Programováním k tradingu II?

Napsal:   Sekce: 

RRR = další pomocník v psychologickém boji.

Také se vám stává, že vstupujete s jiným RRR než jaké vyžaduje vaše strategie, aby byla zisková? Já jsem s tím bojoval hodně dlouho a stejně jsem i přes všechna opatření občas vstoupil s RRR horším, než jsem chtěl. Pokud známe hodnotu PT a SL a rozhodneme se vstupovat minimálně s RRR 1:1 není nic jednoduššího, než si vypočítat prostřední vzdálenost mezi PT a SL a tato hodnota nám ukazuje, kde můžeme maximálně vstoupit. Nad ní by to již bylo špatně. Prostor mezi touto prostřední hodnotou a SL můžeme tedy nazvat „vstupní zóna“. 

Vstupovat vždy pouze ve vstupní zóně se samozřejmě snadno řekne, ale pokud je tato vzdálenost hodně malá a my musíme ještě započítat spread a případný slipp, jde to velmi těžce. Aby toho ještě nebylo málo, co když potřebujeme vstoupit (viz například moje obchodovaná strategie) na close minutové svíčky – tedy nejlépe přesně v 59 vteřině? To již začíná být opravdový oříšek.

Samozřejmě jsou i vstupy, kdy se cena zastaví v naší vstupní zóně a poslušně zde čeká až do 59-té vteřiny. Pak je to samozřejmě hodně snadné. Prostě stiskneme tlačítko myši a vstupujeme s námi akceptovaným RRR, nebo lepším. Ale ve většině případech se cena nechová jako poslušný pejsek čekající na místě, ale přesně naopak. Lítá nahoru a dolů a chvilku je v naší vstupní zóně a během mrknutí oka je nad ní a za chvilku je tu zase a pořád dokola. V takovýchto situacích, kdy cena balancuje na horní hraně vstupní zóny, je vstup s přesným RRR defakto nemožný. Nezbývá, než prostě vstoupit a pak se zpětně podívat jaké jsme dostali plnění a porovnáním se vzdáleností k SL a PT zjistit naše skutečné RRR.  

Aby to bylo ještě zajímavější, tak i SL se může v poslední vteřině, nebo v posledních pár vteřinách změnit. Ano, je to tak. U strategie, kterou obchoduji se občas hodnota SL změní doslova v posledních pár vteřinách a pořád se jedná o platný vstupní signál. Pokud se tak ale stane, okamžitě se samozřejmě mění vzdálenost SL od PT a tím pádem se mění i velikost a umístění vstupní zóny. V tomto případě ale opravdu již není v lidských silách spočítat okamžitě novou velikost vstupní zóny a zohlednit její velikost k aktuálnímu místu ceny. To se prostě nedá stihnout. 

Není tedy divu, že jsem každou chvíli vstoupil s RRR horším než 1:1, což výrazně pomáhalo k tomu, že účet zrovna nenarůstal. Kde je sakra chyba? Jak z toho ven? No jasně už to mám. Jsem prostě pomalý!!! Pokud je cena ve vstupní zóně a já se rozhodnu vstoupit a tedy mačkám tlačítko myši pro vstup, tak za tu chviličku, než to stihnu, se cena stihne pohnout a klidně o pořádný kus. Natož, když se na poslední chvíli změní i umístění SL. 

To je ono. Tak jsem na to již přišel. Jsem prostě pomalý a potřebuji tedy něco nebo někoho rychlejšího. No jo, ale co by to jako mělo být? To nebude tak jednoduché. 

Pane jo, já jsem ale totální zabedněnec. Vždyť celou dobu mám odpověď před sebou a denně na ni koukám. Je to ta škatule s klávesnicí a monitorem. No jasně, vždyť co já potřebuji k výpočtu vstupní zóny? Znát umístění SL a umístění PT. PT znám vždycky a ten se nikdy nemění. Jediné co se někdy mění je hodnota SL, ale ten se mi přeci podařilo naprogramovat a tedy ho můj vstupní aos již zná. Přidám-li mu tedy ještě hodnotu PT měl by hravě vypočítat vstupní zónu a když mu pak dám jednoduchou podmínku pro vstup, tedy aby vstupoval pouze, když bude cena pod horním okrajem vstupní zóny, měl bych mít vyhráno. 

No, počáteční nadšení v momentě, když jsem se rozhodl toto naprogramovat, ihned vystřídaly obavy, zda to opravdu bude tak jednoduché. Programovat přeci vůbec nedovedu a navíc jak jsem zapomněl zmínit v minulém článku, neumím anglicky. Ta angličtina je poměrně velký problém, protože k programovacímu jazyku MQL4 existují fantastické stránky s podrobnou nápovědou. Samozřejmě jsou ale v angličtině. Zde tedy každý, kdo umí anglicky snadno zjistí potřebné příkazy a vše si hravě naprogramuje. Ano KAŽDÝ KDO UMÍ ANGLICKY. Vím, že je to ostuda, ale já mezi ně nepatřím. No, to se prostě nedá nic dělat. Teď se učím trading a angličtina hold přijde na řadu, až bude účet přetékat statisíci dolary a já se budu stěhovat za oceán. Hold těch pár dní musí ještě ta angličtina počkat, no. 

Tak tedy jdeme na to programování. Začneme v longovém aosu. Nevím, zda jsem to nezapomněl zmínit, tak raději pro jistotu. Mám dva vstupní aosy. Jeden pro vstup do longu a druhý pro vstup do shortu. Proč, je asi každému jasné. Již jsem to zmiňoval, nejsem programátor ba naopak a tak jsem na jistotu nic nechtěl komplikovat a snažil jsem se to udělat co nejjednodušší a přehledné. Tedy, když se blíží vstupní signál do longu, připravím si aos jménem buy a když se blíží vstupní signál do shortu, připravím si vstupní aos jménem sell. To je celé. Myslím, že to není až taková komplikace. 

Tedy k naprogramování vstupní zóny. Hodnotu SL již známe z minulého článku. Ta se jmenuje „SL“ (a má v sobě hodnotu nejnižšího low z pěti posledních svíček). Tak teď tedy potřebujeme hodnotu PT. Na tu se zeptáme hned na začátku aosu tímto jednoduchým zápisem:

 „extern double PT= 0;

 Slovo double seznamuje aos s pro něj neznámou veličinou tedy s naším „PT“ to je prostě nutné, aby ho aos znal a mohl s ním dále pracovat. (jinak jsem vypátral na internetu programátoři, mají tento příkaz ve škatulce Identifikátory / Datové typy / a dají se do něho ukládat čísla s desetinným místem). Protože neznám v tuto chvíli hodnotu PT a hlavně bude tato hodnota skoro při každém vstupu jiná tak zatím do této veličiny uložíme nulu. 

Slovo extern patří mezi Identifikátory / Paměťové třídy a pokud ho umístíme před náš zápis „double PT=0;“ bude se tato proměnná zobrazovat při spuštění aosu a budeme si moci tuto hodnotu libovolně upravovat. 

Tak tedy pokračujeme. Na začátek aosu jsme tedy napsali zápis, který jsme si výše vysvětlily.

extern double PT=0; 

a jdeme dál. Ale kam? Co jsme potřebovali znát. No jasně hodnotu SL a tu známe z minula a hodnotu PT a tu si zadáme při spuštění aosu. Co dál? No nic, hotovo!!!!! 

Cože? Tento jediný řádek mě stál tolik nervů a tolik špatných vstupů s negativním RRR??? Odpověď zní, ano. Opravdu tento řádek je ta složitost a „OPRÁVNĚNÁ“ obava z programování. 

Odečíst od sebe PT-SL a vydělit jejich výsledek dvěma, a následně hodnotu, kterou vypočítám přičíst k SL abych získal horní okraj vstupní zóny, když spodní okraj znám – ten přeci tvoří SL - to již umí opravdu i děti z první třídy. No, a když budu znát horní okraj vstupní zóny, tak přidat před vstup podmínku, aby cena byla menší, než horní okraj vstupní zóny je podobně složité. 

Tedy jdeme na to … jo pozor! Ještě jsem zapomněl na to, že PT umísťuji vždy jeden tick pod S/R. Vstupní signál se někdy nevykresluje zrovna pomalu, ale může se i objevit velice náhle. Potom není času zrovna nazbyt a tedy v takovýto moment si lámat hlavu rychlým odečítáním jednoho ticku (0.25 bodu) od S/R by tak mohlo akorát zapříčinit, že se spletu. Proto jsem se rozhodl přidat ještě jednu proměnnou a tu si nazvat hrubý profit target – tedy „HPT“. Do ní si tedy budu ukládat hodnotu hrubého PT (přesnou hodnotu S/R) a následně si teprve odečtu ten jeden tick.   

Zápis tedy pozměníme a bude vypadat takto: 

extern double HPT= 0;

seznamujeme aos s proměnnou „HPT“, která se objeví při spuštění aosu a bude po nás chtít zadat její hodnotu (náš hrubý PT). 

double PT;

seznamujeme aos s proměnnou „PT“. 

PT=HPT-0.25;

A zde odečítáme jeden tick od hrubého profit targetu a získáváme čistý profit target tedy „PT“. 

Teď když máme PT potřebujeme k dalším počtům tedy i SL. Ten již známe z minula a tak můžeme opsat. Ale pozor ani zde nesmíme zapomenout aos se SL seznámit. 

double SL; 

if (Low[0]<=Low[1]&&Low[0]<=Low[2]&&Low[0]<=Low[3]&&Low[0]<=Low[4])

SL = Low[0]; 

if (Low[1]<=Low[0]&&Low[1]<=Low[2]&&Low[1]<=Low[3]&&Low[1]<=Low[4])

SL = Low[1]; 

if (Low[2]<=Low[0]&&Low[2]<=Low[1]&&Low[2]<=Low[3]&&Low[2]<=Low[4])

SL = Low[2]; 

if (Low[3]<=Low[0]&&Low[3]<=Low[1]&&Low[3]<=Low[2]&&Low[3]<=Low[4])

SL = Low[3]; 

if (Low[4]<=Low[0]&&Low[4]<=Low[1]&&Low[4]<=Low[2]&&Low[4]<=Low[3])

SL = Low[4]; 

A nyní již můžeme tedy počítat vstupní zónu. Nejprve tedy musíme odečíst od PT náš SL a jejich rozdíl vydělit dvěma. (Chceme přeci RRR 1:1 že? Ale pokud bychom se rozhodli jinak a například chtěli RRR 1:2 není to vůbec složité. Prostě rozdíl mezi PT a SL nevydělíme dvěma ale třemi. Myslím, že není třeba rozepisovat. To je již každému jasné. Takto lze snadno získat libovolné RRR). No, ale zpět k našemu.

Pro tento účel si opět zavedeme pomocnou proměnnou a nazveme ji „vstupní zóna“ tedy „VZ“. Ano, správně i s ní samozřejmě budeme muset náš aos seznámit. To již známe. 

double VZ; 

Nyní tedy odečteme od PT náš SL a rozdíl vydělíme dvěma a výsledek uložíme do proměnné „VZ“. 

VZ=((PT-SL)/2) ; 

V  proměnné „VZ“ máme uloženou poloviční vzdálenost mezi SL a PT. 

Dále je zapotřebí tuto vzdálenost přičíst k našemu SL a dostaneme již hodnotu horního okraje vstupní zóny. Pro přehlednost si opět zavedeme další proměnnou a tu nazveme „horní okraj vstupní zóny“ tedy „HOVZ“. Opět musíme náš aos seznámit s naší další proměnnou. 

double HOVZ; 

Teď, když se již znají, můžeme s ní dále pracovat. 

HOVZ=VZ+SL; 

V proměnné „HOVZ“ máme hodnotu horního okraje vstupní zóny a zbývá již jen dát do podmínky před vstupní příkaz porovnání s aktuální cenou v našem případě Ask

If (HOVZ > Ask) 

Pokud je „horní okraj vstupní zóny“ větší než aktuální cena. Neboli je aktuální cena pod horním okrajem vstupní zóny? 

A je hotovo. Pro pořádek ještě raději upozorňuji, že cena může samozřejmě klesnout k dolnímu okraji vstupní zóny a to není nijak aosem ošetřeno. Je to schválně, protože zde již rozhoduji já sám, tedy lidský faktor, zda se rozhodnu vstoupit nebo ne a riskovat nepatrný SL (který může samozřejmě být malinkatým výkyvem ceny zbytečně zasažen.) Nebo se malinkatý SL udrží a obchod nám nadělí zisk s obrovským RRR. To již je na uvážení každého a je třeba zohlednit konkrétní situaci. 

Zde ještě celkové poskládání aosu. 

extern double HPT= 0;

double PT;

double SL;

double VZ;

double HOVZ;

 

if (Low[0]<=Low[1]&&Low[0]<=Low[2]&&Low[0]<=Low[3]&&Low[0]<=Low[4])

SL = Low[0];

if (Low[1]<=Low[0]&&Low[1]<=Low[2]&&Low[1]<=Low[3]&&Low[1]<=Low[4])

SL = Low[1];

if (Low[2]<=Low[0]&&Low[2]<=Low[1]&&Low[2]<=Low[3]&&Low[2]<=Low[4])

SL = Low[2];

if (Low[3]<=Low[0]&&Low[3]<=Low[1]&&Low[3]<=Low[2]&&Low[3]<=Low[4])

SL = Low[3];

if (Low[4]<=Low[0]&&Low[4]<=Low[1]&&Low[4]<=Low[2]&&Low[4]<=Low[3])

SL = Low[4];

 

PT=HPT-0.25;

VZ=((PT-SL)/2) ;

HOVZ=VZ+SL;

 

If (HOVZ > Ask) 

Závěrem ještě jedna ukázka fungování aosu s RRR 1:1 ze dne 6. 8. 2018. V čase 16:27:59 jsem stiskl spoušť vstupního longového auosu. Na obrázku je vidět, že se cena pohybovala na hraně horního okraje vstupní zóny – černá linka bez čísla (Bid). Když se ale podíváme na cenu, za kterou bychom v daný okamžik nakupovali – černá linka s číslem (Ask), je již pouhým okem patrné, že vzdálenost mezi vstupní cenou a PT je menší, než vzdálenost vstupní ceny od SL. Tedy RRR je nižší, než požadované 1:1. Přesný poměr si snadno každý spočítá podle hodnot z obrázku. Aos tedy nemohl vstoupit a čekal.

 

Zde jsou dvě možnosti. Buď vstupní signál považujete již za neplatný a aos jednoduše vypnete. Nebo signál považujete stále ještě za platný a aos necháte pracovat. 

Já jsem se rozhodl pro možnost číslo dvě a nechal aos ještě chvíli zapnutý. Po sedmi vteřinách v čase 16:28:07 se cena pohnula o trochu níže, a jak je patrné z dalšího obrázku v tento okamžik již RRR vykazovalo požadované minimální 1:1 a aos již vstoupil do obchodu, který v čase 16:29:49 skončil na PT.

   

      

Hodnocení článku:
Klíčová slova: MQL4 | Programování | AOS | Ask | Bid | Close | Low | Profit Target | Příkaz | RRR | Spread | Tick | Trading | Zisk | Cena | Dolary | Buy | Hold | Sell | Aktuální cena |
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

 • Proč vůbec vlastnit eura?
  Pravidelní čtenáři okénka fundamentální analýzy si zřejmě všimli, že často píšu o pokračování dlouhodobého klesajícího trendu na eurodolaru, pro který hovoří spousta indikátorů v čele s americkou břidlicovou revolucí a rekordní nezaměstnaností v eurozóně. Je však čas si zahrát na ďáblova advokáta a tuto tezi se snažit vyvrátit. Jedna z hlavních makroekonomických veličin totiž do obrázku silnějšího dolaru nezapadá a tím je dynamika bilance běžného účtu na obou stranách Atlantiku.
 • Proč ztrácíme své drahocené PIPSY
  Zasílám vám jednu úvahu
 • Produkční škrty OPECu brzdí propad ropy
  Ropa má za sebou nejhorší týden od začátku letošního roku poté, co WTI ztratila 6,6%, ačkoliv se jí v pátek podařilo umazat alespoň část ztrát. Za ztrátami stála kombinace několika faktorů v čele s probíhající obchodní válkou USA a Číny. Své však sehrály produkční škrty ropného kartelu OPEC, které zastavily další propad ceny. Ropný kartel bude zasedat 25. června, kdy bude přehodnocovat produkční politiku na následujících 6 měsíců, což výrazně ovlivní budoucnost ropného trhu.
 • Profesionální klient u Purple Trading – možnost, jak obchodovat s vyšší finanční pákou
  Regulace finančních trhů podle nařízení ESMA je tady. Již mnohokrát bylo řečeno, jaký dopad budou mít tyto regulace na finanční trhy a obchodníky.
 • Profesionální obchodník: Práce na plný úvazek
  Na počátku byly 2 roky tvrdé dřiny. Učil se od nejlepších a vytrvale se zdokonaloval. Teď je traderem na hlavní pracovní úvazek. Vlastně, více než hlavní. Před obrazovkou stráví 10-15 hodin denně. A výsledek? Konzistentní performance, zisky, radost z práce a chuť se dále vzdělávat. O životě profesionálního obchodníka, jeho začátcích, silné motivaci i radách pro jiné tradery jsem se bavil s Lukášem L.
 • Profitabilní trading jinak
  Clovek po x letech na forexu asi dojde k tomu ze pokud skalpuje, tak si jeho broker prijde na mnohem vice penez nez on sam .
 • Profitabilný trading
  Čo vás prvé napadne ak počujete tieto 2 krásne slová? Disciplína? Money management (MM)? System? Trpezlivosť? Vytrvalosť?
 • Profitabilný trading? Len tak mimochodom...
  Väčšina začínajúcich, ako aj pokročilých traderov sa snaží prehupnúť do módu ziskovosti veľmi úporne. Bojujú proti trhu, proti sebe samým, proti vlastným emóciám a náladám. Tento boj nebýva veľmi príjemný a často ten, ktorý ho zvádza, trpí. Trpí vo svojom vnútri. Emocionálne. Prílišná snaha dostať sa k tomu minimálnemu percentu dlhodobo ziskových traderov je takpovediac na škodu. Možno ste ostali prekvapení a v nemom úžase. Ako by bolo možné to, že čím viac sa snažím, tým mám menšiu šancu uspieť? V tomto článku si vysvetlíme prečo prílišná snaha uspieť v tradingu neprináša požadovaný efekt a dokonca je hnacím motorom na ceste k neúspechu.
 • Profit-Target na NZD/USD, Stop-Loss na AUD/NZD a plánovaný nákup zlata
  Obchody z minulého týdne skončily padesát na padesát. NZD/USD v zisku a AUD/NZD ve ztrátě. Nyní vyhlížím nákup zlata.
 • Programováním k tradingu?
  Ano další pomocník v psychologickém boji se jmenuje MQL4.
 • 9. MQL4 - Moje první strategie (1/2)
  V tomto díle si společně napíšeme vlastní strategii. Začneme nejprve vytvořením knihovny s pomocnými funkcemi pro obchodování.
 • 8 pips
  Dnes mi dorazila zpráva od mého dobrého přítele. Napsal mi v ní: "Tak dneska jsem vydělal jen 8 pips". Trh EUR/USD se dnes do této chvíle pohyboval v rozmezí High a Low asi 80 pips. Nabízí se zde otázka: Je 8 pips profitu za jeden den skutečně tak málo?
 • 8. MQL4 - Tester strategií
  V tomto díle se v rychlosti seznámíme s testerem strategií, který nám pak poslouží k testování a ladění naší strategie.
 • 7 tipů pro efektivní skalpování
  Dozvíte se, na co byste si měli dát pozor, co si důkladně promyslet a v jakých oblastech na sobě pracovat, abyste se stali ziskovým skalperem.
 • 7. MQL4 - Funkce pro obchodování
  V tomto díle si představíme poslední oblast jazyka MQL4 tak, abychom byli schopni napsat svoji vlastni strategii pro automatizované obchodování a tím jsou funkce pro práci s pokyny.
 • 6. MQL4 - Technické indikátory
  V tomto díle se podíváme funkce, které vracejí data jednotlivých indikátorů.
 • 5 velkých mýtů o obchodování forexu
  Pokud jste ve světě obchodování forexu nováček a hledáte informace, jak vůbec začít, vězte, že v tomto odvětví platí, že je propleteno spoustou balastu a zkreslených informací. Po čas celé své tradingové kariéry se budete neustále zdokonalovat a nejspíš vyhledávat nové informace a rady na internetu.
 • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a forexu
  Dnes vám opíšem 5 zásadných rozdielov pri tradingu krypto trhu a forexových mien. Každá je v niečom lepšia a v niečom horšia a idem na tie rozdiely poukázať. Aj keď je tu kryptosvet iba necelých 10 rokov a forex niekoľkonásobne viac, tak popularita týchto trhov je celkom podobná.
 • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a akcii
  V dnešnom blogu Vám vysvetlím zásadných 5 rozdielov pri tradingu a akciach. Každé má svoje pro a proti, no jeden trh je regulovaný a druhý nie je a tam začínajú všetky problémy aj príležitosti. Veľa začiatočníkov verí, že kupovanie kryptomeny cez krypto burzu je ako kupovať akcie cez brokera, no pravda je inde.
 • 5 nejsilnějších emocí tradera
  Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace

avatar

Autor:

Kpet

Hodnocení autora:
Bližší informace o autorovi >>

Kategorie blogu

reklama

Kurzy obchodování

Zář
14

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Zář
28

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


říj
12

Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management

Zcela nový seminář z dílny FXstreet.cz a tentokrát se zaměřením na psychologii obchodování a money-management. A právě toto téma je naprosto nejdůležitější a současně bohužel nejvíce podceňované a opomíjené téma většiny obchodníků. Tento seminář tak doplňuje naše ostatní kurzy, které se zaměřují spíše na technickou stránku tradingu. Úspěch tradera záleží hlavně na jeho psychice a přístupu k obchodování. Přijďte se naučit ty nejsilnější nástroje, tipy a rady, které vám k úspěchu pomohou. Tento unikátní seminář zcela jistě změní váš přístup k tradingu a tím také vaše celkové výsledky.

říj
19

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

Lis
2

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
LYNX kredit
reklama
Purple Trading ebook indexy
reklama
Admiral Markets SE
reklama
Admiral Markets SE