investičná príležitosť alebo nová matematika?
  Keď Giordan Brun dňa 17.2.1600 vykríkol ,,a predsa sa točí" to ho už oblizovali plamene kresťanskej cirkvi, ktorá takto trestala ľudí, ktorí nevideli zem ako stredobod vesmíru.
 • Investičná príležitosť: Kryptomenové burzy
  Počuli ste už o kryptomenových burzách? Tak ako existujú banky, poisťovne, brokery tak vznikajú aj rôzne kryptoburzy. Len pred pár rokmi mohlo byť pár kryptobúrz či niekoľko desiatok, no momentálne je to niekoľko stoviek a o pár rokov to bude aj niekoľko tisíc kryptobúrz.
 • Investiční rady od Warrena Buffetta
  Warren Buffett - šéf a ředitel investiční společnosti Berkshire Hathaway - je jeden z nejlepších investorů současné doby. Jeho zaměřením jsou dlouhodobé investice do podhodnocených společností, které mají "dobrý produkt nebo službu" a zároveň k tomu i konkurenční výhodu ve svém sektoru. Díky těmto pravidlům dokázal Buffet dlouhodobě překonávat benchmark SP500.
 • Investiční soutěž BOSSA: Začínají registrace do 2. kola soutěže o 350 000 Kč
  První kolo investiční soutěže BOSSA, v němž jste si mohli procvičit obchodování na finančních trzích na demo účtu s fiktivními penězi, se blíží do finále. Známe už tři výherce týdne, kteří od BOSSY získávají reálných 10 000 Kč a postupují do druhého kola soutěže, v němž se obchoduje s reálným kapitálem a hraje se o 350 000 Kč. Připojí se k nim i čtvrtý výherce z tohoto týdne plus 20 nejlepších investorů, kteří nejvíce zhodnotili za 4 týdny soutěže fiktivní kapitál 30 000 Kč. Samozřejmě se k nim připojí i Leoš Mareš a Patrik Hezucký z Evropy 2 a všichni ti, kteří se od druhého kola sami přihlásí.
 • Investiční soutěž na reálných účtech a dění na finančních trzích
  Shrnutí průběhu 1. týdne soutěže: První týden investiční soutěže na reálných účtech byl pro většinu soutěžících úspěšný. Více než polovina z nich, přesněji 50,59 procent, ukončila svůj první týden v plusu. Výsledná bilance jejich účtů (zavřených obchodů) byla na konci týdne vyšší než počáteční kapitál, který byl pro všechny stejný, a to 10 000 Kč.
 • Investiční soutěž zná výherce 100 000 Kč, rozhovor s vítězem
  Vánoční investiční soutěž společnosti Bossa zná svého výherce a nového majitele 100 000 Kč, stejně jako i výherce dalších lukrativních cen. Investoři dosáhli skvělých výsledků, když využili aktuální dění na finančních trzích. Prokázali, že vsadit se dá nejen na růst, ale i pokles ceny finančních aktiv. Soutěžící se chopili šance a prodávali ropu, případně měny na ni navázané jako ruský rubl, norskou korunu nebo kanadský dolar.
 • Investiční strategie a hypotéza (1.)
  Každý forexový obchodník je v podstatě investor, který investuje své volné prostředky do určité měny s očekáváním, že tato investice zhodnotí jeho do obchodu vložený kapitál. A každý investor, pokud ke své investici přistupuje odpovědně, o své investici přemýšlí, posuzuje zejména pravděpodobnost očekávaného vývoje a na základě těchto posouzení definuje svou hypotézu.
 • Investiční strategie a hypotéza (2.)
  Při formulaci hypotézy a zejména při její transformaci do investiční strategie se často zapomíná na vliv speadu a případných dalších nákladů nebo se jejich vliv výrazně podceňuje. Investiční strategie pak může v testovací variantě nabízet velmi dobré výsledky. Při reálném obchodování se vše ukáže ale jinak.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
FX Global
FxPro
FXGiants
reklama
RoboMarkets copyfx