Neděle 22. září 2019 10:49
reklama
RoboMarkets SQ
reklama
reklama
RoboMarkets

Rozhovor s Andy Tannerem, úspěšným obchodníkem

10.10.2011  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Ostatní   Tisk

Vzhledem k velmi úspěšné akci s Robertem Kiyosakim se do Prahy chystá další člen týmu Rich Dad. V souvislosti s touto akcí jsme připravili rozhovor s hlavním řečníkem Andy Tannerem.

Kdo je Andy Tanner?

Andy je úspěšný investor a obchodník na finančních trzích, který zároveň spravuje nemalé finanční prostředky ve své investiční společnosti. V roce 2008 pomohl společnosti Roberta Kiyosakiho Rich Dad vytvořit a spustit systém s názvem Stock Success System, který učí úspěšně obchodovat na finančních trzích a prokazatelně vychována úspěšné obchodníky. Je zastáncem moderních technik v obchodování a snaží se přesvědčit konzervativní americké investory (nejen americké), že existují i jiné možnosti, než „dávat“ peníze do podílových fondů nebo kupovat akcie, jejichž vývoj je díky stále častějším otřesům na finančních trzích nejistý a snaží se učit, že vydělávat se dá nejen na býčích ale i medvědích trzích.

Rozhovor:

FXstreet.cz: V posledních letech (nejen v USA) je znát obrovský nárůst počtu lidí, kteří začali sami aktivně obchodovat na finančních trzích (futures, forex, opce, atd.). Čím je to způsobeno a proč?

Andy: Stále více lidí zatouží po tom být přímo zapojen do správy svých investic, než kdykoli předtím. Právě nyní panuje obrovské zklamání z finančních ústavů. Pravdou je, že náklady na finanční poradenství a správu majetku v posledních letech mírně klesaly a klesal i průměrný poměr nákladů na podílový fond. Tento vývoj je však nejspíše pouze důsledkem konkurenčního boje, protože z obrovského koláče finančního sektoru se snaží ukousnout svůj díl stále více institucí.

Finanční instituce jsou však pro investory zklamáním z hlediska výsledků. Přestože náklady na tradiční finanční poradenství klesly, mnoho investorů stále nevidí žádnou hodnotu v tom, že platí za průměrné finanční poradenství (čemu já říkám standardizované investování).  Myslím si, že budeme svědky trvalého růstu počtu lidí, kteří jsou stále více frustrováni únavnými starými nápady typu koupit a držet a rozhodnou se vzít správu svých peněz do vlastních rukou. Lidé se budou chtít aktivněji zapojit do procesu utváření své vlastní finanční budoucnosti.

Samozřejmě je zde nebezpečí, že většina lidí, kteří se snaží zaujmout při svém investování aktivnější roli, nemá dostatečné finanční vzdělání na to, aby dokázali proplout těmito hlubokými vodami.  Dělám-li pohovor, točí se otázky nejčastěji kolem tématu „co bych měl právě teď nakupovat.“ Jen velmi málo lidí má opravdový zájem se zeptat „co bych se měl právě teď naučit“.  Vzdělávání a samostatná správa účtů by měly jít ruku v ruce. Jistě bychom nechtěli propustit piloty našich letadel a létat s nimi sami bez dostatečné kvalifikace. Jistě bychom nechtěli propustit naše lékařské odborníky a začít sami provádět operace bez dostatečného vzdělání.  

Dnes máme internet a jiné úžasné technologie, které nám umožňují dělat více věcí samostatně než kdy předtím. Současným úkolem je získat vzdělání, které odpovídá našim nástrojům. Myslím si tudíž, že budeme svědky růstu v obou oblastech - více lidí provádějících obchody sami za sebe a také více lidí, kteří hledají možnosti finančního vzdělávání, které nebyly v tradičním školství k dispozici.

??????????????????

FXstreet.cz: Co byste doporučil začínajícímu investorovi – jak začít?

Andy: Řekl bych, že prvořadé je začít v malém.  Na tvorbu bohatství se dívám jednoduše jako na cvičení v nákupu aktiv. Každý den se snažím něco koupit. Robert Kiyosaki dělí toto úsilí do 4 oblastí:  podnikání, nemovitosti, papírová aktiva jako jsou akcie, měny, opce a komodity jako je ropa, zlato nebo stříbro.  Jednou z výhod toho, proč začít s papírovými aktivy, je to, že jsou ohromně škálovatelné. Člověk nemusí riskovat značné částky peněz, aby začal získávat zkušenosti nebo generovat zisk.  Warren Buffett může získat významnou pozici ve firmě jako je například Coca-Cola. Menší investor však může využít úplně stejné příležitosti v menším měřítku. 

Za druhé bych doporučil, aby část svého času a peněz investoval do svého finančního vzdělávání – a to dříve, než ztratí všechen čas a peníze děláním chyb.  Trhy lze přesně popsat slovy jako např. nepoddajné, rizikové a volatilní. Lidé se při těchto slovech trhu bát nemusí, ale měli by jej spíše respektovat.  Myslím si, že ve většině případů, kdy lidé utrpí významné ztráty, lze problém zpětně identifikovat jako nedostatečné vzdělání. Často mi připadá ironické, že lidé mohou přijít o 10.000, 20.000 nebo o miliony v důsledku špatných rozhodnutí na trzích a přitom celou dobu nejsou schopni vidět hodnotu investice relativně malé části svého času a peněz do finančního vzdělávání.  Doporučuji lidem nastudovat si to, čemu říkám 4 pilíře investování. Jedná se o fundamentální analýzu, technickou analýzu, strategii peněžních toků a zejména money management (řízení peněz a rizika).

????????????????.

FXstreet.cz: Jakým stylem obchodujete na trzích ve své investiční společnosti?

Andy: Jsem přesvědčen o tom, že investování je týmový sport. Pravda je, že drtivá většina mých vlastních obchodů vychází z mých vlastních úvah, což mne pochopitelně ohromně uspokojuje a naplňuje mne to štěstím.  Když obchoduji, nevolám obvykle denně makléři nebo finančnímu poradci a na svých účtech obchoduji velmi aktivně.  Mám ale členy svého týmu, kteří mi pomáhají plánovat směr, kterým se mám ubírat, v širším slova smyslu. Například každou neděli ráno mám schůzku s učitelem, abych se dozvěděl více a vylepšil si své dovednosti jakožto obchodník s opcemi apod.  Mám účetní, daňové poradce, právníky a poradce, kteří mi pomáhají vytvářet mou celkovou strategii investování a dlouhodobé cíle.  Jsem také vděčný za to, že se v tomto procesu intenzivně angažuje i moje manželka. Ve skutečnosti mě velice těší, že se do investování zapojuje stále více žen. Každý týden moje žena a já provádíme s naší vlastní účetní závěrkou to, co mnozí lidé nazývají „osobní fundamentální analýza“, aby se věci ubíraly tam, kam chceme.  Jak člověk získává zkušenosti a poznává lépe trhy, má tendenci užívat si toho, že při jednotlivých obchodech činní denně nezávislá a vlastní rozhodnutí. Investování však bude vždy kolektivní sport v širším slova smyslu, a mít ve svém kruhu kvalifikované poradce a učitele je neocenitelné.

?????????..

FXstreet.cz:  Nyní se (nejen na měnových trzích) nejvíce mluví o tom, která ekonomika spadne zpět do recese a jak to odnese eurozóna (euro) nebo USA (americký dolar)? Jak se na to díváte Vy?

Andy: Každá generace má za to, že doba, ve které žijí, je mimořádná. Pravdou je, že Vy i já žijeme v mimořádné době. Je jedinečná a bezprecedentní.  Zdá se, že neustále lámeme rekordy. Podívejte se například na celkový trend swapů úvěrového selhání u suverénního evropského dluhu nebo na to, jak Spojené státy přišly o hodnocení úvěrové spolehlivosti AAA. To vše je bezprecedentní.  Často jsem tázán na to, jak se tato situace vyvine v příštích několika letech.  Myslím si, že skvělým vzorcem pro nahlížení do budoucna je: 

politika + demografie = budoucnost.    

Nesnáze Spojených států jsou velmi jednoduché. Jejich základy jsou vytvářeny především fiskální politikou a měnovou politikou. Snížení hodnocení společnosti Standard & Poor?s hovoří naprosto jasně o tom, jaký má tato společnost názor na špatný stav fiskální politiky ve Spojených státech. Spojené státy se samy spoutaly tak těžkými politickými řetězy, že jakákoli skutečná úsporná opatření jsou stále v nedohlednu.  Měnová politika předsedy americké Federální rezervní banky Bena Bernakeho je také hlavním důvodem toho, že žijeme v bezprecedentní době.  Vezmeme tedy tyto 2 politiky, fiskální politiku a měnovou politiku, a použijeme je na demografii Spojených států.  Zřejmým problémem je demografie generace silných populačních ročníků. Fiskální politika nařizuje obrovské výdaje na různé sociální programy, na které bude mít generace silných populačních ročníků nárok v příštích několika letech. 

Tyto politiky Spojených států a tato demografie Spojených států Vám ukazují budoucnost. 

Jsem přesvědčen o tom, že nejdůležitějším číslem, které je třeba ve Spojených státech sledovat, je poměr jejich dluhu k HDP.  Vzhledem ke své masivnosti nemá americká ekonomika dle mého názoru absolutně žádnou šanci udržet demografii generace silných populačních ročníků, jakmile splní podmínky pro účast v programech nárokovatelných dávek. Měnová politika Spojených států nastavená Federální rezervní bankou slábne, protože jejím zbraním dochází munice. Kvantitativní uvolňování je asi tak vše, co jí zbývá, a jak všichni víme, toto nemůže být dlouhodobá politika, jinak dopadneme jako Japonsko.  Očekávám proto, že americký dolar bude postupně slábnout.

Pokusíme-li se uplatnit stejný vzorec, že politika a demografie rovná se budoucnost, je evropská dluhová krize dle mého názoru ještě mnohem složitější.  Máme evropskou měnovou politiku, ale máme i země s nezávislou fiskální politikou.  Pro země jako je Německo musí být obtížné muset rozhodovat o tom, zda poskytnout pomoc zemím jako je Řecko či nikoli. Z ptačí perspektiv jsou však celkové problémy podobné těm ve Spojených státech.  Po celém světě existují fiskální politiky, kde příjmová část je menší než výdajová část. To je jednoduché.  A proto očekávám, že Euro zůstane i nadále velmi ohroženo.

?????????.

FXstreet.cz: V současné době se nejvíce mluví o silně se rozvíjejících zemích jako je Čína, Indie, Brazílie atd. Jaká bude jejich budoucnost a jaké mohou nastat problémy?

Andy: Nedávno jsem si o tom zajímavě povídal s Richardem Duncanem, autorem knihy Krize dolaru. Nejtěžší věcí pro rozvojové země je infrastruktura a neexistence silné střední třídy.  Čína musí být velmi frustrována Spojenými státy, protože slábnoucí dolar není dobrý pro její obchodní přebytek, a není to ani dobrá zpráva pro Čínu jakožto držitele takového množství amerického dluhu. Čína má řadu dalších problémů, ale i přes tyto problémy bych řekl, že z rozvojových zemí má největší potenciál. Možná by bylo lepší říci, že se pravděpodobně dostane do čela jako první. Asie se poučila z několika skvělých lekcí s Hongkongem nebo dokonce ještě menším Singapurem.  Budou-li i nadále podporovat svobodné podnikání, myslím si, že je třeba si na ně dávat pozor. Ironické je, že se socialistické země snaží stále více orientovat na volný trh a volný trh ve světě se stává socialističtějším. 

?????????.

FXstreet.cz: Jaký je Váš technický názor na vývoj amerického dolaru?  

Andy: Nuže, jsou-li suverénní základy, politiky a demografie způsobem, jak se pokusit zjistit, co se pravděpodobně stane, jistě to v nás probudí více zájmu o různé technické úrovně, abychom se pokusili zjistit, kdy se věci pravděpodobně stanou.

Grafy amerického dolaru nám poskytují učebnicové a inverzní příklady toho, jak vypadají aktuální medvědí modely v grafech akcií.  Americkému dolaru jsem začal věnovat zvláštní pozornost, stejně jako mnoho investorů, když americká Federální rezervní banka oznámila své první kolo kvantitativního uvolňování. Aktuálně jsem krátkodobý býk na USD indexu a přikládám k rozhovoru i svůj graf.

Sdílení článku: 
   

 

Čtěte více

 • Pozvánka na prémiový VIP seminář!
  Vážení čtenáři a příznivci portálu FXstreet.cz, rádi bychom vás informovali o blížícím se termínu a posledních volných místech na exkluzivním VIP semináři: Obchodujte jako bankovní trader! Tento seminář týmu FXstreet.cz proběhne 8.4.2017 v Praze.
 • Právě vychází nová kniha - Začínáme na burze
  Chcete dosáhnout úspěchu při obchodování na finančních trzích? Už jste to zkoušeli a stále se vám moc nedaří?
 • První investiční soutěž v ČR s reálnými penězi
  Investiční soutěže se v poslední době těší větší a větší popularitě. V České republice jsme měli možnost si touto formou vyzkoušet své obchodní dovednosti již několikrát, a to u více brokerů. Je to skvělá příležitost, jak si bez rizika vyzkoušet obchodování v praxi a zároveň srovnat své síly s ostatními. Navíc je tady možnost vždy něco zajímavého vyhrát.
 • První kolo investiční soutěže skončilo, Jindřich Šídlo porazil na demo účtu Leoše Mareše
  První kolo investiční soutěže společnosti Bossa, v němž se obchodovalo s fiktivním kapitálem ve výši 30 000 Kč, je úspěšně za námi. Tentokrát je traderské klání mnohem zajímavější, protože je obohaceno o hvězdný souboj mezi Leošem Marešem a Jindřichem Šídlem, s nimiž si čeští obchodníci mohou srovnat své síly, a to nejen s virtuálními ale i reálnými penězi. Pro hlavního analytika Hospodářských novin Jindřicha Šídla to byla první zkušenost s finančními trhy.
 • První profesionální broker v ČR a SK
  Revoluce na finančním trhu: Axiory - první profesionální broker u nás s revolučními obchodními podmínkami přichází! S velkou radostí vám oznamujeme, že na finanční trh v Čechách a na Slovensku přichází první profesionální broker s revolučními podmínkami k obchodování! Finanční trh tak zažívá podobnou revoluci, jakou nedávno zažil trh bankovnictví. Také již bylo na čase!
 • Představujeme další vylepšení unikátní VIP zóny!
  V týmu FXstreet.cz máme velkou radost, že vám můžeme představit další velmi užitečné vylepšení VIP zóny! Vždy se snažíme všem příznivcům portálu FXstreet.cz vyjít maximálně vstříc, realizovat vaše nápady na zlepšení našich služeb a poskytovat maximum možných služeb a informací v co nejjednodušší a nejefektivnější formě. A nyní přišla opět řada na VIP zónu, konkrétně na sekci vzdělávacích materiálů.
 • Příběh českého tradera na Wall Street
  Dnes přinášíme exkluzivní rozhovor o příběhu institucionálního profesionálního obchodníka a forexového analytika - Patrika Urbana, který se propracoval ze soukromého tradingu až ke spolupracím se zahraničními investičními společnostmi, mezi které patří i mezinárodní banka či investiční fond na Wall Street v New Yorku.
 • Psychologie obchodování aneb trh má vždycky pravdu
  V tomto článku, jak již bylo uvedeno, se však podíváme trochu podrobněji na neméně důležitý aspekt obchodování a tím je psychologie obchodníka. Co je psychologie?
 • Robert Kiyosaki v Praze: Nové finanční zákonitosti
  Legendární investor a autor knižních bestsellerů řady Bohatý táta se v červnu poprvé představil na veřejném semináři v České republice. Portál FXstreet.cz, hlavní partner celé akce, vám přináší shrnutí toho, co se Robert snažil předat českým zájemcům o globální investování. Exkluzivně pro FXStreet také Robert se svojí ženou Kim odpověděli na několik otázek při osobním rozhovoru.
 • Rozdíly mezi seriózními a neseriózními brokery
  Pokud již obchodujete forex, nejspíš si plně uvědomujete, jak velice je důležitý výběr správného brokera k dlouhodobě úspěšnému obchodování.
 • Rozhovor se šéfem traderů z Raiffeisenbank
  Portál FXstreet.cz přináší rozsáhlý rozhovor se šéfem traderů z Raiffeisenbank Milanem Fischerem, se kterým jsme si povídali o probíhajících devizových intervencích Českou národní bankou (ČNB) a o případné reakci české koruny na ukončení intervencí. Milan Fischer v tomto rozhovoru také poodkryl některé zajímavosti a podrobnosti ze světa bankovního tradingu.
 • Rozhovor s investičním bankéřem Ondřejem Jonášem
  Portál FXstreet.cz připravil pro své čtenáře rozhovor se známým investičním bankéřem Ondřejem Jonášem. Naše dotazy se mimo jiné týkaly neustále diskutovaných devizových intervencí Českou národní bankou (ČNB), americké centrální banky (Fed), ale i profesního života jednoho z nejúspěšnějších českých investičních bankéřů.
 • Rozhovor: Snížení finanční páky se (nakonec) chystá
  Portál FXstreet.cz vám přináší exkluzivní rozhovor s výkonným ředitelem Purple Trading Davidem Vargou, se kterým jsme si povídali o regulaci ESMA týkající se snížení finanční páky na forexu a CFD produktech pro brokery regulované v EU.
 • Rozhovor s ředitelem Purple Trading nejen o regulacích
  Portál FXstreet.cz vám přináší exkluzivní rozhovor s výkonným ředitelem Purple Trading Davidem Vargou, se kterým jsme si povídali o regulaci ESMA týkající se snížení finanční páky na forexu a CFD produktech pro regulované brokery. Kromě toho jsme se také zeptali na připravované změny a novinky v tradingovém oboru.
 • Rozhovor s ředitelem tradingu ČSOB
  Portál FXstreet.cz připravil pro své čtenáře další rozhovor s bankovním traderem. Na dotazy tentokrát odpovídal ředitel útvaru Operací na devizových a úrokových trzích banky ČSOB Zdeněk Procházka. Námi položené dotazy směřovaly mimo jiné k tématu nedávného britského referenda o setrvání země v Evropské unii, ale i k pozorně sledovanému tématu měnových intervencí České národní banky. Samozřejmě nechybí ani některé zajímavosti a podrobnosti ze světa bankovního tradingu.
 • Rozhovor s viceguvernérem ČNB Mojmírem Hamplem
  Největší portál o forexovém obchodování v České republice a na Slovensku FXstreet.cz vám přináší rozhovor s viceguvernérem České národní banky (ČNB) Mojmírem Hamplem. Povídali jsme si například o tom, jak se ČNB staví k často kritizovaným intervencím nebo kde by se mohla česká koruna po ukončení intervenčního režimu pohybovat. Mojmír Hampl v rozhovoru také odhalí, jak samotné devizové intervence Českou národní bankou probíhají.
 • Světově nejúspěšnější kniha o FOREXU v češtině!
  Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého...
 • Top 5 nejlepších forexových obchodníků
  Dnešní článek není tak úplně vzdělávacího charakteru, ale bude značnou inspirací, která je pro úspěšné obchodování na finančních trzích také velmi nezbytná. Pokud chcete být nejlepší, musíte se učit od těch nejlepších. To samé platí pro forexové obchodování. V následujících řádcích si představíme 5 nejúspěšnějších obchodníků na forexovém trhu, o kterých bychom měli bezpochyby vědět.
 • Trendy v obchodování měnových párů
  Měnový trh je největším finančním trhem. Obchoduje se na něm 24 hodin denně a každý den jím proteče nepředstavitelných 5.345 mld. USD. Finanční krize ani evropské dluhové problémy likviditu měn nijak neohrozily, denní objem totiž od roku 2010 podle zprávy Banky pro mezinárodní platby (BIS) narostl o 35 %. V dnešním článku se do této zprávy podíváme detailně a zjistíme, které měny se na forexu nejvíce obchodují a které mají největší potenciál.
 • Typy forexových brokerů
  Než začnete s tradingem na reálném účtu, musíte udělat velmi důležité rozhodnutí, kterým je výběr toho správného brokera. Výběr správného brokera je jedním z nejdůležitějších faktorů úspěšného forexového tradingu, protože právě broker provádí všechny vámi zadané objednávky a tedy měl by přispívat k vytvoření spolehlivého obchodního prostředí.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
UFX