Úterý 12. listopad 2019 06:38
reklama
RoboMarkets SQ
reklama
UFX
reklama

Jak porozumět technické analýze: Pět nástrojů, které vám pomohou obchodovat na nestabilních trzích

Napsal:   Sekce: Technická analýza

Technická analýza je častou volbou mezi pokročilými obchodníky – představuje nástroje, které mohou být ku prospěchu každému obchodníkovi a investorovi. V podstatě jde o to, jak vykládat pohyby na trhu, a tak lépe porozumět náladě trhu, identifikovat obchodní příležitosti a řídit rizika.

Na vlně jednoho z nejdéle trvajících býčích trhů v historii a s rostoucím chaosem vyvolaným geopolitickými událostmi a rostoucími obavami z recese se technická analýza stává stále důležitějším nástrojem schopným rozpoznat konkrétní instrument nebo směřování trhu jako způsob, jak se vyznat ve finančních instrumentech nebo na širším trhu a posílit řízení rizika na volatilních trzích.

Koncepci technické analýzy používali už japonští obchodníci s rýží v 17. století. Od té doby došlo ke značnému vývoji, díky němuž je technická a fundamentální analýza přední myšlenkovou školou pro investory, kteří chtějí analyzovat budoucí směřování finančních trhů.

Zatímco fundamentální analýza vychází ze zkoumání klíčových ukazatelů byznysu, technická analýza je založena na sledování historických dat z grafů. S jejich pomocí se určuje, jakým směrem se trh vydá. Při hloubkové analýze je tedy vhodné použít obě metody, které se navzájem doplňují, a nespoléhat se pouze na jednu. „Jasně vnímáme, že technická analýza získává na popularitě. Někdo spoléhá při obchodování výhradně na technickou analýzu, zatímco další ji používají jako doplněk k fundamentální analýze. Někdo si možná není přesně jistý, o co jde, ale technická analýza je v podstatě velmi jednoduchá a jde pouze o to, jak využít dostupná data k posílení vlastního řízení rizik a o to, kdy na trh vstoupit a kdy odejít,“ říká Kim Cramer Larsson, technický analytik Saxo Bank a dodává: „Mnoho obchodníků a účastníků na trhu se zaměřuje na signály, které by mohly naznačovat, kdy nás čeká globální recese. Podíváme-li se na klíčové úrovně na grafu S&P500, týdenní uzavření pod 2 728 by mohlo spustit odprodej, který by mohl stlačit index až ke 2 350, což je zhruba 20 % pod současnou úrovní. Pokud bude i nadále klesat a uzavře na 2 346, znamená to, že dlouhý stoupající trend pravděpodobně skončil a můžeme očekávat velkou korekci.“

Jak je nebezpečné zamilovat se do obchodování

Trh je až příliš zaplaven informacemi a běžný lidský přístup je odstínit informace, které se nám nelíbí, a více věřit zdrojům, které říkají to, co chceme. Připojme k tomu obvyklou představu, že investoři pečlivě sledují několik firem nebo indexů, a je velmi snadné, aby se lidé příliš zahleděli do své pozice.

„Je velmi snadné podstupovat větší a větší riziko, když držíte ztrátovou pozici. A bohužel to často znamená, že změníme svůj investiční rozhled v naději, že ztrátová pozice se zítra dokáže vrátit zpět. Abychom se vyhnuli negativnímu pocitu z držení ztrátové pozice, často k ní naopak přidáváme, abychom snížili průměrnou cenu a tím snížili i procentní ztrátu. Tyto kroky jsou podmíněny našimi pocity a můžeme jim zabránit, pokud využijeme nástrojů technické analýzy, díky kterým můžeme nastavit správný příkaz stop-loss, který je zásadní pro investiční přístup k řízení rizik,“ říká Kim Cramer Larsson. Larsson studuje psychologii investorů už řadu let a vidí, že mnoho lidí dělá stejnou chybu.

Význam trendů

Při používání technické analýzy je sledování trendů zásadní. Stručně řečeno, trend je možné popsat jako všeobecné směřování trhu během konkrétního časového období. Trendy mohou být býčí i medvědí a délka období může být v hodinách i měsících. Využití trendů může investorům pomoci získat ucelený obrázek o vývoji investic a naznačit, kdy investovat. A kdy ne.

5 nástrojů technické analýzy a jejich využití:

Jednoduchý klouzavý průměr

Jednoduchý klouzavý průměr je užitečný nástroj pro analýzu trendu cenného papíru, protože vyrovnává cenové výkyvy a snižuje „šum“. Počítá se jako součet uzavírací ceny akcie po určenou dobu – obvykle 20, 50, nebo 200 dní – a vydělením tohoto součtu počtem dní. Kratší období samozřejmě znamená vyšší volatilitu. Při používání jednoduchého klouzavého průměru hledáme místo, kdy se dva klouzavé průměry protnou, a které se obvykle označuje jako „mrtvý kříž“ nebo „zlatý kříž“. Tyto ukazatele je možné použít pro rozpoznání trendu, ale nepředstavují nejsilnější signál, protože jednoduchý klouzavý průměr zaostává za skutečností.

BÝČÍ SIGNÁL:

Zlatý kříž nastane, když se 50denní jednoduchý klouzavý průměr protne nad rostoucím 200denním klouzavým průměrem. To se považuje za známku býčího trhu a signál pro nákup. Zde je to ilustrováno na akciích Tesly, kde se objevil zlatý kříž na začátku roku 2017 a označil začátek pozitivního trendu cen akcií.


MEDVĚDÍ SIGNÁL:

Mrtvý kříž nastane, když se křivka 50denního jednoduchého klouzavého průměru dostane pod klesající 200denní pohyblivý průměr. Je to známka medvědího trhu, což naznačuje vhodný čas k prodeji. Na tomto grafu se 50denní průměr dostal pod křivku 200denního průměru (červená), což naznačuje dlouhodobý klesající trend v průběhu roku.Trendy:

Někdy je těžké poznat, kdy kupovat a kdy prodávat. Nastavení linií trendu je způsob, jak naznačit, kdy je vhodné kupovat a kdy je potřeba toho nechat. Linie trendu získáte, pokud spojíte dva nebo více cenových bodů – buď maxim, nebo minim – a nakreslíte linii rezistence nebo podpory.

BÝČÍ SIGNÁL:

Horní linie trendu představuje linii rezistence. Jakmile cena prorazí linií rezistence, může to naznačovat pozitivní trend pro daný instrument a signalizuje příležitost k nákupu. V tomto příkladu by to znamenalo, že index NASDAQ 100 by musel prorazit úroveň 8 100.

MEDVĚDÍ SIGNÁL:

Nižší cenové body představují linii podpory. Ta stanoví okamžik, kdy má zafungovat příkaz stop-loss, nebo kdy jsou identifikovány krátké příležitosti. Pokud instrument najednou prorazí linii podpory, jde často o medvědí signál, který naznačuje cenu, kdy by investorovi pravděpodobně prospělo prodat a snížit ztrátu než se dál držet zuby nehty. V tomto příkladu by to znamenalo, že index NASDAQ 100 by musel prorazit pod úroveň 7 600.Index relativní síly (RSI)

RSI je ukazatel hybnosti v rozmezí 0-100, který ukazuje vztahy mezi posledními pohyby na trhu. Může pomoci zjistit, zda má aktivum převis poptávky nebo nabídky.

BÝČÍ SIGNÁL:

Pokud je ukazatel v rozmezí 0-30, znamená to, že má aktivum převis nabídky a je tedy čas jej kupovat, dokud nedojde k obratu trendu. V uvedeném případě Tesly k tomu došlo v květnu, když RSI klesl pod 30 a poté se v následujících měsících vrátil zpět.

MEDVĚDÍ SIGNÁL:

Pokud je ukazatel mezi 70-100, znamená to, že aktivum má převis poptávky. To znamená, že je zřejmě vhodný okamžik se stáhnout a počkat, až se trend obrátí. V případě Tesly je to jasně vidět v červenci, kdy RSI vystoupal nad 70, což znamenalo obrat trendu.Bollingerova pásma

Bollingerova pásma se používají pro sledování volatility trhu a ukazují, kdy je vhodný čas k prodeji nebo nákupu. Bollingerova pásma zahrnují jednoduchý klouzavý průměr, kdy jedno pásmo nahoře a jedno pásmo dole ukazují standardní odchylku, která zobrazuje, jak jsou ceny rozptýleny kolem průměrné hodnoty. S rostoucí nebo klesající volatilitou se pohybují i pásma. Pokud je volatilita vysoká, pásma se rozšiřují – a pokud je nízká, pásma se zužují.

BÝČÍ SIGNÁL:

Prudký pohyb, který protne horní pásmo, obvykle znamená býčí signál. V tomto příkladu se akcie Tesly v říjnu dostaly do horního pásma, což zahájilo býčí trend v průběhu následujícího měsíce.

MEDVĚDÍ SIGNÁL:

Pokud se projeví prudký pohyb směrem k dolnímu pásmu, jde o medvědí signál. V prosinci se akcie Tesly dostaly do spodního pásma. To naznačilo medvědí trend v následujících měsících.Objem

Při sledování obchodovaného objemu můžeme zjistit, kdy se trh chystá pohnout nahoru nebo dolů – takže můžeme odhadnout, kdy prodávat nebo kupovat. Objem roste ve chvíli, kdy investoři prodávají nebo kupují určité aktivum a klesá, když se aktivum neobchoduje. Cena a objem jsou vždy propojeny, protože žádný trh neexistuje bez cenových výkyvů, a žádný pohyb cen se neobejde bez objemu. Objem představuje rovnováhu nabídky a poptávky, která vyvolává růst nebo pokles cen.

BÝČÍ SIGNÁL:

Pokud roste cena i objem, je to potvrzení trendu a býčí signál.


MEDVĚDÍ SIGNÁL:

Pokud cena roste, ale objem klesá, jde o nerovnováhu na trhu a cenové vyčerpání.


Saxo Bank nabízí investiční a obchodní účet, ze kterého můžete obchodovat všechny třídy aktiv jako jsou akcie, indexy, Forex, CFD kontrakty, dluhopisy, komodity a více. Máte dotazy k jednotlivým funkcím nebo se chcete dozvědět více o naší nabídce investičních a obchodních účtů? Neváhejte nám zavolat na +420 226 201 580 nebo napsat na psprague@saxobank.com

Disclaimer:

Žádná z uvedených informací není pobídkou k nákupu nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního instrumentu, učinění investice nebo účasti na jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tento materiál je vytvořen pouze pro marketingové a/nebo informační účely a Saxo Bank A/S neručí a nezodpovídá za správnost nebo úplnost zde uvedených informací, informace se mohou v čase změnit. Při poskytování tohoto materiálu Saxo Bank nezohlednila investiční cíle konkrétního příjemce, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky a nic v tomto dokumentu není zamýšleno jako investiční doporučení a Saxo Bank nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpí ztrátu z obchodování. Úplné prohlášení o vyloučení odpovědnosti Saxo Bank si přečtěte na adrese: https://www.home.saxo/cs-cz/legal/risk-warning/saxo-risk-warning

Hodnota vašich investic může klesat i růst a ztráty mohou překročit vklady u maržových produktů. Komplexní produkty, včetně CFD a FX, jsou spojeny s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz díky pákovému efektu. Měli byste proto zvážit, zda chápete, jak CFD, FX nebo další produkty fungují a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých peněz. 71 % účtů retailových investorů při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem ztrácí peníze.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Jak obchodovat bez sledování zpráv, výsledků a analýz – 2. díl
  V prvním díle, o kterém jsem nevěděl, že to bude první díl, jsem se snažil říct, že mohou existovat obchodní přístupy, které ke svému uplatnění nepotřebují sledování zpráv, výsledků nebo tvorbu analýz. Současně jsem řekl, že jeden takový používám, a že vlastně splňuje požadavky toho, kvůli čemu jsem se do obchodování pustil. Také ale musím souhlasit s těmi, kteří první díl považovali za hodně obecný a tak se v tomto pokusím přinést více faktického.
 • Jak obchodovat dle Purple Bands indikátoru?
  Brokerská společnost Purple Trading nabízí volně ke stažení unikátní indikátor Purple Bands, který dokáže velmi přesně detekovat potencionálně zajímavé obchodní příležitosti na finančním trhu. Indikátor je schopen velmi často správně určit situaci, kdy je cena na trhu již překoupená, a v nejbližší době velmi pravděpodobně začne klesat. Nebo naopak situaci, kdy je cena na trhu podhodnocená, a v nejbližší době začne růst!
 • Jak obchodovat EUR/USD a USD/CAD
  Po platném breakoutu důležité rezistence (dvouleté maximum) koncem minulého týdne měnový pár EUR/USD dále posiloval a vystoupil až nad úroveň 1,1900. I nadále dobré průběžně přicházející zprávy z americké ekonomiky nedokázaly měnový pár oslabit.
 • Jak obchodovat EUR/USD, USD/CHF a ropu WTI?
  Měnový pár EUR/USD v týdnu dále oslaboval, v pátek prorazil support hladinu na 1,1710 +/- a obchodoval se až v 1,1650 +/- oblasti. Dnes tento pár rychle korigoval nahoru k 1,1730, když se lehce uklidnila situace v Itálii. K uklidnění na finančních trzích přispěla i potvrzení uskutečnění plánované a poté zrušené schůzky USA x KLDR. Poslední dny také klesají i výnosy amerických dluhopisů. To vše by mohlo pomoci případné výraznější korekci eura k 1,1850 +/-.
 • Jak obchodovat fibonacci retracement na H1 EURJPY
  V dalším článku bych Vám chtěl představit část mého obchodního přístupu a zkušenosti s obchodováním fibonacciho retracementu na H1 EURJPY.
 • Jak obchodovat komodity?
  Ropa WTI se dále, dle očekávání a v souladu s dřívějšími obchodními signály, sune nahoru. Ve středu se jí povedlo prolomit další technickou rezistenci v oblasti 57,50 - 58 USD. Dnes tuto oblast testujeme shora a tento náraz byl úspěšně odražen zpět nahoru. Obchodujeme tak tedy nadále nad 58 USD.
 • Jak obchodovat s akciemi bez stresu
  Chcete být na akciovém trhu úspěšní? Bohužel to nebude jednoduché. Neexistují žádné zázračné metody. Pokud se chcete stát lepším investorem z dlouhodobého hlediska, připravte se na tvrdou práci.
 • Jako na houpačce. Akcie i měny zatím hledají směr
  Trhy zatím hledají svůj směr.
 • Jak ovlivní parlamentní volby na Novém Zélandu novozélandský dolar?
  Poslední průzkum veřejného mínění ukázal na rostoucí podporu Národní straně (National) Nového Zélandu. Graf níže naznačuje, že vládnoucí strana získá v nastávajících parlamentních volbách největší počet hlasů. Nejnovější výsledky průzkumu přicházejí poté, co předchozí anketa demonstrovala rostoucí přízeň voličů opoziční Labouristické strany (Labour). Ta by se v případě vítězství vrátila k moci po téměř 10 letech v opozici.
 • Jak ovlivní prezidentské volby v Polsku cenu zlotého a domácích akcií?
  V Polsku se o víkendu koná druhé kolo prezidentských voleb. Prvním kandidátem je aktuální hlava státu Bronislaw Komorowski, jenž Polákům nabízí hlavně jednotu a bezpečí. Jeho hlavním rivalem je Adrzej Duda. Zatímco Bronislaw Komorowski je velkým zastáncem eura, jeho rival říká společné evropské měně jasné NE. Podle něj současná polská vláda neumí prosadit zájmy země v rámci evropské zahraniční politiky.
 • Jak poznat, že propad akcií našel své dno
  Akciové trhy jsou za posledních měsíc pod další vlnou výprodejů a nic na tom nemění ani výsledková sezona, která ve většině případů pozitivně překonává očekávání. Akcie konkrétních společností, které překonávají očekávání, rostou, indexy však zůstávají zatím pozadu a převládá negativní sentiment.
 • Jak profitovat na spreadu v cenách ropy?
  Ceny ropy během září velice slušně vyrostly. Za tímto růstem stály jak krátkodobé faktory v podobě výpadku produkce v USA, tak i dlouho očekávané vybalancování trhu nabídky a poptávky, o kterém členové kartelu OPEC mluví již téměř 3 roky. Jednotlivé typy kontraktů se však vyvíjely rozdílně. Evropský benchmark Brent totiž přidal mnohem více než americký protějšek WTI, čímž na trhu vznikla zajímavá investiční příležitost.
 • Jak přistoupit ke stop lossu?
  Dozvíte se jaké jsou varianty stop-loss příkazů a jaké nástrahy vás při umisťování stop lossů mohou na trhu potkat
 • Jak se chránit před globálními riziky?
  Jak ekonomická, tak politická globální nejistota se v poslední době stupňuje a valí se na finanční trhy ze všech koutů světa – krach portugalské banky Espírito Santo, bankrot argentinské vlády či opětovné seskupování ruských vojenských jednotek u ukrajinských hranic. Stačí, aby přišla výrazně negativní událost typu černé labutě, a dosavadní klid se může obrátit vzhůru nohama.
 • Jak se projeví vyšší sazby Fedu na ceně aktiv?
  16. prosinec 2015 se zapíše do ekonomické historie jako den, kdy americká centrální banka (Fed) ukončila po 9 letech politiku ultra nízkých úrokových sazeb, se kterou bojovala proti recesi způsobenou finanční krizí, a posunula základní úrokovou sazbu z rozmezí 0 - 0,25 procenta do zóny 0,25 – 0,50 procenta.
 • Jak se přizpůsobit volatilitě?
  Nejspíš jste se jako forexový obchodník již setkali se stovkami či tisíci různými obchodními systémy, strategiemi, všemožnými obchodními přístupy a technikami. Forexoví tradeři často zkouší do trhu vstupovat a následně z něj vystupovat bez detailního ověření, že jejich strategie ve zvoleném trhu skutečně funguje. Hlavně pak za současné volatility a struktury celého trhu.
 • Jak se společnost XTB staví k nové regulaci finančních trhů ESMA?
  Necelé dva měsíce zbývají do implementace většiny pravidel nové celoevropské regulace CFD kontraktů. V Česku je ale zatím ticho po pěšině, jakoby nervozita některých hráčů dokázala přehlušit blížící se realitu. Protože se jedná o jedno z nejzásadnějších omezení finančních trhů, které kdy bylo v Evropě schváleno, tak bychom rádi na toto téma rozproudili diskuzi.
 • Jak se stát obchodníkem by REDY
  Jak sem se dostal k obchodováni,co od toho čekám a co pro to dělám.
 • Jak se stát profesionálním obchodníkem, na kterého regulace ESMA nedosáhne?
  Už v létě začne naplno platit nová regulace finančních trhů ESMA, která výrazně omezuje finanční páku, snižuje maximální přípustné ztráty a například také nařizuje ochranu proti negativnímu zůstatku na obchodním účtu (u XTB dávno splněno).
 • Jak se stát (výdělečným) traderem..??
  Článek ,,jak se stát traderem" je sice poučný a jistě je v něm spousta pravdy ne-li všechno,ale já zamířím kousek do reality.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
AVAFX
FXDD
PEPPERSTONE
reklama
BOSSA ebooky