Intradenní obchody II. (základní otázka)

02.11.20091,143,2369, - 1,143,  Autor: Tomáš trader  Sekce: Seriál intradenního obchodování   Tisk

Základní otázka platná pro každého tradera je: 

1.      Jaký bude směr trhu?

2.      Je prostor pro cíl?

Jaký bude směr trhu? Otázka je jasná,  každý se snaží před zahájením obchodu nalézt na tuto otázku odpověď. A dle této odpovědi zadává na BUY nebo na SELL. Je prostor pro cíl ? Tato otázka souvisí s otázkou předcházející. Před zahájením obchodu potřebujeme určit kde bude náš alespoň přibližný cíl. Pokud umístíme čekající CÍL (TP), tak k němu musí být volný prostor, bez supportů, rezistancí (dále v textu S / R), prostor bez trendových čar, nebo Fibonacciho úrovní atd. Ty tvoří pro postup trhu k cíli hlavní nebezpečí, nebo sami tvoří hranici pro aktuální cíl.   

Pro zodpovězení výše uvedených otázek většina traderů používá analýzy, technickou a fundamentální. Potom je zde analýza chování vybraného nástroje - např. měnového páru z hlediska času, psychologie na trhu, ovlivnění jinými nástroji (např. akciovými indexy, nebo cenou ropy) atd. Při svých obchodech využívám všechny analýzy. Vypadá to na první pohled složitě, ale zase to tak složité není. Je ale nutné si uvědomit, že každý člověk je individualista, to pro tradery, myslím hlavně pro tradery intradenního obchodování, platí přinejmenším dvojnásob. Myslím, že na světě není stejný obchodní systém, jistě jsou si hodně podobné, ale v některých i důležitých maličkostech jsou různé. Obdobně to platí i pro vypracovávání výše uvedených analýz a celkového přístupu k obchodování. Stačí si jenom uvědomit, že někdo preferuje zahajování a ukončování obchodů za market (za okamžitou cenu na trhu), jiný preferuje čekající pokyny a další jejich vzájemnou kombinaci.  Pokusil bych se u jednotlivých analýz zastavit, trochu je posoudit a naznačit jak s nimi pracuji .

Technická analýza. Nechci zde popisovat technickou analýzu, byly o ní napsány celé knihy. Technickou analýzu musí zvládnout každý trader bez váhání na 110 %.  Někdo ji považuje za nejdůležitější, jiný ji považuje za méně důležitou oproti ostatním analýzám. Já ji povazuji za důležitou součást celkového posouzení aktuální situace na trhu a důležitou tedy i pro  předpověď dalšího vývoje. Jedním z hlavních úkolů technické analýzy je ukázat tři situace na trhu :

1. Nastane otočení směru trhu? 

2. Bude trh dále pokračovat v aktuálním směru?  

3. Vytváří se nějaká formace (triangl, H + R, atd.) nebo se vytváří nerozhodná situace ze které trh po určité době vystřelí (do růstu nebo do poklesu)? 

Více situací na trhu není. Intradenní obchodník se setkává se stejnými situacemi na trhu jako denní nebo poziční obchodník, ale v kratším časovém úseku. Proto zakreslení trendových čar, zakreslení S / R, zakreslení formací, musí probíhat  zcela automaticky bez velikého přemýšlení - musí to mít v oku. To samé platí i pro jejich následnou kontinuální úpravu. Pro své obchody ve vybraném měnovém páru používám dva současně otevřené svícové grafy:

= První je tzv. provozní  15 - 5 nebo 1 minutový. Zde zakresluji obchody, které následně zadám. ( Vždy nejdříve obchod zakreslím do grafu, než ho zadám a preferuji v maximální míře čekající pokyny. ) V tomto grafu také probíhá stálá úprava aktuální technické situace na trhu. Zde mám jediný používaný  ukazatel - oscilátor RSI 10.

= Druhý tzv. plánovací graf je dlouhodobý 1 - 4 hodinový, umožňuje mi celkový pohled na aktuální situaci a plánování obchodního dne. Zde zakresluji delší trendy, vyhledávám silné S / R, zakresluji Fibonacciho úrovně a formace na trhu. Tento graf průběžně aktualizuji i v denním nebo dokonce v týdenním tvaru. Z něj překresluji hlavní trendové čáry, S + R do provozního grafu. V plánovacím  grafu mám jediný oscilátor - RSI 10 a jeden klouzavý průměr (MA 200). 

Aby byly silné a dlouhodobé trendové čáry, silné a dlouhodobé S / R v obou grafech vzájemně odlišeny, jsou tyto čáry provedeny v různých barvách. Do obou grafů ještě zakresluji (šipkami) chování vln a je-li to nutné někdy i chování jednotlivých svíček.  Myslím tím upozornění na vyšší minima a nižší maxima. Což v provozním grafu považuji za první znak pro případný obchod. V plánovacím grafu mi označení vln zabraňuje zapomenout nebo přehlédnout předpokládaný směr trhu včetně nebezpečných míst. V obou grafech posuzuji i samotné svíce a to jak z hlediska jejich tvarů : jako např. káča, kladivo, oběšenec atd, tak i jejich formací - hvězd : např. ranní hvězda, večerní hvězda a další. 

Zakreslování, úpravu již zakreslených čar a posouzení vln a svíček provádím zcela automaticky, podvědomě. Nepoužívám žádné další indikátory nebo oscilátory mimo uvedených, ve kterých využívám hlavně divergenci. Další indikátory nebo oscilátory by mne jen zdržovaly a odváděly pozornost od trhu. Snažím se, aby bylo vše přehledné a jednoduché. Aby na první pohled bylo znát kam se může trh vydat a zda při své cestě k mému cíli nebude mít nějaké překážky od kterých by se mohl odrazit proti mně. Tento systém snižuje na nejmenší možnou míru riziko přehlédnutí  S / R , trendové čáry, tunelu a nebo Fibonacciho úrovně. Umožňuje mi včas zakreslit a následně zadat čekající START nového obchodu, čekající CÍL (TP), a umožňuje i posoudit umístění zakresleného počátečního STOP-LOSSU. Ten zadávám vždy současně se STARTem a CÍLem  a vždy jako pevné riziko s fixním objemem. Tento technický systém mi umožňuje využívat koncept swing - trading, tedy obchodovat vlny. 

Příště: Co s fundamentální analýzou?


Předcházející kapitola:                                                                     Následující kapitola:
Intradenní obchodníci I.
                                                           Intradenní obchodníci III.

Čtěte více

 • Intradenní obchodníci IV. (Co další analýzy - vlivy na trh ?)
  Dnešním článkem bych chtěl uzavřít takovou malou exkurzi do světa analýz. Kromě technické a fundamentální analýzy je vhodné pro intradenního obchodníka aby vypracoval ještě další analýzy. Tyto mají většinou delší uplatnění, ale bývají obchodníky opomíjeny. Za takové považuji časovou analýzu chování vybraného měnového páru, analýza druhů chování trhů.
 • Intradenní obchodníci IX. (taktiky při zadávání pokynů 1.)
  Dostal jsem se k článku IX. A myslím si, že je čas na takovou malou jakousi "poločasovou" rekapitulaci. Ve článcích jsem postupně prošel technickou analýzu, fundamentální analýzu, časovou analýzu a analýzu chování trhů. Trochu jsem se dotkl problematiky Obchodního systému a Obchodního deníku.
 • Intradenní obchodníci VIII. (předčasně ukončené obchody )
  Ve většině obchodů se setkáváme se situací, kdy nám bleskne hlavou, zda pokračovat v obchodě a věřit, že se cena dostane na náš TP. Dále si ukážeme praktické ukázky TA v praxi.
 • Intradenní obchodníci VII. (přehlédnuté a vynechané obchody)
  Postupně se ve svých článcích dostávám do oblasti strategie, taktiky a trochu i psychologie. Tuto oblast jsem tak trochu načal už v minulém článku VI - ztrátové obchody. Dnes bych se pokusil na tento článek navázat. Co vás nejvíce při obchodování naštve? Ztrátový obchod? Přehlédnutý nebo vynechaný obchod? Nebo zbytečně předčasně ukončený obchod?
 • Intradenní obchodníci VI. (ztrátové obchody)
  Další díl a pokračování v úspěšné sérii článků o intradenním obchodování. Tentokrát se podíváme, jak správně nahlížet na ztrátové obchody. Cesta k úspěšným obchodů je tvrdá a je lemována řadou neúspěšných nebo méně úspěšných obchodů.
 • Intradenní obchodníci V. (obchodní plán - systém a obchodní deník)
  Bez obchodního systému a i obchodního deníku nelze dlouhodobě a na co možná nejprofesionálnější úrovni obchodovat. Intradenní obchodování se dostává bez obchodního systému a obchodního deníku na úroveň obyčejného hazardu a to ještě na úrovni amatéra. Nejsme přece hazardéři v kasinu, ale tradeři s jasným cílem a jasným postupem jak se k cíli dostat. Jsme nebo se většinou chceme stát profesionály, chovejme se tedy tak o počátku.
 • Intradenní obchodníci XIII. - využití oscilátoru RSI - díl I.
  Před časem se v diskusi pod několika mými články objevila polemika o užitečnosti oscilátoru RSI. Proto bych dnes odbočil od obchodních příkladů a pokusil se krátce věnovat této pomůcce a jejímu praktickému použití. Podotýkám, že v žádném případě se nejedná o propagaci RSI, ale o upozornění na jeho přednosti a i některé nedostatky. Jako u všeho i zde platí, že bez co možná největších zkušeností týkajících se chování trhu v a po situaci kdy RSI vydává nějaký signál, nelze tento oscilátor naplno využít. RSI používám ve svém OS (Obchodním systému) už řadu let. Hlavně pro jeho vypovídající schopnosti a pro jeho jednoduchost.
 • Intradenní obchodníci XII. (zahajování obchodů při obratu trendu 2. BUY)
  V minulém článku byl uveden jako příklad zahájení obchodu při obratu trendu, obchod na pokles (SELL). Dnes bych pokračoval druhým příkladem, obchod na růst (BUY). Tento obchod naváže trochu svým způsobem na první příklad a to i v časové posloupnosti. Jak je obecně známo jsou obchody na pokles většinou rychlejší a prudší. Proč tomu tak je spíše souvisí s psychologií než z technickými či fundamentálními důvody. To, ale není předmětem tohoto článku. Jen je nutné mít toto obecné povědomí o trhu při obchodu na růst na paměti. Bude pravděpodobně trvat déle a v jeho průběhu se vyskytne více korekcí než při obchodu na pokles.
 • Intradenní obchodníci XI. (zahajování obchodů při obratu trendu 1. SELL)
  V minulém článku jsem stručně prošel problematiku obchodních signálů a nyní bych se věnoval konkrétním situacím v trhu. Zahajování obchodů při obratu trendu a příklad takového obchodu.
 • Intradenní obchodníci X. (taktiky při zadávání pokynů 2.)
  Je už po Novém roce, a tak se všichni tradeři opět vrhli do boje s trhy o každý bod. Vlastně se nejedná o boj s trhem, ale především o boji se sebou samými.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace

Články

reklama
Bernstein Bank - seminar

Kurzy obchodování

Zář
14

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Zář
28

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


říj
12

Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management

Zcela nový seminář z dílny FXstreet.cz a tentokrát se zaměřením na psychologii obchodování a money-management. A právě toto téma je naprosto nejdůležitější a současně bohužel nejvíce podceňované a opomíjené téma většiny obchodníků. Tento seminář tak doplňuje naše ostatní kurzy, které se zaměřují spíše na technickou stránku tradingu. Úspěch tradera záleží hlavně na jeho psychice a přístupu k obchodování. Přijďte se naučit ty nejsilnější nástroje, tipy a rady, které vám k úspěchu pomohou. Tento unikátní seminář zcela jistě změní váš přístup k tradingu a tím také vaše celkové výsledky.

říj
19

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

Lis
2

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Bernstein Bank - seminar
reklama
LYNX kredit
reklama
Globtrex
reklama
Admiral Markets SE